Çalıştay katılımcıları: PKK listelerden çıkartılmalı

İşgal saldırılarına karşı ortak tutumun belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya katılanlar, PKK’nin “terörist örgütler” listelerinden çıkarılması için batılı güçlere çağrıda bulundu.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK)’nin çağrısıyla “Türk devletin işgalciliğine karşı ulusal tutum çalıştayı” ismiyle gerçekleşen online konferans öğleden sonraki bölümünde parti ve örgüt temsilcileriyle aydın ve bağımsız isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda PKK’nin Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden bir hareket olduğu vurgusunu yapan ve “PKK’nin terörist örgütler” listelerinden çıkartılmasını talep eden çağrılar öne çıktı.

İkinci bölümde söz alan KONGRA-GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal Türk devletinin işgal saldırılarına sessiz kalan güçlere dikkat çekti. Şu anda Kürdistan’ın üç parçasında Türk devletinin Kürt halkına savaş yürüttüğünü belirten Kartal “Somut olarak bu savaşa karşı neler yapabileceğimizi konuşmalıyız. Türk devleti tek amacı Kürt gücünü kırmaktır, bu saldırı bütün Kürtlere karşıdır” diye konuştu.

‘SESSİZ KALANLARA SESİMİZİ ÇIKARTALIM’

ABD ve batıdan önce Kürt halkından yardım istenmesi gerektiğini belirten Kartal devamla şöyle konuştu: “Şayet Kürt aydınları, sanatçıları ve siyasetçileri bu saldırılara sessiz kaldığında dünya da sessiz de kalacak. Özellikle de sessiz kalan Kürtlere, partilere ve medya organlarına karşı sesimizi yükseltmeliyiz. İşgale sessiz kalmak ayıptır, günahtır, bu sessizliği kınamalıyız. Bu sessizliği kırarsak dünya da sesimizi duyacaktır.”

Aynı şekilde Hizbî Zehmetkêşanî Kurdistan’ı (Kürdistan Emekçiler Partisi) temsilcisi Baxtiyar Mustafa da Güney Kürdistanlı bazı güçlerin işgal saldırılarına karşı büründükleri sessizliğine tepki gösterdi. İşgal saldırıların sessizliğinin kırılması için pratik çalışmaların yapılmasını isteyen Mustafa özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösterip, Türk devletine sessiz kalanlara sessiz kalanlara çağrılarda bulundu.

Çalıştayda konuşan bir başka parti Suriye Kürt İlerici Demokratik Partisi (Partiya Pêşverû) temsilcisi Hesen Cengo da işgal saldırılarının kırılması için öncelikli olarak ulusal birlik çalışmalarının yapılması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Gerilla ve peşmergeler savaş cephesinde her zaman başarılı olmuşlardır, ancak bu başarının siyasi sonuçlarını çıkarmada yetersiz kalıyoruz. Bundan dolayı da ulusal birlik büyük önem arz ediyor.”

‘LİSTELERE KARŞI KÜRTLER TEK SES OLMALI’

Güney Kürdistan’da örgütlü olan Tevgera Azadî (Özgürlük Hareketi) Sözcüsü Tara Hiseyn de bu saldırıların son bulması için öncelikli olarak PKK’nin “terörist örgütler” listelerinden çıkarılması gerektiğini ifade etti. KDP’li bir parlamenterin PKK’nin listelerden çıkmaması yönünde yaptığı açıklamaya dikkat çeken Hiseyn devamla şunları söyledi: “Maalesef bir KDP’li rahatlıkla böyle açıklamalar yapabiliyor. Böyle bir hassas konuda bütün Kürt güçlerinin ortak ses olması lazım.”

Bütün Kürdistan’a yönelik saldırıların Güney Kürdistan üzerinden yürütüldüğünü belirten Tara Hiseyn, çalıştayda kurulacak bir komitenin öncelikli olarak Kürdistan’ın bu parçasında çalışmalar yapmasını istedi. Tevgara Azadî temsilcisi, söz konusu komitenin özellikle basın-yayın organlarını ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti. Çalıştayada söz olan KON-MED Eş Başkanı Tahir Köçer de saldırıların Türk devletinin Kürtleri düşman görmesinden ve Kürtlerin kazanımlarını yok etme isteğinden kaynaklandığını söyledi. Köçer “Bundan dolayı Kürtlerin birliği acilen gerçekleşmeli” diyerek bütün Kürt güçlerine çağrıda bulundu.

‘DÜNYAYA BU SALDIRALARI ANLATMALIYIZ’

Sonuç bildirisine ilişkin yapılacak tartışmaların ve sonuç bildirgesinin taslağının hazırlanmasının ardından sona erecek olan çalıştayda devamla söz olan isimlerin şu mesajları ile çağrıları öne çıktı:

Selim Sadak: Kürtler derhal birliğine ulaşmalı, PKK terörist örgütler listelerinden çıkmalı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan barış ve birlik çağrıları yaptığında Türk devleti ona tecrit uygulamaya başladı, bu tecridin kalkması için de çalışmalıyız.

Rêkar Ehmed: Öyle görünüyor ki ABD ve Avrupa da Türk devletine destek veriyor. Biz Türk devletinin aslında PKK’yi değil bütün Kürtleri hedef aldığı konusunda lobi çalışmalar yapmalıyız, dünyaya bunu anlatmalıyız. PKK’nin terör örgütleri listesinden çıkartılmalı, bunun sağlanması bütün Kürtlerin görevidir. Çünkü PKK Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden bir harekettir.

Muhsin Osman: Kürtler arası birlik ve diyalog şu anda en acil ihtiyaç duyduğumuz şeylerdir. Ehmedê Xanî 300 yıl önce Kürtlerin birliğinin olmamasından yakınmıştı, hala bu birliğimizi sağlamış değiliz.

Fehim Işık: Kürt halkı ve kamuoyu partilere yan yana gelmeleri için baskı yapmalı. Birlik çalışmaları uzun bir dönemdir devam ediyor, ancak çalışmalar bir yerde tıkanıyor. Bu tıkanıklğı hep birlikte aşmamız gerekiyor.

Azad Muhamedzadeh: Türk devleti aralıksız şekilde devam ettiği bu saldırılarla Kürtleri korkutmayı amaçlıyor. Kürtleri imha siyasetinin merkezinde Kürdistan’ın iki büyük parçası; kuzey ve güney sömürgeci devletlerin hedefindedir. Ayrıca Türkiye ve İran da sürekli Kürt halkına karşı birlikte hareket ediyor, aynı şekilde Kürdistan’ın kuzey ve doğu parçaları da özelikle birliğini sağlamalı.

Mustafa Reşid: Kürt halkının haklarına ulaşıp özgürlüğe kavuşması için dünyanın desteğine ihtiyaç vardır. Dünya çapında yapacağımız yürütülecek çalışmaların ilk şartı da PKK’nin terörist örgütleri listesinden çıkmasıdır, öncelikli olarak bunun için çalışmalıyız ve örneğin batılı ülkelerle görüşmeler yapacak bir komisyon kurabiliriz.

Bekir Hüseyin: Bu buluşma bir sonuç bildirgesini yayınlamakla yetinmemeli. Bundan sonra da bu ve buna benzer çalışmalar, girişimlerimiz devam etmeli. Bu çalıştay bir platforma dönüşmeli, Kürtlerin statü elde etmesi ve temel haklarını elde etmesi için de çalışmalar yapmalı. Özellikle Güney Kürdistan yönetimi elde ettiği statünün Kürdistan’ın diğer parçalarından yaşayan Kürtlerin de sahip olması gerektiğini anlamalı.