Milyonlarca hektar orman Çin ve AB’nin ithalatının kurbanı

WWF tarafından yayınlanan son rapora göre Çin ve AB, dünyada ormanların yok edilerek yapılan üretimlerden edinilen ürünleri en fazla tüketen müşteriler olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde her yıl yok edilen yüz binlerce hektarlık ormanlık alanın önemli bir kısmının tarım ve diğer sektörlerce satılacak ürünler için kullanıldığı biliniyor. Birçok ülkede sadece ‘sürdürülebilir kaynaklardan’ elde edilen ürünleri ihraç veya ithal ettiğini savunsa da gerçekte ‘çevre ve iklim dostu’ geçinenlerin dahi bu katliamda payı olduğu gerçeği değişmiyor.

ÇİN VE AB BEŞTE İKİSİNDEN SORUMLU

Dünya Doğayı Koruma Örgütü (WWF) tarafından yayınlanan son rapora göre ise, ormanların yok edilerek dünyanın geleceğinin karartılması pahasına yapılan ticarette en önemli müşteriler olarak Çin ve Avrupa Birliği (AB) öne çıkıyor. ‘AB Tüketiminin Dünya Doğasına Etkisi’ başlıklı raporda, ormanlar katledilerek elde edilen tarım ve ağaç ürünlerinin en büyük alıcısı Çin Halk Cumhuriyeti. Bu ülkenin payı yüzde 24.

AB İTHALATI 12 YILDA 3,5 HEKTARIN YOK EDİLMESİNE NEDEN OLDU

AB ülkeleri ise yüzde 16’lık payla bu yolla elde edilen ürünleri ithal eden ikinci müşteri konumunda. 2017’de yani Brexit’ten önce sayıları 28 olan birlik ülkelerinin ithal ettiği ürünlerin bir kısmı 203 bin hektarlık ormanlık alanın yok edilmesiyle yapılan üretimden elde edildi. AB’nin 2005-2017 yılları arasında ithal ettiği ürünler nedeniyle yok edilen ormanlık alanların toplamının 3,5 milyon hektar olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan yüzde 9, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise yüzde 7 ile ormanların yok edilmesiyle yapılan üretimin en büyük dördüncü alıcısı konumunda.

SOYA, PALMİYE YAĞI VE SIĞIR ETİ ÖNDE GELİYOR

WWF raporuna göre, doğayı katletme pahasına yapılan üretimlerin sadece ormanları değil, savanlar, otlaklar ve sulak alanların da yok edilmesini beraberinde getirdiğine vurgu yapılıyor. Ormanlık kesilerek veya yakılmasıyla elde edilen tarımsal alanlarda en çok besi hayvancılığında kullanılan soya ile palmiye yağı ve sığır etinin önde geldiğine raporda dikkat çekiliyor.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARDAN SAĞLANMIŞ OLMA’ ŞARTI GETİRİLMELİ

Ormanların yok edilmesiyle yapılan üretimden elde edilen ürünlerin ithalatının engellenmesinin önemine işaret edilen raporda, bunun sadece ‘gönüllü önlemlerle’ başarılamayacağının da altı çiziliyor. Raporda, özellikle AB ve birçok gelişmiş ülkenin kesin ve caydırıcı önlemlerle ormanların yok edilmesine karşı durması istenirken, bu ülkelerin 2020’ye kadar ‘orman yıkımına son verme’ hedefi hatırlatıldı. 

Raporda, ithal edilecek ürünlerin kaynağının üretilen ülkelerce ‘yasal’ olarak tanımlanmasının yetmeyeceği, bunun yerine AB’nin kendi içinde geçerli olan ürünlerin ‘sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi’ şartının dayatılması gerektiği vurgulanıyor.