İsveçli ve Rojavalı belediyecilerden sanal toplantı

İsveç'te Sol Partili belediyeciler ve yöneticiler, Rojava'daki belediyecilerle sanal platformda görüştü.

Salgın koşullarından dolayı bir araya gelemeyen İsveç Sol Parti'nin belediye yetkilileri ve yöneticileri ile Rojavalı belediyeciler sanal platformda buluştu.
Görüşmeye İsveç Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Håkan Svennelig, Göteborg Belediyesi Grup Başkanı Daniel Bernmar, Sol Parti Uppsala ili yöneticisi Yekbun Alp, Uluslararası Sol Forum Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Kårlin ile Rojavalı belediye yöneticilerinden Berivan Omar, Silemanarab, Feramoz Hamo ve Fayza katıldı.
PYD İsveç temsilcisi Şiyar Ali, Yekbun Alp ile birlikte toplantının moderatörlüğü ve tercümanlığını yaptı.
Göteborg Belediyesi Grup Başkanı Daniel Bernmar, İsveç'te belediyelerin kuruluş süreçleri, görev ve yetkileri hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

BELEDİYELERDE 60 BİN POLİTİKACI GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Bernmar, 10 milyon nüfuslu İsveç'te 21 bölgede genel il yönetimleri ve 290 belediye olduğunu ve belediyelerde yaşayanların 3 bin ila 1 milyon arasında olduğunu ve 60 bin civarındaki politikacının belediyelerde gönüllü olarak ve boş zamanlarında gönüllü olarak görev yaptıklarını söyledi.
1800'lü yıllarda kurulan belediyelerin yerel demokrasinin temelini oluşturduklarını ve anayasayla çalışmalarının güvence altına alındığını ve görevlerini hükümetin müdahalesi olmaksızın sürdürdüklerini belirtti. Anayasanın belediyelerin özerk olmasını güvence altına aldığına ve belediyelere vergi toplama olanağı tanıdığına vurgu yaptı.
Belediye meclislerinde temsil edilmek için partilerin yüzde 2 oranında oy almasının yeterli olduğuna ve belediyelerde 5 ila 10 partinin temsil edildiğine ve belediye meclislerinde 21 ila 149 arasında belediye meclis üyesi bulunduğuna dikkat çeken Bernmar, “Belediyeler hükümet gibi çalışıyor. Esas olarak görevleri refah devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmektir.  Halka eğitim ve sağlık hizmetleri veriyor” dedi.

'BELEDİYELER REFAH TOPLUMU HİZMETLERİNİN ÇOĞUNLUĞUNU YAPIYOR'

Bernmar, belediyelerin özerk olmalarına karşın görevlerinin bazılarının parlamentodaki partilerin kararlarıyla belirlendiğine dikkat çektikten sonra belediyelerin üstlendikleri görevler hakkında şu somut bilgileri verdi:
"Bütün okul ve eğitim hizmetleri, bütün çocuk ve yaşlılar bakımı belediyeler tarafından yürütülüyor. Belediye hizmetlerinden şikayeti olanlar mahkemeye başvurabiliyor. Böylelikle devletin belediyeler üzerinde denetimi var. Bu durumda belediyelerin özerkliği ne demektir? Bu İsveç'te yasak olmayan her şeyin belediyeler tarafından yapılabileceği anlamına gelir. Refah toplumunda yapılması gereken hizmetlerin çoğu belediyeler tarafından yapılıyor. Bu görevler belediyelerde istihdam edilen on binlerce emekçi tarafından yerine getiriliyor.”
Belediyelerin büyük görevler üstlendiklerini söyleyen Bernmar, “Belediyeler konut ihtiyacı olan insanlar, yaşlılar, engellilere yardımdan çocukların eğitimlerine kadar tüm hizmetleri yerine getiriyor” dedi.
Bernmar, Göteborg'de bulunan limandan belediyenin sorumlu olduğunu hatırlattıktan sonra ilde belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerin yüzde 80'inin geleneksel İskandinavya refah toplumu hizmetlerinin oluşturduğunu söyledi.

'BELEDİYELERİN ÇATI ÖRGÜTLERİ VAR'

Rojavalı belediyeciler, İsveç'teki belediyelerin çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Bernmar'a sorular yöneltti.
Cezire Belediyesi yöneticilerinden Berivan Omar, belediyelerin bir araya geldikleri çatı örgütleri olup olmadığı sorusunu yöneltti. Vatandaşların belediye çalışmalarına nasıl katkıda bulundukları sorusunu sordu. Bernmar, İsveç'teki 290 belediye ile 21 il genel meclisinin bir araya gelerek İsveç Belediyeler ve İl Genel Meclisleri adını verdikleri ve yetkileri geniş bir kurum oluşturdukları bilgisini paylaştı.
Vatandaşların belediye çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamak için her ilde semtlerde küçük belediyeler ve belediye meclisleri oluşturduklarına dikkat çekti.
Halkın kendilerini ilgilendiren konularda imza toplayıp halk oylaması yapma hakkının bulunduğunu ancak bu oylamadan çıkan sonuçlar hakkında kesin karar verme yetkisinin belediye yönetimlerinde olduğunu hatırlattı.

BELEDİYELERDE KADIN KOTASI YOK

Rojavalı belediyecilerin belediye yönetimlerde kadın kotası olup olmadığı sorusunu ise “Hayır kadın kotası yok. Ama biz parti olarak yönetim, parlamento ve belediye yönetimlerini oluştururken kadınların yüzde 50'yi oluşturmasını gözetiyoruz. Ama diğer partiler bu ilkeyi uygulamıyor” diyerek yanıtladı.
Bernmar'ın Rojava'daki belediyelerin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini söylemesi üzerine yeni bir sanal toplantının yapılması üzerinde görüş birliğine varıldı.
Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Håkan Svennelig, Rojava'daki gelişmeleri Türk devleti ve DAİŞ'ın terörünü yakından izlediklerini belirtti. Sol Parti'nin tüm saldırılara karşı Rojava halkının yanında olduğuna ve olmayı sürdüreceğine vurgu yaptı.