Mezopotamya Özgürlük Partisi: PKK’nin yanındayız

Mezopotamya Özgürlük Partisi, yaptığı yazılı açıklamayla Asuri/Süryani/Keldani halkı adına PKK’nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, yaşamın her alanında PKK ile olduğunu vurguladı.

Asuri/Süryani/Keldani halkı adına bir açıklama yayınlayan Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP), PKK’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“PKK, halklar arası onurlu bir yaşam, güven, dostluk, yoldaşlık ve komşuluğun kendisidir” denilen MÖP açıklamasında, yaşamın her alanında PKK ile olunacağı vurgulandı.

MÖP’ün açıklaması şöyle:

 “MÖP olarak, Asuri/Süryani/Keldani halkı adına, PKK’nin 43. kuruluş yıl dönümünü Sayın Öcalan’a, yurtsever Kürt halkına, zindan direnişçilerine, gerilla ordusuna, özgürlükçü kadın hareketine, Mezopotamya/Kürdistan halklarına, demokrasi güçlerine ve insanlığa kutluyoruz.

Bu uğurda yarım asırdır hayatını feda eden, etmekte olan kahramanları saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz.

Mezopotamya, Ortadoğu ve Orta Asya’da yüzlerce yıl sömürüye, işgale, fetihe ve zulme dayalı güçler tarafından halklar arasında yaratılan nifak tohumları, güvensizlik ve belirsizlik, PKK’nin çıkışıyla birlikte yeni bir döneme evrildi, halklar arası dostluk, güven, diyalog, moral ve komşuluk ilişkileri insanlık değerleri temelinde gelişti..

PKK halklar arası onurlu bir yaşam, güven, dostluk, yoldaşlık ve komşuluğun kendisidir.

Bu duruma sevinen halklardan biri, Mezopotamya tarihine damgasını Sümerlerden, Süryanilere kadar uzanan 7-8 bin yıllık kesintisiz devam eden Asuri/Süryani/Keldani halkıdır.

Çünkü geçen dönemlerde her ne kadar Kürt halkı ile zaman zaman ilişkiler olmuşsa da, bunlar karşılıklı iradeye, saygıya ve doğrulara dayanmıyordu. İslam zihniyetinin Kürtler üzerinde etkili olduğu dönemden sonra, Kürtler ve komşuları arasında ilişkiler hep olumsuz bir hal aldı. Pers, Arap ve Türk devlet sistemleri, Kürtleri hep komşuları olan Hristiyan uluslara karşı çok kötü kullandılar. Bugün aynı sömürgeci güçler, işbirlikçi Kürt kesimini, PKK’nin yaratmak istediği onurlu Kürt’e karşı da kullanmaktalar.

İşte PKK’nin büyüklüğü, direnişçiliği ve doğruluğu bu dönemi kapattı, halklarla yeni onurlu bir dönem açtı. O yüzden PKK Asuri/Süryani/Keldani ve diğer ulusların yanında değeri çok anlamlı ve tarihidir. Yeni tarihte halklara, insanlık değerleri ile donatılmış, toplumsal demokrasi perspektifi ile öncülük yapmıştır.

Dolayısıyla zulme dayalı soykırımcı Türk devleti vb sistemler, bu durumu hazmetmediklerinden 1915 Seyfo Soykırımı zihniyetiyle 24 Nisan gecesi, PKK’ye yönelik bir soykırım hareketi başlattılar. PKK bu soykırıma karşı büyük, kahramanca bir direnişle karşılık vererek, Kürt halkının yeniden bir soykırıma uğramasını engelledi. PKK bu direnişle Türk soykırımcı devletini bozguna uğratmakla, bölgeye yönelik halklar üzerinde geliştirmek istediği işgalci emellerini engelledi. Halkların güvenilir dostu, arkadaşı ve yoldaşı, insanlık değerleri ile donatılmış PKK’ye selam olsun.

MÖP olarak, yaşamın her alanında PKK ile olduğumuzu belirtiyoruz!”