Dünyada bir milyarı aşkın kişi büyücülüğe inanıyor

Dünya genelinde 95 ülkede yapılan bir araştırmaya göre bir milyardan fazla insan cadılık ve kara büyüye inanmaya devam ediyor.

Washington Üniversitesi’nden bir araştırmacı, büyücülük konusunda var olan araştırmaların tümünü toplayarak, sonuçlarını Plos One dergisinde yayınladı.

95 ülkede bu konudaki araştırmalardan çıkarılan sonuçlara göre her 8 kişiden biri cadılık ve kara büyüye inanıyor.  İsveç’te bu oran yüzde 9 iken, Tunus’ta yüzde 90’ı aşıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre yüksek eğitim düzeyi olan ve belirli bir ekonomik güvenceye sahip kişilerin büyücülüğe inanma olasılığı daha düşük.

Büyücülükle ilişkili kültürel ve sosyal faktörler de bulunuyor.  Örneğin zayıf kurumlara sahip konformist kültürlerden gelen insanların büyücülüğe açık olma olasılığı daha yüksek.