Küresel ısınma: Oxfam en zengin yüzde 1'i işaret etti

Açlık ve yoksulluğa karşı mücadele eden sivil toplum örgütü Oxfam'a göre, en zengin yüzde 1, dünya nüfusunun en yoksul kesiminin yarısından iki kat daha fazla sera gazı açığa çıkarıyor.

Oxfam yayınladığı raporda, dünyada en zengin yüzde 1'lik kesim, en yoksul dünya nüfusunun yarısından iki kat daha fazla sera gazı emisyonuna yol açtığını belirtti.

Covid-19 sonrası yeniden canlanma planlarında "sosyal ve iklimsel adalet" talep eden Oxfam, raporunda 1990 ile 2015 arasındaki 25 yılda küresel ısınmadan sorumlu CO2 salınımları üzerinde durdu.

YÜZDE 1 VE YÜZDE 10'UN YARATTIĞI KİRLİLİK

Dünyamız sanayi öncesi çağa göre bugün 1 derece daha sıcak. Oxfam'ın üzerinde durduğu 25 yıllık dönemde ise küresel CO2 salınımlarının yüzde 60'a yakın oranda artış gösterdiği kaydedildi.

Yapılan analize göre sözkonusu dönemde "nüfusun en zengin yüzde 1'i (yaklaşık 63 milyon kişi) tek başına biriken emisyonların yüzde 15'inden sorumluydu". Bu da dünya nüfusunun en yoksul kesiminin yol açtığı CO2 emisyonlarının iki katına denk geliyor.

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'u (yaklaşık 630 milyon kişi), biriken CO2 emisyonlarının yüzde 52'sinden sorumluydu.

İKLİM KRİZİNDEN EN AZ SORUMLU OLANLAR ACI ÇEKİYOR

Oxfam, "Son 20-30 yılda iklim krizi arttı ve sınırlı dünya karbon bütçesi yoksulluktan çıkmak yerine varlıklı bir nüfusun yoğunlaşan tüketiminin hizmetinde israf edildi" tepkisinde bulundu.

Bu adaletsizlikten en fazla etkilenen grupların iklim krizinden en az sorumlu olanlar olduğunu belirten Oxfam, bunların en yoksullar ve gelecek kuşakları olduğunu kaydetti.

Oxfam, dünya hükümetlerini Covid-19 sonrası ekonomik canlanma planlarının merkezinde sosyal adalet ve küresel ısınmayla mücadeleyi koymasını istedi.