Çölleşmeyi engelleyecek yeşil duvar projesi ilerlemiyor

Afrika’nın çölleşmesini engellemek için 13 yıldan bu yana çalışmaları süren ‘Yeşil Duvar’ projesinde halen ciddi bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle Sahra Çölü’ne komşu birçok Orta ve Batı Afrika ülkesinde yağış miktarları önemli oranda azalırken, bitki örtüsü yok olmak üzere. Çöl fırtınalarıyla birlikte güneyde doğru yayılan kumlar nedeniyle önümüzdeki 10 yılda Afrika’daki tarımsal alanlarının yarısından fazlasının kumlarla kaplanacağı tahmin ediliyor.

Kıtayı batıdan doğuya doğru ikiye bölen Sahra Çölü’nün güneye doğru yayılmasını engellemek için 7 bin 800 kilometrelik çöl hattı boyunca ağaçlandırma projesi 13 yıl önce başlatılmıştı.

15 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE BİR ORMAN KUŞAĞI

‘Büyük Yeşil Duvar’ olarak adlandırılan proje en batıda bulunan Atlantik Okyanusu kıyısındaki Senegal’den en doğuda Hint Okyanusu kıyısındaki Cibuti’ye kadar uzanıyor. Toplamda 11 ülkeden geçen proje kapsamında 15 kilometre genişliğinde bir hattın ağaçlandırılması hedefleniyor. Böylelikle 117 bin kilometrekarelik bir orman kuşağı oluşturulacak ve kıtanın eko-sistemlerinin daha fazla zarar görmesi engellenecekti.

Kıta açısından oldukça önemli olan projenin yürütülmesi için 2010 yılında şu anda merkezi Moritanya’da bulunan bir ajans da kurulmuştu.

İLERLEME ÇOK AZ

Ancak ilk olarak 2002 yılında gündeme gelen ve 2007’de Afrika Birliği (UA) tarafından karar altına alınan projede istenen düzeyde bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Buna örnek olarak gösterilen ülkelerin başında Senegal geliyor.

Senegal’de toplamda 817 bin hektarlık ağaçlandırma hedefinin 2015 yılında 350 bin hektara ulaştığı savunuluyordu. Ancak son dönemde yapılan incelemeler, özellikle ülkenin kuzeyinde ekilen ağaçların büyük bir kısmının toprağı tutmadığı bildiriliyor.

Bunda ağaçlandırılan bölgede son on yıllardaki yağış miktarının düşüklüğünün yanı sıra yeterince dış etkenlere karşı korunamamasının da rolü var. Öte yandan ağaçlandırmanın başarısı için hayvanlara karşı korunması şart ve bundan dolayı da sınırlı boyutlarda parsellerle ilerlenebiliyor.