Zerdeşt ve Avesta’nın kitabı yeniden basıldı

İki yıl önce yaşamını yitiren Kürdistanlı Yazar Ferhat Ebdulhemid Palewan’ın hayatta iken yazdığı Zerdeşt ve Avesta kitabında Zerdeşt dininin zenginliğini ve diğer dinler üzerindeki etkinliğini anlatılıyor.

"Zerdeşt ve Avesta ve Tektanrıcılık Felsefesi" adlı kitap SİTAV yayınevlerinden çıktı. Ferhat Ebdulhemid Palewan’ın yaşamı sırasında yazdığı, ölümünün ardından kitabı yayınlayan yayınevinin editörlerinden Qahir Bateyi, kitabın basılmasının en büyük amacının yeni nesillerin kendi tarih ve kültürünü derli, toplu bir şekilde öğrenmesi olduğunu belirtti.

Kitapta verilen bilgilerin, atalarının ve kendi kadim felsefelerinin sarsılmaz direkleri olduğunu belirten Bateyi, "Bunu başarılı bir şekilde yaptıkları için bugün kimseye boyun eğmeden yaşamışlardır. Bu minvalde de başarıları kaçınılmaz olacaktır. Bu eserde Zerdeşt ve Avesta’ın tektanrıcılık felsefesi ve kendisi hakkında bilgiler veriliyor. Kitapta tektanrıcılık ve Zerdeştliğin inanç diyalektiği, Ahura Mazda, diğer dinler üzerindeki etkisini anlatmaktadır. 634 sayfadan oluşan bu eseri Ferhat Ebdulhemid, kaleme alarak Zerdeşt dininin zenginliğinden söz etmektedir."

KİTAP ZERDEŞT DİNİNİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATIYOR

"Zerdeşt ve Avesta ve Tektanrıcılık Felsefesi" adlı eser tarihi belgeler ışığında Zerdüşt’ün doğduğu yer ve tarihi hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Kitap, Zerdüşt ve destekçilerinin kökü, Zerdüşt kelimesinin anlamı, Zerdüşt’ün tarih ve çıkış dönemi, Zerdüşt'ün doğum tarihinin bilinmemesinin sebebi, doğduğu yer ve özgeçmişi, kabri, Zerdüşt’ün fikir ve düşünceleri, alimlerin Zerdüşt hakkındaki görüşleri, Zerdüşt dininin felsefesi, Zerdüşt dini Ahura Mazda, Zerdüşt dininin diğer tek tanrılı dinler üzerindeki etkisi, Zerdüşt dininde huri, Allah, Avesta kitabı ve şerhi Avesta’nın geçmişi ve hikayesi gibi Zerdeşt dini hakkında ki genel bilgileri barındırıyor. 20 yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu çalışma, Kürt mirası ve Zerdüşt dininin aydınlatılması için önemli bir eser olma niteliği taşıyor.