MED-DER: Yeni eğitim yılı asimilasyon süreci

MED-DER Yöneticisi Sedat Baran, Türk eğitim kurumlarının asimilasyon merkezi olduğunu belirterek, Kürtlere ana dillerini sahiplenme çağrısı yaptı.

Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED DER), Türkiye'deki 2019 -2020 Yeni Eğitim ve Öğretim yılına ilişkin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında basın toplantısı düzenledi. MED-DER yöneticisi Sedat Baran, yeni eğitim yılının Kürt çocukları için bir asimilasyon süreci olduğunu söyledi. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana devletin Kürtçeye dönük inkâr ve asimilasyon dil politikasının günümüze kadar süregeldiğini belirten Baran, devam eden yasaklardan dolayı kamusal alanda Kürtçenin sadece konuşma dili ile sınırlı kaldığını kaydetti. Dil sorununun ulus devlet ile başladığını vurgulayan Baran, kuruluşunu diğer halkların inkarı üzerine inşa eden Türk devletinin, asimilasyonist bir niteliğe sahip olan tek dillilik politikasının, devletin seçmiş olduğu resmi dilin dışındaki diğer dillerin kamusal hayattan çıkarılmasına ve yok olmasına neden olduğunu belirtti. 

Baran, dilin canlı bir varlık olduğunu ve kullanıldığı sürece gelişimini sürdürdüğünü, kullanılmadığı zaman da yok olmaya mahkûm olduğunu, bunun da Kürt kültürel değerlerin içselleştirilmeden ortadan kaybolmasına neden olduğunu kaydetti. Ana dilinde eğitimin pedagojik boyutuna değinen Baran, okul kapısında Kürtçeyi bırakarak sınıfa giren öğrencinin evde de Türkçeyi tercih etmesi ile otoasimilasyon sürecinin devreye girdiğini söyledi. Kürtçenin eğitim ile canlanıp gelişeceğini ifade eden Baran, ana dillerini MEB’in insafına bırakmayacaklarını, her bir evin eğitim yuvasına dönüştürülmesin gerektiğinin altını çizdi. Tüm Kürtleri siyasi görüş farklılıkları ayırt etmeksizin dillerini sahiplenmeye çağıran MED-DER Yöneticisi Sedat Baran, dilin geliştirilmesi ile ulusal birliğin motivasyonu noktasını önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.