Nükleer elektrik üretimi 2025’te rekor seviyelere ulaşacak!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), nükleer santrallerden elde edilen küresel elektrik üretiminin 2025 yılına kadar rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

IEA’nın çarşamba günü yayınladığı "Elektrik 2024" raporuna göre, nükleer enerji önümüzdeki yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2021'i aşacak.

Bunun nedeni Fransa'daki bakım çalışmalarının sona ermesi, Japonya'daki reaktörlerin yeniden açılması ile Çin, Hindistan ve Güney Kore'de yeni reaktörlerin açılması olacak. Bu senaryonun doğrulanması halinde, 2026 yılındaki nükleer üretim seviyesi 2023 yılına kıyasla yüzde 10 daha yüksek olacak.

Yenilenebilir enerjilerin, özellikle de fotovoltaik güneş enerjisinin, 2023'te toplamın yüzde 30'undan 2026'da yüzde 37'sine yükselerek elektriğin üçte birinden fazlasını üretmesi bekleniyor.

Özellikle gelişmiş ekonomilerdeki (ABD ve Avrupa) güçlü talep artışını fazlasıyla dengeleyecek.

Rapora göre mevcut durumda dünya elektriğinin yarısından fazlasını kömürden üreten Çin'de de durum böyle olabilir, ancak hava durumu (ve barajlar üzerindeki etkisi), ekonomik toparlanma ve talebin gelişimiyle bağlantılı belirsizlikler hala devam ediyor. Her halükarda kömürde "yavaş bir yapısal düşüş" öngörülüyor.

Genel olarak, yenilenebilir enerjilerin ve nükleer enerjinin yükselişi, iklim ve hava kalitesi için en zararlı enerji türü olan kömürün küresel elektrik üretiminin üçte birinden daha azına düşmesini sağlayacak.

IEA'ya göre, Hindistan ve Çin'deki düşük hidroelektrik üretimi nedeniyle 2023'teki yüzde 1,6'lık artışın ardından, kömür yakıtlı elektrik üretimi bugün ile 2026 arasında yılda ortalama yüzde 1,7 oranında düşecek.

Düşük karbonlu üretimin (yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer) 2023'teki yüzde 39'a kıyasla 2026 yılı sonunda toplam elektrik üretiminin yüzde 46'sını oluşturması bekleniyor.

IEA, elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının 2023 yılında yüzde 20 olacağını tahmin ediyor. Bu oran 2015 yılında yüzde 18’di.

IEA, "Bu ilerlemeyi temsil etse de, küresel karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için elektrifikasyonun hızla artması gerekiyor" dedi.