Tehdit altındaki solucanlar küresel tarımsal üretime katkı sağlıyor

Bir araştırmaya göre, yoğun tarım faaliyetleri nedeniyle tehdit altında olan toprak solucanları, küresel tarımsal üretime “önemli” katkı sağlıyor. Solucanların tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 6,5’inde rol oynadığı belirtiliyor.

ABD merkezli bir araştırma ekibi Nature Communications dergisinde yayınladıkları makalede, "Solucanlar dünya tahıl üretiminin (mısır, pirinç, buğday ve arpa) yaklaşık yüzde 6,5'ine ve bakliyat üretiminin yüzde 2,3'üne, diğer bir ifadeyle yılda 140 milyon tondan fazlasına katkıda bulunuyor" dedi.

Burada dile getirilen yüzdelik oranlar, toprak solucanları sayesinde mümkün hale gelen tarımsal üretimi ifade ediyor.

Toprak solucanlarının toprak sağlığı ve bitki büyümesi üzerindeki olumlu rolleri çeşitli nedenlerle zaten iyi biliniyordu. Açtıkları tüneller suyun sızmasını sağlıyor, dışkıları yoluyla bitkileri beslemek için besin maddelerinin geri dönüşümüne yardımcı oluyor ve hatta bitki büyümesini kolaylaştıran hormonların üretilmesine yardımcı oluyorlar.

Ancak ekip ilk kez, toprak solucanlarının varlığına ilişkin son haritaları, tarımsal üretime ilişkin verileri ve bu omurgasızların varlığının bir fonksiyonu olarak toprak verimliliğine ilişkin önceki çalışmaları analiz ederek tarımsal üretime katkılarını ölçmeye çalıştı.

Makalenin yazarları, toprak solucanlarının katkısının güney ülkelerinde daha büyük olduğuna işaret ediyor. Bu solucanlar Sahra altı Afrika'da tahıl üretiminin yüzde 10'una, Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 8'ine katkıda bulunuyor.

Araştırma ekibi toprak yaşamını, özellikle de solucanları koruyan agroekolojik uygulamaların teşvik edilmesini öneriyor. Toprak solucanları mevcut durumda özellikle yoğun kimyasal kullanımı ve düzenli çift sürme ile yoğun tarımın tehdidi altında bulunuyor.