‘İstilacı canlı türleri biyo çeşitlilik için en büyük tehdit!’

Küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl daha da çoğalan böcekler ve diğer istilacı türlerin dünyadaki biyo çeşitlilik açısından en büyük tehdit olacağı uyarısı yapılıyor.

Franceinfo radyosuna konuşan Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS)’nin Paris-Saclay Üniversitesi nezdindeki araştırma direktörü Franck Courchamp, küresel ısınmayla birlikte artan ‘istilacı türlerin’ yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Farklı böcek türlerinin yanı sıra tarımsal veya doğal alanlara yayılan istilacı türlerin “biyo çeşitliliğe yönelik tehdidin en önemli nedenlerinden’ olduğunu vurgulayan Courchamp, buna dair yaptıkları ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

Böcekler, kemirgenler veya kediler gibi farklı hayvan türlerinin 40 yılda dünyaya maliyetinin 1,3 trilyon dolar olduğu sonucuna işaret eden Courchamp, yapılması gerekenin ‘istilacı türlerinin gelişinin engellenmesine yatırım yapmak’ olduğunun altını çizdi. Courchamp, istilacı türlerin insan eliyle taşındığını ve engellenmelerine yapılacak yatırımın bu türlerin neden olacağı zararlardan çok daha ucuza mal olacağını vurguladı.

Franck Courchamp, tarımsal ve doğal alanlardaki biyo çeşitliliğe tehdit oluşturan türlerin karada veya suda yaşadığını; mantarlar veya bitkilerin bu grupta yer aldığını kaydetti. İstilacı türlerinin tek ortak yönünün ‘zarar verdikleri alanların dışından gelmeleri’ olduğunu söyleyen Courchamp, birçoğunun insanlar tarafından bir kıtadan diğerine taşındığını ifade etti.

Courchamp’a göre, dünya için oluşturdukları tehdide rağmen istilacı canlı türleri üzerinde küresel ısınma veya ormansızlaşmadan daha az durulması da ciddi bir tehlike. Courchamp, bundan dolayı da araştırmalarında bu türlerin neden olacağı ekonomik zararı öne çıkardıklarını söylerken, “Çünkü para, insanlara daha ilgi çekici geliyor” diye ekledi.