İklim değişikliği felaketleri 43,1 milyon çocuğu yerinden etti

UNICEF’e göre sel, fırtına ve kuraklık gibi iklim değişikliklerinin yol açtığı felaketler 2016-2021 yılları arasında 43,1 milyon çocuğun yerinden edilmesine neden oldu.

BM’ye bağlı kuruluş UNICEF yayınladığı raporda iklim değişikliğinden etkilenen çocuklar için “görünmez mağdurlar” ifadesini kullanırken, gereken ilginin gösterilmediğini ve bunun sadece “buzdağının görünen yüzü” olduğunu belirtti.

UNICEF raporunda felaketlerden dolayı mağdur olan çok sayıda çocuğun mağduriyetine yer veriyor. Bunlar arasında Guatemala’da kasırgalar ardından sular altında kalan bir kasaba 9 yaşında bir çocuğun yaşadığı travma ile Kaliforniya’da evleri yangında kül olan iki kızkardeşin hikayesi var. Raporda, Ağustos 2022'de köyü sular altında kalan ve ancak tekneyle ulaşılabilen Sudanlı çocuk Abdul Azim, "Eşyalarımızı yanımıza alarak haftalarca yaşadığımız otoyola çıktık" diye anlatıyor.

Doğal afetlerle bağlantılı iç göçe ilişkin istatistiklerde genellikle yaş dikkate alınmıyor. Ancak UNICEF verileri ayrıştırmak ve çocukların artık "görünmez" olmamasını sağlamak için özellikle Internal Displacement Monitoring Center isimli sivil toplum örgütü ile birlikte çalışıyor.

Rapora göre, 2016-2021 yılları arasında, küresel ısınmayla birlikte sıklığı ve şiddeti artan dört iklim felaketi türü (seller, fırtınalar, kuraklıklar ve yangınlar) 44 ülkede 43,1 milyon çocuğun yerinden edilmesine neden oldu. Bunların yüzde 95'i seller ve fırtınalarla bağlantılı.

Daha yavaş gerçekleşen ve bu nedenle izlenmesi daha zor olan kuraklıkla ilgili göçler çok daha düşük hesaplanıyor.  UNICEF’e göre eldeki veriler buzdağının sadece görünen yüzü.

Rapor, birkaç özel olay için çok kısmi tahminler de ortaya koyuyor. Sadece nehirlerin taşmasına bağlı seller önümüzdeki 30 yıl içinde 96 milyon, siklonik rüzgarlar 10.3 milyon, fırtınalara bağlı deniz suları ise 7.2 milyon çocuğun yerinden olmasına neden olabilir. Bu rakamlara önleyici tahliyeler dahil değil.

UNICEF Başkanı Catherine Russell, "Kaçmak zorunda kalanlar için bu tür felaketlerin korku ve yansımaları, evlerine ya da okullarına geri dönüp dönemeyecekleri ya da tekrar ayrılmak zorunda kalıp kalmayacakları endişesiyle birlikte özellikle yıkıcı olabilir" diyor.

"Yerinden edilme onların hayatlarını kurtarmış olabilir, ancak bu çok istikrarsızlaştırıcı bir değişikliktir" diyen Russel. "Çocuklar için giderek büyüyen bu zorluğa yanıt verecek araçlara ve bilgiye sahibiz, ancak çok yavaş hareket ediyoruz” tepkisinde bulunuyor.

UNICEF, dünya liderlerini birkaç hafta sonra Dubai'de yapılacak COP28 iklim konferansında bu konuyu ele almaya çağırıyor.