Zap şehitlerinin kimliği açıklandı

HPG, Zap’ta şehit düşen 3 gerillanın kimliğini açıkladı. HPG, “Yoldaşlarımızın bizlere devrettiği devrim bayrağını zafere kadar kararlılıkla taşıyacağımızın sözünü yineliyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi’nin açıklaması şöyle:

“29 – 31 Mayıs 2021 günleri arasında Zap bölgesine bağlı Küçük Cilo alanında güçlerimiz ile işgalci Türk ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Yaşanan bu çatışmalarda güçlerimiz fedai bir tarzla direnmiş ve işgalcilere ağır darbeler vurarak büyük kayıp vermesine neden olmuştur. Daha sonra sömürgeci Türk ordusu geri çekilmek zorunda kalmış ve alanı yoğun bir şekilde bombalamıştır. Yaşanan bu çatışmalar ve bombardımanlarda, emsalsiz bir iradeyle savaşarak işgalcilere geçit vermeyen Melsa, Rüstem ve Çiyager yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

MELSA DERÎK

Melsa yoldaşımız yurtseverliği ve Kürt kültürüne bağlılığıyla Kürdistan’da özel bir yere sahip olan Rojavayê Kurdistan’ın Dêrîk kentinde dünyaya gelmiştir. Apocu hareketle daha mücadelenin ilk dönemlerinde tanışmış bir aile ortamında büyüyen Melsa yoldaşımız, küçük yaşlarından itibaren gerillaya sempati duymuştur. Gerillanın yaşam tarzını, ilişki biçimini ve fedakarlığını yakından tanıma fırsatı bulmuş, bu yaşam tarzından başka bir yaşam biçimini kendisi için kabul etmemiştir. Önder Apo’nun fikirlerinin boy vermeye başladığı Rojava’da ilk olarak gençlik faaliyetleriyle devrim çalışmalarının içine atılan Melsa yoldaşımız, bu süreç içerisinde Önder Apo’nun fikirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Özellikle Önder Apo’nun kadın çözümlemelerinden etkilenmiş, Kadın Özgürlük İdeolojisi’ni anlamak için yoğun bir çabanın içerisinde olmuştur. Fakat içerisinde yaşadığı sistemin, özlemini duyduğu yaşam biçimini kendisine sağlayamayacağını anlamış ve arayış içerisine girmiştir. Bu arayışları neticesinde yüzünü Kürdistan dağlarına dönen Melsa yoldaşımız gerilla saflarına katılmıştır. Cudi Dağı’nın heybetinin verdiği merakla büyüyen Melsa yoldaşımız, Kürdistan’ın asi dağlarına kısa sürede alışmış, hayal ettiği özgür yaşam ortamına nihayet kavuşmuştur. Gerilla saflarında da arayışçı özelliğini koruyan Melsa yoldaşımız hem ideolojik hem de askeri olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir. Aldığı ideolojik eğitimlerle erkek egemenlikçi sistemin kadına biçtiği rolü daha iyi anlamış, bu sisteme karşı her anlamda mücadele edilmesi ve savaşılması gerektiğinin bilincine varmıştır. Özgür kadın kimliğine, erkek egemenlikçi zihniyete karşı ancak yaşamın her alanında durularak, eşitliğe ve adalete duyarlı kadınlık özelliklerinde ısrar edilerek ulaşılacağının derin bilinciyle hareket etmiştir. Yaşamını bu ölçülere göre örgütleyen Melsa yoldaşımız aynı zamanda çalışkan ve yetenekli bir YJA Star komutanı olarak da Türk sömürgeciliğinin saldırılarına karşı geliştirilen direnişe öncülük etmiştir. Cîlo’dan Avaşîn’e, oradan da Zap’a kadar süren kesintisiz bir mücadelenin sahibi olan Melsa yoldaşımız düşmanın ülkemiz Kürdistan’ı işgal etmesini ve soykırım politikaları uygulamasını hiçbir zaman içine sindirememiş, düşmanı Kürdistan’dan atmak için elinden gelen çabayı içtenlikle sergilemiştir. Son olarak Zap alanında geliştirilen işgal hareketine karşı Küçük Cilo alanında geliştirilen direnişin içerisinde yer alan ve düşmana ağır kayıpların verdirildiği birçok eyleme öncü düzeyinde katılan Melsa yoldaşımız savaştaki keskin duruşu kadar, yoldaşlığındaki sadeliği ile de Zap Destanı’nın unutulmaz komutanları arasındaki yerini almasını bilmiştir.

