Berlin'de siyasi tutsaklara özgürlük mitingi

Berlin’de 18 Mart Uluslararası Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde, bütün siyasi tutsaklara özgürlük istendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kadınların Birleşik Devrimci Hareketi ve Halkların Birleşik Devrimci Hareketi, 18 Mart Uluslararası Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Günü’nde miting düzenledi.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinliğe kurum temsilcileri katılım sağladı.

Türkçe ve Almanca yapılan açıklamalarda, dünyanın çeşitli ülkelerinde siyasi faaliyet yürüten aktivistlerin kriminalize edilerek tutsak edildiği belirtildi.

POLİTİK TUTSAKLAR ÖZEL HEDEF

Devamında, “Türkiye'de ise, 1999 yılında tutsak edilen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, İmralı adasında en ağır tecrit koşullarında tutulmaktadır. Faşist Türk devleti, yurtsever, devrimci-demokratik muhalefete ve onun öncülerine dönük fiziki tasfiye, politik olarak ezme konsepti kapsamında devrimci politik tutsakları özel hedef durumuna getirdi. Halklarımıza, emekçilere bir yandan her an gözaltı, zindana atılma korkusu yaşatılırken diğer yandan hapishanelerde kazanılmış her türlü insani ve politik kazanımları gasp edilerek hem tek tek devrimci öncüleri hem de onların varlık koşulu olan kolektif örgütlülüklerinin dağıtılması hedefleniyor” denildi.

PKK YASAĞI KALDIRILSIN

Azadi e.V adına konuşan Elmar Millich ise, Kürt Özgürlük Hareketi ile Türk devleti arasında sürmekte olan çatışmanın suçu Almanya'da Kürt Özgürlük Hareketine yükleniyor. Türk devletinin Kürtlere yönelik saldırgan tutumu bu arada uluslararası yüksek mahkemelerce eleştirilse ve sanıkların siyasi kararlılığı tam olarak kabul edilse de bu etkilenenler için hiçbir şeyi değiştirmez, ardından birkaç yıl hapis cezasına çarptırılırlar. Türk-Kürdistan ihtilafının tarihi arka planı ne ceza hukuku ile ne de şahısların hapsedilmesiyle çözülemez. 1993'ten bu yana yürürlükte olan PKK yasağının yanı sıra 129a ve b StGB'nin de kaldırılması çoktan gecikmiştir” dedi.

ALMANYA'DA POLİTİK AKTİVİSTLER KRİMİNALİZE EDİLİYOR

Mitinge katılan Tarihçi Nick Brauns ise, 18 Mart Uluslararası Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Günü’nde bütün siyasi tutsakların özgürleşmesi gerektiğini belirtti. Politik aktivistlerin kriminalize edilmesinin bir anlam ifade etmediği gibi Avrupa'da ve özellikle Almanya'da tutuklu bulunan siyasi tutsakların, tutsaklığının bir anlamı olmadığını belirtti. İmralı hapishanesinde tutulan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın durumuna dikkat çeken Brauns, özgürlüğünün sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.
Etkinlikte sürekli “Siyasi tutsaklar onurumuzdur, Hoch die internationale Solidarität' sloganları atıldı.