PKK: Rojava Devrimi ışık ve umut olmayı sürdürecektir

PKK: Rojava Özgürlük Devrimi gerçek bir ışık ve umut olmayı başarmıştır. Önder Apo’nun demokratik modernite çizgisinde ve kahraman şehitlerin izinde dokuzuncu yılda da söz konusu ışık ve umut olma durumunu sürdürecek ve daha da geliştirecektir.

Rojava Devrimi’nin 8. yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan PKK Yürütme Komitesi, “Rojava Özgürlük Devrimi gerçek anlamda bir halk devrimi, kadın devrimi, gençlik devrimi, demokratik toplum devrimi oldu. Kürt, Arap, Asuri-Süryani, Türkmen, Ermeni tüm Kuzey-Doğu Suriye halklarının demokratik birliğine ve kardeşliğine dayalı bir demokratik ulus devrimi olarak gerçekleşti” dedi.

PKK Yürütme Komitesi’nin yazılı açıklaması şöyle:

“21. Yüzyılın ilk çeyreğinde insanlık için yeni bir özgürlük kaynağı ve umut ışığı olan 19 Temmuz 2012 Rojava Özgürlük Devrimi’nin sekizinci yıl dönümünü yaşıyoruz. Böyle tarihi öneme sahip Rojava Devrimi’nin sekizinci yıl dönümünde bu devrimi başaran Rojava Kürdistan halkımızı, devrimci özgürlük güçleri YPG-YPJ komutan ve savaşçılarını, Kuzey-Doğu Suriye halklarımızı ve devrime emeği geçen herkesi kutluyor, özgürlük ve demokrasi mücadelelerinde üstün başarılar diliyoruz.

ROJAVA DEVRİMİ İNSANLIĞIN TARİHİ ÖZGÜRLÜKÇÜ VE DEVRİMSEL YÜRÜYÜŞÜNÜN 21. YÜZYIL HALKASIDIR

Devrimin öncü şehitleri Şilan Kobanê, Xebat Dêrik, Gelhat Gabar, Arin Mirkan ve Adnan Ebu Emcet şahsında devrimi yapan ve savunan tüm kahraman şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Yine Ulaş Bayraktaroğlu, Baran Serhat ve Destan Yörük şahsında devrimin Türkiyeli şehitleri ile Şehit Bagok, Şehit Dilsoz ve Şehit Hêlîn şahsında devrimin enternasyonalist şehitlerini saygı ve sevgiyle anıyoruz. Rojava Devrimi’ne güç ve renk katmak üzere giderken 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta katledilen özgürlük yolcularını da şahadetlerinin beşinci yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Dokuzuncu yılda da Rojava Özgürlük Devrimi’nin insanlık için ışık ve umut olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Çok iyi biliniyor ki, Rojava Özgürlük Devrimi, insanlığın tarihi özgürlükçü ve devrimsel yürüyüşünün 21. yüzyıl halkasını oluşturuyor. Tarih boyunca süzülüp gelen devrimci mirasa dayanıyor ve onları 21. yüzyılda zafere taşımayı ifade ediyor. Bu temelde insanlığın tarihi devrimci ve özgürlükçü yürüyüşünü selamlıyoruz. 84. yıl dönümünde İspanya Devrimi’ni ve 41. yıl dönümünde Nikaragua Devrimi’ni gerçekleştirenleri kutluyor ve şehitlerini saygıyla anıyoruz. Her renkten, ulustan, cinsten tüm demokratik insanlığı, Rojava Özgürlük Devrimi şahsında tarihi özgür insanlık yürüyüşünü kutlamaya çağırıyoruz.

ÖNDER APO’NUN DOĞRUDAN EMEĞİ VE ÇABASI, HALKIMIZIN 100 YILLIK BİRİKİMİNE DAYALI GERÇEKLEŞTİ

Bilindiği gibi, Rojava Özgürlük Devrimi Önder Abdullah Öcalan’ın yirmi yıllık doğrudan emeği ve çabası üzerinde ve dört parça Kürdistan’da halkımızın yüz yıldır yürüttüğü özgürlük mücadelesinin yarattığı birikime dayalı olarak gerçekleşti. Sekiz yıldır da başta faşist DAİŞ, El Nusra ve AKP-MHP olmak üzere tüm faşist ve gerici çevrelerin vahşi saldırılarına karşı Önder Apo’nun demokratik ulus ve öz savunma düşüncelerine dayalı olarak kendini savundu. Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik modernite çizgisinin, demokratik özerkliğe dayanan demokratik konfederalizm çözümünün ilk pratik uygulandığı alan oldu. Bu temelde tüm devrimci, sosyalist, aydın, sanatçı ve siyasetçi güçleri Rojava Özgürlük Devrimi’nin teori ve taktiğini daha doğru ve yeterli anlamaya ve ortaya çıkan sonuçlar temelinde Önder Apo’nun geliştirdiği Demokratik Modernite Kuramını daha derinden tartışmaya çağırıyoruz.

