KCK Halklar ve İnançlar Komitesi’nden ‘Aşure Günü’ mesajı

KCK Halklar ve İnançlar Komitesi Muharrem orucu ve Aşure günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

KCK Halklar ve İnançlar Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, “Şii Müslümanlar ve Aleviler Kerbela direnişini tuttukları oruçla ve pay ettikleri Aşure lokmaları ile andılar. Tuttukları matem ve oruçların, pay ettikleri Aşure lokmalarının hak defterine yazılmasını niyaz ediyoruz. Şii Müslüman halkımızın tuttukları matem ve oruç, Alevilerin tuttukları oruç ve pay ettikleri Aşure’nin hak katında kabul edilmesini diliyor, İmam Hüseyin’nin Kerbela direnişini ibadetle ananların çok önemli bir insanlık değerini yaşattıklarını belirtmek istiyoruz” dedi.

Açıklamada devamla şunlar ifade edildi:

“İmam Hüseyin ve yoldaşlarının Kerbela’da gösterdiği direniş,  Ortadoğu halklarına yaşatılan zulüm, baskı ve işkenceye karşı hak ve hakikat duruşunu temsil etmiştir. Bu duruş, Ortadoğu topraklarında sonu gelmez özgürlük ruhu, inancı ve bilincinin tarihsel olarak somut ifadesi olmuştur. İmam Hüseyin’nin direniş çizgisi ibadetle kutsanacak kadar anlamı büyük bir toplumsal değer haline gelmiştir. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alan Yezit’e karşı direnişleri İmam Hüseyin ve arkadaşlarını toplumun değerleri haline getirmiştir. Bu anlamıyla da günümüzün Yezitlerinin saldırarak, yalanla, hileyle toplumu aldatmak, İnançları, dilleri, kültürleri inkâr etmek, halkların üzerinde soykırım yürütmeleri karşısında durmak İmam Hüseyin’i ve arkadaşlarını yaşatmakla eş anlamdadır. Her gün yaşayarak gördüğümüz gibi savaş, yıkım, doğa talanı, katliam, yalan, hile, suç üzerinden kendi varlığını güçlendiren faşist rejim karşısında duruş Yezit karşısında duruştur. Günümüzün çağdaş Hüseyin’i direniş örneği Kürt Özgürlük Hareketinin Gerillaları tarafından gösterilmektedir. Her çeşit kimyasal silah karşısında irade ile direnen Kürt evlatları günümüzün çağdaş Hüseyin’lerini temsil etmektedirler. Bu anlamıyla özgürlük, demokrasi, eşit yurttaşlık, hak, adalet isteyen Kürt halkı günümüzde Kerbela’da yaşanan katliam kadar zulümle karşı karşıyadır. Önemli olan çağdaş Yezidleri ve zalimliklerini görüp bunlara karşı Hüseyin-i durmayı bilmektir.

Değerli Alevi Canlar:

Bu yıl Muharrem orucu Alevi Can’lar için çok zor koşullarda ve yoğun saldırılar altında geçti. Türkiye'de ve Kürdistan'da yaşayan Aleviler Erdoğan-Bahçeli faşist rejiminin büyük baskı ve zulmü altındadır. Türkiye ve Bakur Kurdîstan’daki soykırım saldırıları, baskı ve işkenceler bu gerçekliğin en çarpıcı ifadesi olmaktadır. Alevilerin yaşadığı coğrafya talan edilmekte, ormanları yakılmakta, ağaçları kesilerek ticaret aracı haline getirilmekte, çeteler Alevi dergâhlarına yönlendirilerek Alevilere katliam mesajları verilmektedir. Bütün bu ve daha burada sayma gereği duymadığımız birçok nedenle Alevilerin İmam Hüseyin’e layık olmalarının yolu bu çağda var olan Yezitliğe karşı birlik içinde mücadele etmekten geçtiğini Alevilere bir daha hatırlatmak istiyoruz. Bu anlamıyla Muharrem bugün Alevilere Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı birlik içinde demokrasi güçleri ile ortak mücadele vermeyi emretmektedir. Erdoğan'ın güncellediği Yezitliğe karşı direniş mücadelesinin, Hüseyin’i olan herkesin görevi olduğuna inanıyoruz. Muharrem anması vesilesiyle başta Alevilere olmak üzere özgürlük ve adalet isteyen herkesi demokrasi mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Şii Müslümanlar başta olmak üzere İmam Hüseyin’in insanlık mücadelesi verdiğine inanan, direnişini doğru ve haklı gören her inançtan halkları Ortadoğu’nun en faşist rejimi olan, Türk İslam sentezi rejimine karşı ortak cephede demokrasi mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. 

Gün vesilesiyle Alevilerin, özgür ve eşit yurttaşlık haklarını talep ederek demokrasi mücadelesini yükseltmenin temel bileşeni olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Alevileri, bu gerçekliği çok daha derin görmeye, bilince çıkararak gereklerini daha fazla yerine getirmeye davet ediyoruz. Alevilerin yürütecekleri Demokrasi mücadelesi ile Alevi inkârının kalktığı, Alevi ibadetinin kabul gördüğü, kutsal mekânlarına, Jîyarlarına dokunulmadığı, hiçbir baskı ve yasağa maruz kalmadan eşit yurttaşlık anlayışı içerisinde inançlarını yaşadıkları, kendilerini ifade edecekleri ortamı yaratacağının altını çizmek istiyoruz.  Alevileri, dışarıdan dayatılan suni gündemlerle uğraştırıp demokrasi mücadelesini büyütmelerini engellemeye çalışan tutum ve anlayışlar karşısında birliklerini güçlendirmeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Muharrem orucu ve Aşure günü vesilesiyle bir kez daha İmam Hüseyin’i yüreklerinde hissedenlerin on iki imam oruçlarının ve hizmetlerinin hak defterine yazılmasını niyaz ediyoruz. Tüm Hüseyin sevdalılarını, Hz. Hüseyin’i ve şehit düşen tüm canları, zulme karşı mücadele içinde yaşatmaya çağırıyoruz. Gün vesilesiyle çağdaş Hüseyin’i hareket olan Kürdistan özgürlük mücadelesinde anılarının yaşatıldığını belirtiyor, her kesi demokrasi ve özgürlük mücadelesi saflarında yer almaya davet ediyoruz.”