Özgür Kürt romanı

‘Güneş Ülkesinde Diriliş’ roman serisi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan şahsında gerçekleşen özgür Kürt doğuşunu ve dirilişini konu alıyor. Böyle olunca, bir yerde Kürt özgürlük tarihinin romanı olma özelliğini de taşıyor.

‘Güneş Ülkesinde Diriliş’ adlı roman serisinin üç ciltten oluşan üçüncü kitabı, ‘Özgürlüğe Doğuş’ ismiyle Meyman Yayınları tarafından Avrupa’da basılarak okuyucuya sunuldu. Daha önce de üç ciltten oluşan ‘Amara’ isimli birinci kitap ile tek ciltlik ‘Umut Işığı’ isimli ikinci kitaplar basılmış ve dağıtılmıştı. Okuyucunun ilgisini çekmek için, fazla iyi hazırlanmamış da olsa kısmi bir tanıtım da yapılmıştı. Umarız bu üçüncü kitabın tanıtımı çok daha iyi hazırlanır ve gerçekten Kürt kültür devriminde etkisi olabilecek söz konusu çalışmalar özellikle Kürt gençlerine çok daha hızlı ve yaygın bir biçimde ulaştırılır.

Basılan kitaplara ilişkin yapılan tanıtımda söz konusu kitapların “Bir roman serisinin parçaları olduğu” belirtilmektedir. Demek ki daha dördüncü, beşinci ve belki de altı ve yedinci kitaplar da gelecektir. Böylece Kürt özgürlük mücadelesini ve özgür Kürt doğuşunu işleyen ve çözümleyen özgür Kürt edebiyatında çok önemli bir gelişme yaşanacaktır.

‘Güneş Ülkesinde Diriliş’ isimli roman serisinin sunumunda, söz konusu çalışmanın “Şilan Baki Edebiyat Okulu” tarafından hazırlandığı ve yıllarca süren çok ciddi bir çalışmanın ürünü olduğu ifade edilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, söz konusu çalışma ile bütünlüklü bir özgür Kürt romanı yazılmıyor, aynı zamanda özgür Kürt gelişimi yeni ve iddialı bir edebiyat okuluna da sahip oluyor.

Söz konusu edebiyat okuluna adını veren Şilan Baki, başka bir isimle Şilan Kobani olarak da bilinen ve 29 Kasım 2004’te Musul’da çeteler tarafından katledilen Rojava Özgürlük Devriminin ilk örgütleyici ve yürütücü militanlarından oluyor. Katledilişini duyduğunda Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın “Bizim küçük kız mı?” dediği biliniyor. Belli ki küçük kız Şilan Baki, bir gerilla savaşçısı ve komutanı, bir halk eğiticisi ve örgütleyicisi, bir kadın özgürlük militanı ve önderi olduğu gibi, aynı zamanda özgür Kürt edebiyat okuluna adını verecek kadar da iyi bir edebiyatçı oluyor. Şilan Baki’nin mütevazi düzeyde şiir ve diğer edebi kitapları bulunuyor.

Adından da anlaşılıyor ki, ‘Güneş Ülkesinde Diriliş’ roman serisi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan şahsında gerçekleşen özgür Kürt doğuşunu ve dirilişini konu alıyor. Önder Abdullah Öcalan etrafında gelişen özgürlükçü çalışmaları ve mücadeleyi, bunların Kürt bireyi ve toplumu üzerinde yarattığı psikolojik ve sosyolojik değişim ve gelişmeleri inceliyor. Kürtlerde yaşanan ruh, duygu ve düşünce devriminden, yaşanan ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri gelişmelere kadar çok geniş bir yelpazeyi inceleme konusu yapıyor. Esas olarak da Önder Abdullah Öcalan’da somutlaşan Önderlik gerçeğinin, bunda şehitlerin rolünün, parti öncülüğünün, gerilla mücadelesinin ve kadın özgürlük devriminin gelişimini, bunların birbirleriyle kopmaz bağını ve bu temelde şekillenen Kürdistan demokratik uluslaşmasının gelişim çizgisini ve özelliklerini ortaya koymaya çalışıyor. Böyle olunca, bir yerde Kürt özgürlük tarihinin romanı olma özelliğini de taşıyor.

Üç ciltten oluşan birinci kitap Amara, ilk iki cildinde esas olarak Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğuş koşullarını inceliyor. 19. ve 20. yüzyıllarda Kürdistan üzerinde yaşananları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kürdistan’ı yeniden işgalini ve buna karşı gelişen Kürt direnişlerini, Birinci Dünya Savaşının Kürdistan üzerindeki etkilerini, Kürdistan’ın dörde bölünerek ulusal olarak yok sayılıp yok edilme saldırılarının başlatılmasını ve Kürdistan’da hakim kılınan soykırım rejiminin gelişimini ve özelliklerini inceliyor. Bir yerde Kürdistan’ın sömürgeleştirilme ve soykırım altına alınma tarihi oluyor. Üçüncü cilt ise, böyle bir ortamda doğan Abdullah Öcalan kişiliğinin doğuş özelliklerini ve çocukluk karakterini ortaya koyuyor. Bu biçimde esas olarak Abdullah Öcalan kişiliğinin şekillenmesindeki temel etkenleri açığa çıkarmaya çalışıyor.

