Van Barosu’nun başvurusuna ‘avukatlık mesleği ile ilgili değil’ gerekçesiyle ret

Van 1. İdare Bölge Mahkemesi, Van Barosu’nun Van Gölü sahiline yapılan Bisiklet Yolu ve Sahil Cafe işletmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu; "Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar" gerekçesiyle reddetti.

AKP’li Edremit Belediyesi sahil kıyı kanunu ihlal ederek geçtiğimiz yaz ayında “Bisiklet yolu ve sahil kafe” açılışı yaptıktan sonra işletmesini yandaş kişilere verdi. Gelen tepkilere rağmen AKP’li belediye sahil kıyısına bisiklet yolu ve kafe açılmasını ‘Kamu yararı bulunduğu’ gerekçesiyle savunarak tutumundan vazgeçmedi.

Bunun üzerine harekete geçen Van Barosu, Van 1. İdare Bölge Mahkemesi’ne başvurarak söz konusu yapıların Van Gölü’nün doğal yapısına zarar verdiği, doğayı tahrip ettiği, kıyılara zarar verdiği ve yapılan işin kamu zararına olduğunu belirterek söz konusu işlemin iptalini talep etti.

Van Barosu’nun başvurusunu değerlendiren mahkeme; “kamuoyunda kaymakamlık plajı olarak bilinen Van Gölü Sahilinde "Bisiklet yolu ve sahil cafe" adı altında kafe işletmesi yapımına ilişkin olarak tesis edilen Edremit Belediyesi'nin 24/09/2021 tarih ve 483 sayılı Encümen kararının; yapılacak yapının iptali istenilmektedir. Yukarıda verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Van Gölü sahilinde "Bisiklet yolu ve sahil cafe" adı altında kafe işletmesi yapımına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemin avukatlık mesleği ile ilgili herhangi bir düzenleme getirmediği, 1136 sayılı Kanun'un 76. ve 95. maddelerinde barolara verilen "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevinin ise barolara avukatlık mesleği ile ilgili olmayan konularda tek başına dava açma imkanı vermediği dikkate alındığında, davacı Van Barosu'nun dava konusu işleme karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır” diyerek, Van Barosu’nun talebini reddetti.