HPG, şehit düşen 4 gerillanın kimliklerini açıkladı

Kato Marînos ve Besta şehit düşen 4 gerillanın kimlik bilgilerini açıklayan HPG, “şehitlerimize ve Önderliğimize verdiğimiz zafer sözümüzü yineliyoruz” dedi.

“Soykırımcı TC devleti 7 Eylül 2021 günü Şirnex-Elkê’ye bağlı Kato Marînos alanında bir operasyon başlatmış ve bu operasyon sırasında gerçekleştirilen bombardımanlarda; halkımızın özgürlüğü için tam bir adanmayla mücadele saflarında yerlerini alan, halkımızın değerli evlatları Azad ve Êrîş yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Azad Gewda
Adı Soyadı: Agît Acar
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Adule – Osman
Şehadet Tarihi ve Yeri: 7 Eylül 2021 / Kato Marînos

 

Kod Adı: Êrîş Andok
Adı Soyadı: Abdullah Yiğit
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Meryem – Selim
Şehadet Tarihi ve Yeri: 7 Eylül 2021 / Kato Marînos

 

AZAD GEWDA

Azad yoldaşımız Şirnex’in Elkê ilçesinde yurtsever bir ailede doğmuş ve ailesinin nesiller boyunca taşıdığı kadim Botan kültürü ve partimiz öncülüğünde gelişen derin yurtseverlikle büyümüştür. Çocuk yaşlarından itibaren sömürgeci Türk devletinin faşizan yüzüyle tanışan Azad yoldaşımız düşmana karşı her zaman büyük bir öfkenin içinde olmuştur. Düşmanın soykırım uygulamaları çerçevesinde Kürdistan’ı Kürtsüzleştirmek için köyleri yakıp yıkmaları Azad yoldaşımızın çocuk zihnine adeta kazınmış ve bir gün mutlaka düşmandan bu uygulamalarının hesabını soracağının sözünü vermiştir.

Sözünü gerçekleştirmek ve halkımızın özgürlüğü için bir an bile gözünü kırpmadan şehadete ulaşan yoldaşlarının intikamını almak için 2013 yılında gerilla saflarına katılan Azad yoldaşımız kısa sürede çok da yabancısı olmadığı Kürdistan’ın özgür dağlarına adapte olmuş, gerilla yaşam biçimini özümsemiştir. Bir süre Garê alanında gerillacılık faaliyeti yürüttükten sonra DAİŞ faşizminin Şengal’deki Êzidî halkımıza saldırması üzerine Êzidî halkımızın hawarına yetişmiş ve burada uzun süre DAİŞ çetelerine karşı savaşmıştır. Bu savaş sürecinde gerillacılıkta ve savaş sanatında uzmanlaşmış, tecrübe edinmiş ve iddialı bir komutan haline gelmiştir. Şengal alanında bulunduğu süre içerisinde Kürdistan halk gerçekliğini daha iyi anlama fırsatı bulmuş, halkçı özellikleriyle tüm Êzidî halkımız tarafından sevilen bir yoldaşımız olmuştur. Partimizin 2018 yılında aldığı karar doğrultusunda Şengal alanından tekrar Kürdistan dağlarına dönen Azad yoldaşımız, burada Önder Apo felsefesinde daha fazla derinleşmek ve Apocu öncü bir militan olabilmek için kendisini her anlamıyla eğitmiştir. Özellikle yeni dönemin modern gerillasının ölçülerine ulaşabilmek için yoğun bir emek vermiş ve uzman bir gerilla olarak öğrendiklerini yoldaşlarıyla da paylaşmıştır. Onlarca yoldaşının hem tekniki hem de ideolojik eğitimini üstlenerek dönem görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmiştir. Azad yoldaşımız çocukluğundan itibaren soykırımcı TC devletine karşı büyüttüğü öfkesini başarılı bir pratiğe dönüştürmek ve düşmanın halkımıza karşı geliştirdiği yoğun saldırıların hesabını sormak için her zaman Kuzey Kürdistan’a gitme istemi içerisinde olmuştur. Bu isteğini gerçekleştirmek için askeri ve ideolojik olarak her zaman kendisini hazır tutmuş, her an Kuzey’e gitmenin heyecanı içerisinde olmuştur. Bu istemi örgütümüz tarafından olumlu karşılanan Azad yoldaşımız doğduğu kadim Botan topraklarına bu sefer öncü bir gerilla komutanı olarak dönmüştür. Tüm çocukluğunu geçirdiği ve iyi tanıdığı bir alanda gerillacılık yapmanın avantajlarını iyi bir şekilde değerlendiren Azad yoldaşımız birçok başarılı pratiğin yaratıcısı ve uygulayıcısı olarak Demokratik Modernite Gerillacılığı’nın en özlü örneklerinden biri olmasını başarmıştır. 

