İran’da camiye gidenlerin sayısında büyük düşüş

Merkezi 2017'den beri Londra'da bulunan Iran International haber kanalına göre Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, camilere gidenlerin sayısın şu anda "çok endişe verici" bir şekilde düştüğünü söyledi.

Mehdi İsmaili’nin "Bugün aktif camilerle ilgili dolaşan rakamlar ve istatistikler çok endişe verici. Aktif camiler sadece günde üç kez cemaatle namaz kılınan yerler değildir. Öyle görünüyor ki camilerimizin önemli bir kısmı artık bu asgari faaliyeti sürdüremiyor” dediği belirtildi. 

Bu ifadeler, eylül 2022’de Kürt genç kadın Jina Emini’nin başörtüsü gerekçesiyle katledildiği ve ardından benzeri görülmemiş “Jin Jiyan Azadî” isyanının yaşandığı bir döneme denk geldi. 

Şubat 2023'te İran'ın önde gelen din adamlarından Muhammed Ebulkasım Duabi, ülkedeki 75 bin camiden 50 bininin katılımdaki önemli düşüş nedeniyle kapatıldığını açıklamıştı. 

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yönetiminden biri olan ve ülkenin ilahiyat fakültelerinden gelen Duabi, bu düşüşün İslami ilkeler üzerine kurulmuş bir devlet için yaratacağı sonuçlardan duyduğu endişeyi ifade etti. 

Aynı zamanda etkili uzmanlar meclisinin bir üyesi olan Duabi, İran'da İslami pratiklerin uygulanma biçiminin insanları dinden uzaklaştırdığını söyledi. 

Duabi, düşüşün nedenleri olarak "din adına insanların aşağılanması", "dini kavram ve öğretilerin tahrif edilmesi" ve "din adına insanların iyi bir yaşamdan mahrum bırakılması ve yoksulluk yaratılması" gibi faktörlere işaret etti.

Ağustos 2023'te Kültür Bakanı, inancı canlandırmak ve İranlıları dine geri döndürmek için daha fazla cami temelli etkinlik çağrısında bulunmuştu. İsmaili, "kültürel ve sanatsal faaliyetlerin çoğunun camilerde gerçekleştirilmesi gerektiğini" savunmuştu.