Tek cilt halinde hazırlanan ikinci kitap Umut Işığı ise, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşanan koşulları ve bunların Apo kişiliğinde oluşturduğu temel özellikleri inceliyor. Köy yaşamından Nizip ve Ankara’ya kadar ulaşan şehir yaşamının, yine ilk okuldan Tapu Kadastro Meslek Lisesine kadar okul yaşamının genç Apo kişiliğinin oluşumundaki ayırt edici özelliklerini ortaya koyuyor. Böylece öfkeli ve tepkili, ama iyi bir köylü çocuğundan ve okul öğrencisinden Kürt özgürlüğü için direniş örgütü kurmaya giden süreci ve buna yol açan Apo kişiliğinin temel özelliklerini konu ediniyor.

Yeni yayınlanan üç ciltlik üçüncü kitap Özgürlüğe Doğuş ise, tamamen 1970’li yılları, Çubuk Barajı toplantısından Fis Köyü kongresine kadar geçen toplantıları ve devrimci pratik çalışmaları, Ankara’daki evler, okullar, yurtlar ve derneklerden Kuzey Kürdistan’ın kasaba ve kentlerindeki özgürlük eylemlerine, özellikle de Hilvan ve Siverek direnişlerine kadar olan gelişmelere yer veriyor. Tüm bu gelişmelerde, başta Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve Haki Karer olmak üzere devrim şehitlerinin itici gücünü gösteriyor. Üçüncü kitap kısaca Önder Apo doğuşunu ve PKK biçimindeki somutlaşışını konu ediniyor. Ve bu temelde bir yandan Önder kişiliğin ve partinin doğuş özelliklerini incelediği gibi, bir yandan da adeta Kürdistan Özgürlük Hareketi PKK’nin doğuş döneminin tarihini veriyor.

Bu üç kitaptan bakılınca dördüncü kitabın Kürdistan Özgürlük Devriminin fedai çizgisini yaratan Büyük Zindan Direnişini, beşinci kitabın Arap çöllerinde özgürlük umudu yeşertmeye çalışan Önder Abdullah Öcalan’ın Ortadoğu çalışmalarını, altıncı kitabın yeniden ülkeye dönüş ve tarihi 15 Ağustos Gerilla Atılımı temelinde gelişen Botan merkezli Kürdistan özgürlük gerillasını ve yedinci itabın ise Kürt gerillasının ocağı olan Mahsum Korkmaz Akademisi ve Parti Merkez Okulu çalışmalarını konu edineceği anlaşılıyor.

Umut ederiz fazla gecikme olmaz ve peş peşe yayınlanan kitaplarla ‘Güneş Ülkesinde Diriliş’ roman serisi ilerler ve Kürdistan’da özgür birey ve demokratik toplum gerçeğinin gelişme özellikleri doğru ve derinlikli bir incelemeye kavuşur. Böylece Apocu özgürlük çizgisinde ifadesini bulan özgür Kürt düşüncesinin ve yaşamının temel özellikleri de açık ve net bir biçimde ortaya çıkar. Bu temelde Kürt özgürlük devrimi kendi edebiyatını yaratmış olur ki, o da yeni Kürt sanatını ve kültür devrimini geliştirir.

Çok açık ki, ilk adım atılmış, Kürt sosyal ve siyasal biliminden yeni gerilla askeri bilimine ve kadın özgürlüğünde somutlaşan özgür yaşam ideolojisine kadar gelişen özgür Kürt düşüncesi ve eylemi böylece yeni Kürt edebiyatının omurgası olan özgür Kürt romanına da kavuşmuştur. Gerisi artık rahatlıkla gelebilir. Parça parça her mücadelenin roman ve hikayesi yazılır ve bütün bunlar da büyük sanat hareketinin gelişimini doğurur. Böylece Kürt sanatı müzik dışına taşarak kadın özgürlüğüne dayalı Kürt kültür devrimini gerçekleştirecek bir kapsama ulaşır.

Belli ki böyle tarihi gelişmeler yaratmak için ne kadar çaba harcanmış ve emek verilmiş olsa azdır. Bu sonuçlar her türlü yorgunluğu bir anda dindirecek karaktere sahiptir. Bunu gerçekleştirecek yazarlar çıkmış, Kürt edebiyatçılığının ve sanatçılığının önü açılmıştır. Bu temelde başta yazarları olmak üzere söz konusu romanlara emeği geçen herkese elbette teşekkür etmek lazım. Ve bu çerçevede haydin özgür Kürt romanını okumaya ve okutmaya demek gerekli! Yine herkesi bu tarihi önemdeki çalışmaya omuz vermeye ve katkı sunmaya çağırmak gerekli.

Kürt’ü asimile edip soykırıma uğratacağını sananlar açıkça görsünler: Özgür Kürt edebiyatı ve sanatı gelişiyor ve tarihi bir devrim olarak Kürt kültür devrimi yaşanmaya başlıyor! 

Kaynak: Yeni Özgür Politika