ÊRÎŞ  ANDOK

Êrîş yoldaşımız da Şirnex’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Botan’da doğan, büyüyen her Kürt çocuğu gibi küçük yaşlarından itibaren soykırımcı TC devletinin ceberrut yüzünü tanımıştır. Aynı zaman da sömürgecilere karşı Partimiz öncülüğünde gelişen tarihi direnişe de tanıklık etmiştir. Kürdistan Özgürlük Gerillasının destansı ve kahramanca direnişini, Kürdistan’ı işgalcilere dar eden atılımlarını büyük bir hayranlıkla takip etmiştir. Bu destansı direnişin bir parçası olabilmek için her zaman hayal kuran Êrîş yoldaşımız, bu hayalini her geçen gün büyüterek vakti geldiği zaman gerçekleştirmiştir.

2013 yılında özgürlük hayalini gerçekleştirerek gerilla saflarına katılan Êrîş yoldaşımız gerilla saflarında emekçi ve fedakar özellikleriyle kısa sürede sivrilmiş, tüm yoldaşlarının takdirini kazanmıştır. Êrîş yoldaşımız başta Medya Savunma Alanları olmak üzere Güney Kürdistan’ın birçok bölgesinde kesintisiz bir gerilla mücadelesi yürüterek tecrübe sahibi olmuştur. Bu süreç içerisinde yaşamdaki mütevazi ve ilkeli duruşu kadar; savaş alanındaki cesur ve disiplinli duruşuyla da yoldaşlarına örnek olmuştur. Birçok savaş pratiğine katılmış, düşmana büyük darbelerin vurulmasında öncülük düzeyinde katılım sağlamıştır. Edindiği savaş tecrübesini daha etkili olabileceğine inandığı Kuzey Kürdistan’da pratikleştirmek için sürekli bir yoğunlaşmanın içerisinde olmuş ve bu yoğunlaşmasının sonucunda Kuzey Kürdistan’da gerillacılık yapma şansına ulaşmasını bilmiştir. Özellikle doğup büyüdüğü Botan alanında gerillacılık yapmayı kendisi için bir avantaj olarak ele almıştır. Bu alanda düşmana vurulacak en küçük bir darbenin bile büyük sonuçlara yol açabileceğinin bilincinde olarak, küçük büyük demeden her çalışmaya büyük bir istek ve moralle yönelmiştir. Bu çabalarında önemli başarılar elde eden Êrîş yoldaşımız Botan alanında birçok başarılı çalışmanın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir.

BESTA’DA 2 GERİLLA ŞEHİT DÜŞTÜ

9 Ağustos 2021 günü işgalci TC ordusunun Besta alanına bağlı Girê Tenûrê, Gêsin ve Mergûmarê alanlarına yönelik başlattığı operasyon sırasında gerçekleşen bombardımanlarda Şoreş ve Jiyan yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Şoreş Masîro
Adı Soyadı: İbrahim Kaya
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Ayşe – İsmail
Şehadet Tarihi ve Yeri: 9 Ağustos 2021 / Besta

 

Kod Adı: Jiyan Koçer
Adı Soyadı: Dîlan İnan
Doğum Yeri: Sêrt
Anne – Baba Adı: Muhbet – Tayyar
Şehadet Tarihi ve Yeri: 9 Ağustos 2021 / Besta

 

