2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri artık hayal

Artan dünya nüfusu ve kaynakların kötü kullanımıyla birlikte 2030 için hedeflenen açlığın olmadığı bir dünyanın mümkün olmadığı görülüyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından paylaşılan son raporda, sürdürülebilir bir tarım, gıda güvenliği ve doğal kaynakların yönetimi konusunda ciddi sorunlar yaşandığının altı çizilmişti. Rapor, BM’nin daha önce belirlediği 2030’a kadar dünyada açlığı tümüyle bitirme başta olmak üzere 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ne düzeyde olunduğuna dair ikinci değerlendirme raporu niteliğinde.

Rapora göre, 2019 yılında oransal olarak dünya nüfusunun yüzde 8,9’una denk gelen 700 milyona yakın kişi açlık çekiyordu. Bu ise bir önceki yıla oranla 10 milyonluk, son 5 yıla oranla ise 60 milyonluk bir artışa denk geliyordu.

Ancak aynı rapora göre, özellikle bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle açlık sorunu çok daha ağır bir hal alacak.

İLERLEMELER OLDUKÇA YETERSİZ

Gıda ve tarım alanlarındaki ilerlemelerin ‘oldukça yetersiz kalmaya devam ettiği’ vurgulanan raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi ihtimali ciddi bir biçimde sorgulanıyor. Rapora göre, dünya bu hedefleri tutturmaktan ‘oldukça uzak’ bir görüntü çiziyor.

Raporda sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği, beslenme ve deniz ile orman kaynaklarının doğru kullanımı gibi hedefler konusunda ciddi eksiklikler var.

SALGIN DURUMU DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYOR

Dünyadaki açlık sorununun bu yıl çok daha ağır bir hal alabileceğine işaret edilen raporda, 2030 hedeflerinden daha da uzaklaşılabileceği uyarısı yapılıyor.

Raporda, “Bugün Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sağlık, ekonomi ve sosyal alanda görülmemiş düzeydeki kriz hayatları ve ayakta kalma imkanlarını tehdit ederken, bu durum 2030 sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesini daha da zorlaştırıyor” deniliyor.

FAO’nun dikkat çektiği sorunların başında toplam 22 kalkınma hedefinden sadece birinde ilerleme sağlanırken, 4’ünde ise ‘kısmi iyileşme’ görüldü. Ancak 11’inde yetersiz veriler nedeniyle ölçüm yapılamıyor.

Buna göre dünyada özellikle tarım ve gıda kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetiminde ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu sorun denizler ile ormanlık alanlardaki kaynakların kullanımında da görülüyor. Ayrıca su kaynakları ile ormanların yönetiminin çok kötü olduğu ve ‘endişe verici’ düzeyde olduğu vurgulanıyor.