ÇİYAGER AMED

Çiyager yoldaşımız, Kürdistan’da ve dünyada faşizme ve soykırımcılığa karşı verilen kahramanca direniş denildiğinde artık ilk sırada gösterilen Kobanê’nin yurtsever bir ailesinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin geleneklerine bağlı ve yurtsever olması Çiyager yoldaşımızın özüne yabancılaşmasını önlemiş, doğal kişiliğini korumasını bilmiştir. Bu özellikleri onun Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni tanımasında etkili olmuş, Rojava Devrimi ile de Önder Apo’nun fikirlerini daha somut anlama ve görme imkanı bulmuştur. Bir süre devrim çalışmalarında faaliyetler yürüttükten sonra soykırımcı Türk devletinin Kürdistan’ın diğer alanlarında halkımıza yönelik geliştirdiği imha amaçlı saldırılara cevap verebilmek amacıyla gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla saflarına geldiği andan itibaren kişiliğinde önemli değişimler yaratan Çiyager yoldaşımız yetkin bir gerilla olmayı başarmıştır. 3 sene boyunca Zap alanında zorlu bir pratik yürüten Çiyager yoldaşımız, kararlı ve gözü pek kişiliğiyle tüm zorlukların üstesinden gelmesini bilmiştir. Zap alanında işgalci Türk ordusuna ağır darbelerin vurulduğu birçok eyleme aktif bir şekilde katılmış ve düşmandan en doğru şekilde intikam almanın yolunu ve yöntemini pratiğiyle kanıtlamıştır. 31 Mayıs günü Küçük Cilo alanında yaşanan çatışmalarda kahramanca şehadete ulaşmıştır.

RÜSTEM GARZAN

Rüstem yoldaşımız Bedlîs’in yurtsever ve Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ne yüzlerce yiğit kızını ve oğlunu veren Hîzan ilçesinde yurtsever bir ailede doğmuştur. Özgürlük mücadelemizin büyük ivme kazandığı 2015 yılında soykırımcı Türk devletinin imha ve inkar politikalarını daha da çıplak bir şekilde devreye sokmasıyla TC’nin gerçek yüzünü yakından tanımıştır. Özellikle 2015 yılında Kürtlere ve dostlarına yönelik katliamların geliştirilmesi, Rüstem yoldaşımızın gerilla saflarına katılmasında önemli bir etken olmuştur. Gerilla saflarına katıldıktan sonra gençliğinin verdiği heyecan ve enerji ile dağ yaşamına hemen adapte olan Rüstem yoldaşımız, yetkin bir gerilla olmayı başarmıştır. Yeni dönem gerilla tarzı ve taktiğine büyük bir inançla bağlı olan Rüstem yoldaşımız, bu inancını askeri ve ideolojik eğitimlere olan meraklı ve araştırmacı yaklaşımı temelinde pratiğine de yansıtmıştır. Yoldaşlığa bağlılığı her şeyin üstünde tutan Rüstem yoldaşımız, yaşamı pahasına da olsa en zor zamanlarında yoldaşlarının yanında olmayı Apocu militanlığın vazgeçilmez ilkesi olarak ele almış ve bu özelliğini son nefesine kadar da korumasını bilmiştir. 31 Mayıs günü yaşanan çatışmalarda ağır bir biçimde yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 1 Haziran günü şehadete ulaşmıştır.

Sömürgeci ve soykırımcı Türk devletine karşı tarihin en muhteşem direnişlerinden birini geliştiren, yoldaşlığa bağlılıkları ve öncü militan özellikleriyle Zap Destanı’nın unutulmaz kahramanları arasındaki yerlerini alan Melsa, Çiyager ve Rüstem yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz. Yoldaşlarımızın bizlere devrettiği devrim bayrağını zafere kadar kararlılıkla taşıyacağımızın sözünü yineliyoruz.”