KCK: Mayıs şehitleri çizgisinde direniş mutlaka kazanacak!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı: Mayıs ayı şehitler çizgisinde yükselen gerilla ve halk direnişi mutlaka kazanacak, Kürdistan özgürleşecek, Türkiye ve Ortadoğu demokratikleşecektir. “

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklaması şöyle:

Mayıs ayı Kürdistan Özgülük Devriminin, Türkiye Sosyalist Hareketinin ve Arap Halkının öncü kadrolarının şehit düştüğü bir aydır. Ortadoğu halklarının ortak değerleri Mayıs ayında buluşmuştur. Bu yönüyle Mayıs ayı ve Mayıs ayı şehitleri enternasyonalizmi ve halkların kardeşliğini, ortak mücadelesini ve birlikte yaşama ütopyasını ifade etmektedir. Bu duyguyla Haki Karer, Ferhat Kurtay ve İbrahim Kaypakaya şahsında Mayıs ayı şehitlerini ve onların şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini anıyoruz. Faşist düşmanı alt edip demokratik ulus temelinde Ortadoğu halklarının ortak ve kardeşçe yaşamını inşa ederek şehitlere verdiğimizi sözü mutlaka yerine getireceğimizi belirtiyoruz. 

KDP BUGÜN DE İHANETÇİ ROLÜNÜ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

1997 yılının Mayıs ayında KDP tarafından onlarca arkadaşımız vahşice katledildi. Ozan ve Helin yoldaş şahsında tüm Hewlêr şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. KDP bugün de  işbirlikçi ve ihanetçi rolünü oynamaya devam ediyor. Yüzlerce arkadaşımız KDP’nin TC’ye verdiği istihbarat bilgileri sonucu şehit düşürüldü. Mayıs ayı vesilesiyle halkımızı ve dostları şehitleri derinliğine anlamaya ve sahiplenmeye, anılarına bağlı kalmanın gereği, soykırımcı sömürgeci faşist Türk devletine ve işbirlikçilerine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

ZAP VE AVAŞİN DİRENİŞİ TARİHİN EN ANLAMLI CEVAPLARINDAN BİRİNİ VERMEKTEDİR

Mayıs ayı ve tüm devrim şehitlerine bağlılığın en yüksek ifadesi olan Zap ve Avaşin direnişi soykırımcı sömürgeci düşmana ve işbirlikçilerine tarihin en anlamlı cevaplarından birini vermektedir. Soykırımcı sömürgeci Türk devletinin Zap ve Avaşin'e yönelik başlattığı işgal saldırılarına karşı gelişen direniş bir ayını tamamlamış bulunmaktadır. Türk devleti kısa sürede Zap ve Avaşin'i ele geçirmeyi ve gerillanın konumlandığı tüm alanlara yönelmeyi hedeflemiş, bu hedef doğrultusunda Nisan ayının ortalarında saldırıya geçmiştir. Ancak gerilla ortaya koyduğu direnişle işgalci Türk ordusuna büyük darbeler vurmuş ve planlarının gerçekleşmesini engellemiştir. Halk Savunma Merkezimizin açıkladığı aylık bilanço işgalci ordunun verdiği kayıpları ve yaşadığı hezimeti açıkça ortaya koymaktadır. Gerilla işgalci Türk ordusuna karşı Apocu fedai ruhla kahramanca savaşmış ve Kürdistan'ı savunmuştur. Apocu fedai ruhla direnen tüm HPG ve YJA STAR komuta ve savaşçılarını yürekten selamlıyor ve kutluyoruz. Direnişte şehit düşen yoldaşları Mizgin ve Rohat yoldaşlar şahsında  saygı, sevgi ve minnetle anıyor, mücadelelerini zafere ulaştırmanın sözünü veriyoruz. 