Yine çok iyi biliniyor ki, Rojava Özgürlük Devrimi gerçek anlamda bir halk devrimi, kadın devrimi, gençlik devrimi, demokratik toplum devrimi oldu. Kürt, Arap, Asuri-Süryani, Türkmen, Ermeni tüm Kuzey-Doğu Suriye halklarının demokratik birliğine ve kardeşliğine dayalı bir demokratik ulus devrimi olarak gerçekleşti. Her türlü sorunu bu temelde çözdü, her türlü saldırıyı bu temelde kırdı, özgür ve demokratik yaşamı bu temelde var etti. İktidarcı-devletçi sistemin tüm bölücü ve parçalayıcı yaklaşımlarına karşı demokratik birliği ve kardeşliği bu temelde yarattı. Böylece halkların birliğine ve kardeşliğine dayalı alternatif bir yaşamın ve yeni bir dünyanın var ve mümkün olduğunu herkese gösterdi. Kuzey-Doğu Suriye halklarının bu sistemi daha da geliştirip derinleştireceğine, bu temelde bir yandan Kürdistan Özgürlük Devrimi’nin zaferine güç verirken bir yandan da Demokratik Suriye Birliğini yaratacağına, tüm halkların ve insanlığın da Kuzey-Doğu Suriye’de ortaya çıkan bu yeni yaşamı ve yeni sistemi yakından inceleyeceğine ve daha doğru anlayacağına inanıyoruz.

Kuşkusuz bir Demokratik Modernite Devrimi olan Rojava Özgürlük Devrimi, bir demokratik ulus devrimi olduğu kadar aynı zamanda bir Kadın Özgürlük Devrimidir de. Herhalde tarih boyunca gerçekleşen hiçbir devrimde kadın katılımı, etkinliği ve öncülüğü Rojava Özgürlük Devriminde olduğu kadar gerçekleşmemiştir. Bu yönüyle devrim bir kadın devrimi olmuş ve devrimin özgürlük çizgisini kadın özgürlük çizgisi oluşturmuştur. Bu durum devrimin hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde olduğu kadar, devrimin savunulmasında ve inşasında da böyle olmuştur. Yeni özgür toplum inşasının öncülüğünü kadınlar yaptığı kadar, kendi öz savunmasını geliştirerek devrimin savunulmasının öncülüğünü de kadınlar yapmıştır. Apocu özgürlük çizgisinde bilinçlenen, örgütlenen ve fedaileşen kadının yaratıcı ve başarıcı gücünü Rojava pratiğinde herkes görmüştür. Bu çizginin önümüzdeki süreçte daha etkin ve yaratıcı bir temelde uygulanacağı kesindir.

İŞGAL EDİLEN YERLER KURTARILACAK, HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI DEVRİM BAŞARIYLA SAVUNULACAKTIR

Aslında özgürlük bilincine ve demokratik örgütlülük ve eyleme dayalı olarak gerçekleşen Rojava Özgürlük Devrimine yerel, bölgesel ve küresel gericiliğin, Kürt düşmanı ırkçı-şoven faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetin daha baştan itibaren nasıl saldırdığı herkes tarafından bilinmektedir. Merkezinde ÖSO, DAİŞ ve El Nusra olan tüm çete güçlerin saldırısını, bunlar Kobanê’den başlanarak yenilgiye uğratılınca, bu sefer 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren AKP-MHP faşizminin işgalci saldırıları izlemiştir. Cerablus ve Bab’ın işgaliyle başlayan bu saldırı süreci Efrîn, Girê Sipi ve Serêkaniyê’nin işgaline kadar varmıştır. Dıştan imha, içten ise saptırma biçiminde süren bu karşı-devrimci saldırılar bugün de çeşitli biçimlerde devam etmektedir. İnanıyoruz ki, Özgürlük Devriminin dokuzuncu yılında Kuzey-Doğu Suriye halkları ve özgürlük güçleri işgal edilen yerleri kurtaracak ve her türlü saldırıya karşı devrimi başarıyla savunacaktır.

Dün olduğu gibi bugün de dört parça Kürdistan ve yurtdışındaki halkımızın, tüm halkların ve insanlığın gözü Rojava Özgürlük Devriminin üzerindedir. Geçen sekiz yıllık süreçte başta kadınlar, gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere özgürlüğe ve demokrasiye ihtiyacı olan herkes yüzünü Rojava Özgürlük Devrimine dönmüş ve ondan moral, güç ve bilinç almaya çalışmıştır. Bu anlamda Rojava Özgürlük Devrimi gerçek bir ışık ve umut olmayı başarmıştır. Biz inanıyoruz ki Önder Apo’nun demokratik modernite çizgisinde ve kahraman şehitlerin izinde dokuzuncu yılda da söz konusu ışık ve umut olma durumunu sürdürecek ve daha da geliştirecektir.

Bunlar temelinde, başta Kürtler olmak üzere Özgürlük Devrimini gerçekleştiren tüm Kuzey-Doğu Suriye halklarını kutluyor, kahraman şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyor, direnen özgürlük güçlerini selamlıyor ve dokuzuncu devrim yılında üstün başarılar diliyoruz.”