Yenilenebilir enerji 2021’de rekor düzeyde arttı ancak yetersiz

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2021 yılının dünyada yenilenebilir elektrik kapasitelerinin benzeri görülmemiş bir şekilde arttığını ancak yetersiz olduğunu belirtti.

"Yenilenebilir Enerji" raporunda yenilenebilir elektrik kapasitelerindeki artışa dikkat çekildi.

Rapora göre 2022 yılı, yeni kurulan 290 gigawatt (GW) kapasite ile geçen yılın rekorunu kıracak.

Tahminlerini yukarı doğru revize eden IEA'ya göre, 2026 yılına kadar 4.800 GW'lık kurulumun mevcut olması gerekiyor. Bu da 2020'ye kıyasla yüzde 60 oranında bir artışa ve mevcut nükleer ve fosil yakıtların elektrik kapasitesinin toplamına eşdeğerde.

Fotovoltaiklerin de bu büyümenin yüzde 50'sinden fazlasını sağlaması ve açık deniz rüzgar enerjisi kapasitelerinin de üç katına çıkması gerekiyor.

Bunlar tüm bölgeleri ilgilendiriyor. Özellikle Çin’de 2026’da, yani resmi hedeften dört yıl önce,  1.200 GW rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi bekleniyor. Hindistan ise, bu sektörün büyümesini 2015 yılına kıyasla iki katına çıkaracak.

Ancak IEA, bileşenler ve malzeme fiyatları 2022'nin sonuna kadar yüksek kalması halinde, rüzgara yapılan yatırımların maliyeti 2015 öncesi seviyelerine geri dönebileceği ve güneş enerjisinde üç yıllık düşüş fiyatları ortadan kalkabileceği uyarısında bulundu.

Kurumun Müdürü Fatih Birol, “Mevcut yüksek malzeme fiyatları yenilenebilir enerji sektörü için yeni zorluklar yaratıyor, ancak yüksek fosil yakıt fiyatları yenilenebilir enerjileri daha da rekabetçi hale getiriyor” dedi.

IEA, devletlerin, sosyal kabul eksikliğiyle mücadele ederek, elektrik şebekelerinin uyarlanmasını başlatarak tutarlı ve izlenen önlemler yoluyla kurulumları kolaylaştırabileceğini belirtiyor. IEA’ya göre gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım zorluklarının da üstesinden gelmek gerekiyor.

Yine de yenilenebilir enerjideki bu büyüme, sanayi öncesi döneme göre 2050 yılında dünyanı küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için gerekli olan nötr karbon yoluna koymak için yeterli değil. Bunun için 2026 yılına kadar kurulu yenilenebilir enerji kapasitelerinin hızının iki katına çıkması ve biyoyakıt talebinin dört katına çıkması gerekiyor.