Dresden’de FEDA öncülüğünde Hızır Cemi yapıldı

Almanya’nın Dresden kentinde FEDA Eşbaşkanı Demir Çelik ve Pir Ali Koçak’ın katıldığı Hızır Cemi yapıldı.

Dresden’de gerçekleştirilen Cem’de ilk önce Pîr Ali Koçak’ın Gulbangı ile çırax uyandırıldı. Pir Ali Koçak, Cem'i başlatmada önce canlara dönerek; “aranızda küskün ve dargınlar varsa ortaya çıksınlar, barışı sağlamadan cemi başlatamayız.” dedi. Kimse çıkmayınca katılımcılardan rızalık isteyerek Cem'i başlattı.

Cem sırasında yapılan konuşmalarda Hızır’ın geldiği yere bolluk, bereket getirdiği belirtildi ve nefs mücadelesi, bir lokma bir ekmek felsefesi ve insani kamil olmanın önemine değinildi.

Raa (Rêya) Heq inancında Hızır’ın yeri ve önemine dair açıklamalarda bulunulan Cem’de konuşan FEDA eşbaşkanı Demir Çelik, devlet ve iktidar dışı olan Alevi inanç değerlerinin bugünlere taşınmasında cemin oynadığı rolü ve inancın toplumsallaştırılmasındaki işlevini anlattı.

Cem sırasında Cem’de yerine getirilmesi gereken hizmetlerin anlam ve manaları da anlatıldı. Lokma gulbangı sonrasında canların hazırlayıp getirdikleri lokmalar pay edildi.