Yenilenebilir enerjiler 2023’te tarihi artış kaydetti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 50 daha fazla yenilenebilir enerji kullanarak "tarihi" bir seviyeye ulaştı.

IEA'nın perşembe günü yayımlanan Yenilenebilir Enerji 2023 raporuna göre, küresel olarak 507 gigawatt yenilenebilir elektrik kapasitesi devreye konuldu.  

Bu, Almanya, Fransa ve İspanya'nın mevcut kapasitelerinin toplamına eşdeğer bir artışı temsil ediyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, "muazzam, tarihi bir sıçrama" olarak nitelendirdiği bu artışın küresel ısınma karşısında hala yetersiz olduğunu belirtirken, kuruluş önümüzdeki beş yıl içinde son 30 yılda görülen "en güçlü büyüme"yi öngörüyor.

IEA, bu hızlı artışın, hükümetlerin belirledikleri 2030 yılına kadar küresel enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine ulaşma şansını artırdığını ifade etti.

Yeni tesislerin dörtte üçü fotovoltaik güneş enerjisi alanında olup, Çin'in büyük bir itici güç olduğu görülüyor.

Çin, özellikle rüzgar türbinleri alanında yıllık yüzde 66 artış gösteren yeni altyapının yüzde 60'ını sağlayarak büyümeye önemli bir katkıda bulundu.

Ancak Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya da benzer şekilde önemli seviyelere ulaşırken, Hindistan ve Güneydoğu Asya ile Orta Doğu'da da ilerleme kaydedildi.

IEA, bu hızın halen yeterli olmadığını ve özellikle gelişmekte olan ve yükselen ülkeler için finansmanın bir zorluk olabileceğini belirtiyor.

IEA Başkanı Birol, hükümetlerin aradaki farkı kapatmak için gereken araçlara sahip olduğunu söyleyerek, kıyı rüzgar enerjisi ve fotovoltaiklerin yeni fosil yakıtlı enerji santrallerinden daha ucuz olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, fotovoltaik modüllerin fiyatındaki düşüş ve üretim kapasitesindeki artışın bu eğilimi sürdüreceğini öne sürüyor.