Küresel ısınma en çok tropikal bölgeleri vuracak

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın en ağır etkileri büyük kısmı yoksul ülkelerden oluşan tropikal bölgelerde görülecek.

Birçok iklimsel değişikliğe ve insanlığın büyük zarar görmesine neden olacak küresel ısınmanın 19’uncu yüzyıl düzeyine oranla 1,5 derecenin üstünde artması halinde dahi milyarlarca insanı doğrudan etkileyeceği biliniyor.

Princeton Üniversitesi’nden Yi Zhang yönetiminde yapılan ve sonuçları Nature Geoscience’da yayınlanan araştırmada, 1,5 derecelik bir artışın dahi ‘insanın adaptasyon kapasitesini’ zorlayacağına dikkat çekiliyor. İnsan bedeninin 35 derece bir sıcaklıktan itibaren ısıyı dengeleme ve organizmasını serinletmede zorluk çektiğine işaret edilen araştırmada, küresel ısınma ile birlikte Ekvator çizgisi çevresindeki tropikal bölgelerde yaşayanların bundan en çok etkilenecek kesim olacağı savunuldu.

Araştırmaya göre, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 40 kadarı tropikal ülkelerde yaşıyor ve 2050’ye gelindiğinde bu oran yüzde 50’ye kadar çıkacak. Araştırmada, hali hazırda 19’uncu yüzyıla oranla 1 dereceyi bulan sıcaklık artışının dahi tropikal bölgelerdeki durumu ağırlaştıracağı uyarısı yapıldı.

SERİNLETİCİ KORUNAKLARIN ÖNEMİ ARTACAK

Araştırmada dikkat çekilen bir diğer nokta ise, küresel ısınmayla birlikte insanların yaşadığı alanlarda serinleme amaçlı korunak alanlarının arttırılması gereği ve bunun ekonomik maliyeti. Buna göre, insan sağlığının sıcaklık artışlarından daha az etkilenmesi için serinletici korunak alanlarının inşasına önem verilmeli.

Ancak küresel ısınmadan daha fazla etkilenecek tropikal bölgelerdeki ülkelerin neredeyse tümü daha ılıman iklime sahip ülkelere oranla daha yoksul veya zayıf ekonomilere sahipler. Dolayısıyla da serinleme amaçlı ekipman veya yapıların kurulması için gerekli finansmanlar sağlanamayabilir.

GÖÇLER ARTABİLİR

Küresel ısınmaya dair daha önce yayınlanan araştırmalarda, yaşanacak iklimsel değişikliklerden milyarlarca insanın etkileneceği ve yüz milyonlarcasının başka bölgelere göçmek zorunda kalacağına dikkat çekiliyordu. Son araştırmadaki gibi giderek ısınacak tropikal bölgelerde su ve gıdaların azalması nedeniyle büyük göç hareketleri kaçınılmaz olacak.

2015’te BM öncülüğünde imzalanan İklim Anlaşması, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını ve yoksul ülkelere yıllık 100 milyar dolar yardım yapılmasını öngörüyor. Ancak caydırıcı önlemler öngörmeyen anlaşma kapsamında dünya ülkelerinin birçoğunun halen küresel ısınmaya neden olan sera etkili gaz salınımlarını azaltma konusunda ciddi politikaları hayata geçirmedikleri de bilinen bir diğer gerçek.