BM 2030’da yoksulluk ve açlık hedeflerini tutturamayacak

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu başkanı Alvaro Lario, 2030 yılında 575 milyon insanın halen aşırı yoksulluk içinde yaşayacağını ve 600 milyon kişinin de açlık çekeceğini söyledi.

BM üyesi ülkelerin 2030 kalkınma hedefleri arasında yoksulluk ve açlığın tamamen ortadan kaldırılması yer alıyordu. Ancak Alvaro Lario’ya göre açlık ve yoksulluk konusundaki hedefler büyük bir farkla tutturulamayacak.

Lario, açlık ve yoksulluğu siyasi bir mesele olarak nitelendirerek, “Herkesi doyurmaya yetecek kadar gıda üreten bolluk içindeki bir dünyada nasıl olur da yüz milyonlarca insan aç kalabilir?" diye konuştu.

BM verilerine göre, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ciddi bir borç batağında. Yolsuzluk ve şeffaflık eksikliği de buna eklendiğinde açlık ve yoksulluk konusundaki hedeflerden çok uzak bir noktada bulunuyoruz.

BM’nin son ilerleme raporu da, kalkınma hedeflerinin yüzde 80’inde zayıf ilerleme ve gerileme görüldüğünü gösteriyor.

Örneğin eğitim alanındaki öngörülere göre, yıllarca süren yetersiz yatırımlar nedeniyle 2030 yılına kadar yaklaşık 84 milyon çocuk okul dışında kalacak ve okula devam eden 300 milyon çocuk veya genç ise okuma yazma bilmeden okuldan ayrılacak.

Yine mevcut küresel politikalar değişmezse kadın-erkek eşitliğine ulaşmak ise 286 yıl sürecek.

BM verileri 2030 hedeflerinin kadınlar ve genç kadınlar konusunda da sınıfta kalacağını gösteriyor. BM'ye göre güncel ilerleme ivme kazanmadığı takdirde 2030'a gelindiğinde 340 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluk içerisinde yaşayacak ve 110 milyon kadın ile kız çocuğu eğitim imkanlarından mahrum kalacak. 

BM ayrıca iklim değişikliğinin çocukların gıda güvenliği de kötü etkilediğini ve güncel sayıya ek olarak, 131 milyon erkek ile 236 milyon kadın ve kız çocuğunun gıda sorunuyla mücadele edeceğine işaret ediyor. 

Çatışma alanlarında yaşayan kadın nüfusunun 2017'ye kıyasla yüzde 50 artarak 2022'de 614 milyona ulaştığını belirten BM küresel çapta cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak için senede 360 milyar dolar ek yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.