Diploma almak isteyen öğrenciler en az 10 ağaç ekecek

Son yüz yılda ormanlık alanlarının büyük kısmını kaybeden Filipinler’de çıkarılan yasa ile öğrencilere ağaç ekme zorunluluğu getiriliyor.

8 bine yakın adadan oluşan Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de çıkarılan bir yasa, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere diplomalarını alabilmeleri için ağaç ekme zorunluğu getiriyor.

DİPLOMA ALABİLMEK İÇİN 10 AĞAÇ EKMEK GEREKECEK

Geçtiğimiz haftalarda Filipinler’in yasama organı olan Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasaya göre, her bir okul için öğrencilerin her yıl en az 10 ağaç ekmesi şart olacak. Yürürlüğe girmesi için Senato’nun da onayının gerektiği yasa tasarısında, öğrencilerin daha etik ve sürdürülebilir bir tüketime yönlendirilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor.

Yasa tasarısını hazırlayan parlamenter Gary Alejano, gençlerde sosyal sorumluluğa ve bilince dayalı bir yurttaşlık kültürünün hedeflendiğini vurguladı. Yasa ile öğrencilerin okudukları okuldan diploma alabilmeleri için yılda 10 ağaç ekmiş olmaları gerekecek.

Her yıl 12 milyon öğrencinin ilkokul, 5 milyon lise ve 500 bin kadar üniversite öğrencisinin diploma aldığı Filipinler’de uygulama sayesinde yılda 175 milyon yeni ağaç ekimi hedefleniyor.

YÜZDE 70’İ ORMANLIK ALAN İDİ

Filipinler’de 20’inci yüzyıldaki hızlı nüfus artışıyla birlikte tarım faaliyetlerinin artması ormanların yok edilmesinin de önünü açmıştı. Ülkede sadece 1930’lar ile 1980’li yıllar arasında 98 bin kilometrekarelik (9,8 milyon hektar) ormanlık alanın yok edildiği tahmin ediliyor.

20’inci yüzyılın başında 300 bin kilometrekarelik ülke toprakları içinde ormanlık alanların payı yüzde 70’lerde idi. Bu oran günümüzde yüzde 20’ye kadar gerilemiş durumda.