Kürdistan özgürlük gerillasının Apocu fedai ruh ve yeni savaş taktiği karşısında işgalci ordunun başarı şansı yoktur. Bir aylık savaş süreci bunu ortaya koymuştur. Bir aylık savaş sürecinde gerilla işgalci orduya darbe vurup planlarını bozmakla kalmamış, yurtsever Kürdistan gençliğinin yüreğindeki direniş ateşini alevlendirmiş ve yüksek ilgisini çekmiştir. Yurtsever Kürdistan gençliği her yerde gerilla alanlarına ulaşmak ve direnişe katılmak için harekete geçmiştir. Gerilla işgalci orduya karşı Zap ve Avaşin'de ortaya koyduğu direnişle Kürdistan gençliğini saflarına çekmiş ve Kürdistan halkının özgürlük umutlarını korumaya ve özgürlük mücadelesinin en ön saflarında yer almaya devam etmiştir. Hiç kuşku yok ki bundan sonra da Kürdistan özgürlük gerillası mücadelenin en ön cephesinde savaşarak Kürdistan halkının özgürlük mücadelesine öncülük etmeye devam edecektir.

YJA STAR, DİRENİŞİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTMİŞTİR

YJA-STAR gerillaları, Önder Apo'ya bağlı olmanın ve özgürlük yürüyüşüne öncülük etmenin sorumluluğuyla hareket etmiş ve gerilla direnişinin en ön saflarında yer alarak düşmana en büyük darbeleri vurmuştur. YJA-STAR gerillaları Mizginlerin öncülüğünde direnişin ön saflarında yer almış, başarılı özgün eylemler gerçekleştirerek işgalci faşist orduya büyük darbeler vururken savaşa yön vermiş, direnişin düzeyini ve niteliğini yükseltmiştir. 

HEWLÊR ŞEHİTLERİ ANISINA MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

AKP-MHP faşizmi Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırarak Kürt soykırımını gerçekleştirmeyi ve yüzyıllık misak-ı milli hayallerine ulaşmayı hedefliyor. Hareketimizi bu amacının önünde engel gördüğünden hareketimize ve gerillaya yönelik imha saldırıları gerçekleştiriyor. Bu işgal ve soykırım savaşını KDP işbirliğine ve ihanetine dayanarak sonuca götürmek istiyor. Kürdistan halkı KDP'nin bu tutumunu görmekte ve ihanete karşı her yerde tepkisini ortaya koymaktadır. Biz tüm Kürt örgütlerine aydın, sanatçı ve yazarlarına, Kürt halkının dostlarına ve tüm demokratik kesimlere Türk devletinin işgaline ve KDP'nin işbirliğine karşı Hewlêr şehitleri anısına mücadeleyi daha fazla yükseltme çağrısında bulunuyoruz.

KÜRT HALKI VE DOSTLARI TEPKİSİNİ DAHA GÜÇLÜ ORTAYA KOYMALI

Soykırımcı sömürgeci Türk devleti ve işgalci ordusu gerillanın direnişi karşısında başarısız olduğundan kimyasal silahlar kullanmaktadır. Kimyasal silahlar yasak olmasına rağmen ve kullananlara karşı tutum alınması gerekirken uluslararası alanda Türk devletinin bu uygulamalarına karşı hiçbir itiraz gelişmiyor, tutum alınmıyor. Bu açık bir iki yüzlülük ve insanlık suçudur. Başka yerde kimyasal silah kullanımına karşı çıkanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması karşında duranlar, Türk devletinin Kürtlere karşı soykırım, işgal saldırılarına ve kimyasal silahların kullanılmasına sessiz kalmaktadır. Uluslararası güçlerin suça ortaklığını ifade eden bu tutumuna karşı Kürt halkı, dostları ve demokratik kamuoyu tepkisini daha güçlü ortaya koymalı, bu insanlık suçuna dur diyerek mücadelesini büyütmelidir. Mayıs ayı şehitler çizgisinde yükselen gerilla ve halk direnişi mutlaka kazanacak, Kürdistan özgürleşecek, Türkiye ve Ortadoğu demokratikleşecektir. “