Almanya’da CO2 emisyonları 70 yılın en düşük seviyesinde

Almanya’da 2022'de zirveye ulaşan sera gazı emisyonları geçen yıl 73 milyon ton azaldı.

Perşembe günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Avrupa'nın önde gelen sanayi ülkesi Almanya'da CO2 emisyonları, kömür kullanımında beklenenden daha keskin bir düşüş sayesinde yaklaşık 70 yılın en düşük seviyesine ulaştı. 

Agora Energiewende uzman grubu tarafından yapılan hesaplamalara göre, sera gazı emisyonları geçen yıl 673 milyon ton CO2'ye ulaşarak "1950'lerden bu yana en düşük seviyeye" indi ve 2022 için öngörülen 746 milyon tonun oldukça altında kaldı.

Bu referans kuruluş, Almanya'nın, Alman İklim Koruma Yasası'nda yer alan yıllık maksimum 722 milyon ton CO2 hedefinden daha iyi durumda olduğunu açıklıyor. 

Emisyonlar 1990 referans yılına kıyasla yüzde 46 daha düşük olmasına rağmen ülkenin 2030 yılına kadar yüzde 65 azaltma hedefine ulaşması için hala kat etmesi gereken bir yol var.

 Uzmanlar grubu, bu düşüşün "büyük ölçüde kömür yakıtlı elektrik üretimindeki keskin düşüşten kaynaklandığını" belirtiyor. Rusya'nın Almanya'ya gaz akışını durdurmasını telafi etmek için kömür kullanımı 2022'de artmış olsa da, kömür yakımı geçen yıl 1960'lardaki seviyesine geriledi.

Almanya'da enerji tüketimi, sanayi sektöründeki zorlukları yansıtacak şekilde, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında düştü. Sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonlar 20 milyon ton ya da bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında azaldı. Düşünce kuruluşu ayrıca, ülkenin 2023 yılında yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından ve dörtte biri nükleer enerjiden olmak üzere daha fazla elektrik ithal ettiğini belirtiyor.

Devreye giren bir diğer faktörün ise yapısal olduğu belirtiliyor: Almanya, elektrik üretimini giderek daha fazla yenilenebilir enerjilere dayandırarak enerji değişimini sürdürüyor. 

Federal Ağ Ajansı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, başta rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere bu kaynaklardan üretilen elektriğin payı geçen yıl yüzde 55 iken, 2022'de yüzde 48 olarak kayda geçti. Kömürün üretim karışımındaki payı 2022’de yüzde 34 iken geçen yıl yüzde 26'ya kadar düştü.

Öte yandan Agora Energiewende, konut ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların "neredeyse durgunlaştığını" ve iklim hedeflerini tutturmada sırasıyla dördüncü ve üçüncü yıldır başarısız olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Almanya'nın kendi koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için hem binaların hem de sanayinin ısıtılmasını modernize edecek bir "yatırım atağına" ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, 2023 yılına kadar emisyonlardaki azalmanın sadece yüzde 15'inin uzun vadede "sürdürülebilir" olacağını tahmin ediyor.