ŞOREŞ MASÎRO

Şoreş yoldaşımız Serhed’in direniş kenti Wan’da yurtsever bir ailede doğmuştur. Yaşadığı çevrenin yurtsever olması, düşmanın halkımıza karşı soykırım politikalarını en çıplak bir şekilde sürdürmesi nedeniyle Şoreş yoldaşımız gençlik yıllarından itibaren devrim çalışmalarında yer almaya başlamıştır. Yaşadığı çevrede gerilla birliklerimizin aktif çalışma yürütmesi sayesinde, Kürdistan Özgürlük Gerillalarını tanıma fırsatı bulmuş ve gerilla olabilmek en büyük isteği ve hayali haline gelmiştir. Daha sonra 2018 yılında Masîro alanında 6 yoldaşımızın şehadete ulaşmasından etkilenen Şoreş yoldaşımız şehadet gerçekliğine en anlamlı cevap olarak gerilla saflarına katılma kararı almıştır.

Gerilla saflarına katıldığı günden itibaren Bakurê Kurdistan alanında gerillacılık yürüten Şoreş yoldaşımız pratik içinde yetkinleşen bir militan olmuştur. Genç olmanın, Apocu moral değerlerinin verdiği enerji ile kendisini sürekli geliştirme çabası içerisinde olmuş ve kısa sürede hem askeri hem de ideolojik anlamda önemli bir birikimin ve tecrübenin sahibi olmuştur. Edindiği bu birikim ve tecrübe ile yeni dönemin modern gerillacılığının yaşamsallaştırılması için önemli bir çabanın sahibi olmuş ve bunun mücadelesini an be an vermiştir. Emekçi ve mütevazi kişiliğiyle tüm yoldaşlarının takdirini kazanmasını başaran Şoreş yoldaşımız mücadele azim ve kararlılığıyla yoldaşları tarafından her zaman hatırlanacaktır.

JIYAN KOÇER

Jiyan yoldaşımız Sêrt’de yurtsever ve Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde değer yaratan bir ailede doğmuştur. Aile çevresinden şehadetlerin olması ve mücadele içerisinde aktif çalışma yürütülmesi Jiyan yoldaşımızın Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni tanımasına vesile olmuş ve sistemin kadına dayattığı ve özünde kölelikten başka hiçbir şey olmayan yaşam tarzını reddederek gerilla saflarına katılmıştır.

Jiyan yoldaşımız gerillaya katıldığı andan itibaren yeni yaşamına adapte olmuş ve kendisini sürekli eğitme ve geliştirme çabası içerisinde olmuştur. Özellikle erkek egemenlikli sistem ve toplumun kadına biçtiği rol üzerinde ciddi yoğunlaşmalar yaşamış, sistemin kişiliği üzerinde yarattığı etkileri hızla atarak özgür bir kadın olmanın arayışı içerisine girmiştir. Halkımıza soykırımı dayatan ve bu temelde yaşamın her alanında saldırı geliştiren TC faşizmine karşı daha etkili mücadele etmek ve şehit yoldaşlarımızın intikamlarını alabilmek için askeri sanatta da kendisini geliştirmiş, öncü bir YJA-Star gerillası olmayı başarmıştır. Genç bir gerilla olmasına rağmen mücadele yaşamını dolu dolu geçiren özgürlük dışında hiçbir arzusu olmayan Jiyan yoldaşımız zafer çizgisindeki ısrarlı duruşu ve kararlılığıyla biz yoldaşlarının esas alacağı en değerli örneklerden biri olmayı başarmıştır.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde binlerce yiğit evladını şehit vererek Kürdistan yurtseverliğin öncüleri olan Şirnex, Wan ve Sêrt halkımız zafere yürüyen özgürlük mücadelemize yine en değerli evlatlarını vererek zaferimizin öncülüğünü üstlenmiştir. Bu onur savaşımızda büyük kahramanlık örnekleri olarak tarihe geçen Azad, Êrîş, Şoreş ve Jiyan yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyor, şehitlerimize ve Önderliğimize verdiğimiz zafer sözümüzü yineliyoruz.”