Buzul erimeleri: Yılda 267 gigatona ulaştı

Fransız araştırmacıların 2000-2019 yılları arasında yüzbinlerce uydu fotoğrafını inceleyerek yaptıkları araştırmada, dünyadaki buzulların her yıl ortalama 267 milyar ton kadarının eridiği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, 2000-2004 yılları arasındaki dönemde dünyadaki buzulların yaklaşık 227 gigaton (milyar ton) kadarı eriyordu. 2015-2019 yılları arasında ise eriyen buzulların miktarı 298 milyar tona ulaştı. Üstelik bu araştırmaya Grönland ile Antarktika’daki buz tabakaları dahil edilmezken, sadece Grönland’ın periferisindeki buzullar incelendi.

Buzullardaki erimenin okyanus seviyelerindeki yükselişin beşte birinden sorumlu olduğu belirtilen araştırmada, bunun yüz milyonlarca insanın yaşadığı yerleşimleri tehdit ettiğine dikkat çekildi. Buna göre, okyanus kıyılarındaki riskli yerleşimlerde 200 milyona yakın kişi yaşıyor.

Araştırmada incelenen buzullardan Arjantin’e bağlı Patagonya’daki 800 kilometrekarelik alana yayılan Upsala buzulunun 2003-2018 yılları arasında yılda ortalama 4 metre kadar çekildiği anlaşıldı.

Dünya üzerindeki buzullardaki erimelerin farklı dönemlerde birbirinden oldukça farklı boyutlarda gerçekleştiği de araştırmadan çıkan bir diğer sonuç. Örneğin İzlanda’daki buzullar daha ziyade 200-2004 arasındaki dönemde hızlı bir erime gerçekleştirdiler. Himalayalar’daki buzullardaki erime ise özellikle son yıllarda hızlandı.

BAZI BÖLGELERDE DAHA FAZLA ERİYOR

Buzul erimelerinin belirli bölgelerde çok daha fazla olduğuna işaret eden araştırmacılar, Alaska’daki erimenin tüm erimelerin yüzde 25’ini oluşturduğunu tespit etti. Grönland’ın çevresindeki buzullardaki erimenin toplamdaki payı yüzde 13, Kanada Arktika’sındaki erimenin payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

YERLEŞİMLERİ VE TARIMI TEHDİT EDİYOR

Okyanusların 2000’li yıllardan sonra her 10 yıllık dönemde 4 santimetre kadar yükseldiği tespitine yer verilen araştırmada, bunun 7,4 milimetrelik kısmının buzulların erimesi sonucu gerçekleştiğinin de altı çiziliyor. Okyanuslardaki yükselmenin Bangladeş örneğinde olduğu gibi çok sayıda ülkede yerleşimlerin sular altına kalmasına neden olacağı vurgulanıyor.

Buzullardaki erimenin bir diğer etkisi ise doğrudan tarım alanlarına olacak. Birçok ülkede yüksek bölgelerdeki tarımsal alanların önemli bir kısmı yaz aylarında buzulların erimesiyle gelen sularla sulanıyor. Ancak bu yüzyılın sonuna doğru buzulların önemli bir kısmının erimesinin sonucu olarak tarım faaliyetlerinin zarar görmesi kaçınılmaz olacak.