AP Türkiye raporunu tartışıyor, oylama yarın!

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısı, bugün tartışmaya açılacak, yarın oylanacak.

Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak tartışmalar, AB yetkililerinin huzurunda Genel Kurul’da gerçekleşecek. Taslak rapor Çarşamba günü ise oylamaya sunulacak. Raporun büyük oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.

Raporda, Efrîn işgali ve Amed-Sur yıkımı başta olmak üzere çok ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı Kürdistan’da acilen güvenilir politik bir sürecin başlatılarak kalıcı barışçıl bir çözüm bulunması gerektiği vurgulanıyor.

Sosyal Demokrat (SD) Grup üyesi Hollandalı parlamenter ve Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Türk hükümetinin artık uygulamaları ile üyelik yolunda müzakere edilecek bir partner olmaktan çıktığını kaydederek, bu nedenle ilişkilerin resmen askıya alınmasını AB’ye öneriyor.

EFRÎN İŞGALİ VE SUR’UN İMHASI

Raporda, Efrîn işgalinin Kürtlerin yerlerinden sürülerek yerlerine Sünni Suriyeli mültecilerin yerleştirildiği, Kürt kültürel mirası ve tarihi için önem arz eden Sur’un imha edildiği, HDP eski eş genel başkanları ve çok sayıda milletvekilinin hapse atıldığı, HDP ve DBP’li Kürt belediye başkanları, yardımcıları ve çalışanlarının, görevden alınarak yerlerine kayyum atandığı, Kürt basının ve Kürt meselesiyle ilgilenen her kim olursa olsun özellikle hedef alındığı, Kürt meselesine barışçıl çözüm görüşmeleri sürecinin durmasından beri özellikle çok ağır insan hakları ihlallerinin uygulandığına vurgu yapılıyor. Kati Piri’nin raporunda tüm bu ihlallerin yanısıra Türkiye’de cumhurbaşkanlığı referandumundan sonra artık hukuk devleti ve demokratik ilkelerin de işlemez hale geldiği tespiti yapılıyor.

EFÎN’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM AMAÇLANIYOR

Genel Kurul’da büyük oy çoğunluğu ile kabul edilmesi beklenen raporun Efrîn’deki işgale ilişkin bölümünde, Efrîn’de Kürtlere ait mallara el konulduğu yağmalandığı ve imha edildiği belirtiliyor. Raporda, Türkiye ve himayesindeki ÖSO’nun Kürtlerin yerine Sünni kökenli Türkiye’deki Suriyeli mültecileri yerleştirdiği ve bunun demografik bir değişim amacı taşıdığına dikkat çekiliyor.

FARKLI İNANÇLARA YÖNELİK AYRIMCILIK

Raporda ayrıca, Türkiye’de Alevilerin inançsal taleplerinin karşılanmadığı, ayrımcılığa maruz kaldıkları, bu ayrımcı-dışlayıcı uygulamalara Asuriler dahil Hıristiyanlar ve diğer azınlıkların da maruz kalmaya devam ettiğine vurgu yapılıyor.

Raporda Ilısu barajı ile sulara gömülen insanlık mirası Hasankeyf, Akkuyu nükleer santralinin taşıdığı insani risk, İstanbul Havaalanı inşaatında yaşamını yitirenler ve protesto ettikleri zannı ile hapse atılanlar, Türkiye’de çalıştırılan çocuklar sorunu, sendikal hakların suç sayılması gibi pek çok konuya da yer veriliyor. Raporda, bu konularda var olan uluslararası normlara uyulması çağrısı yapılıyor.

CEZAEVLERİNE DOLDURULANLAR

Türkiye’de hapishanelerin muhalifler, politikacılar, belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları ile dolduğuna dikkat çekilen raporda, bu gidişatın kabul edilemez olduğu, kınandığı ve tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiği kaydediliyor.

YURTIŞINDA MIT, DİYANET TEHDİDİ

Raporda son iki yıl içinde Türkiye kökenli 16 bin insanın AB’ye iltica başvurusu yaptığı, Türkiye dışına çıkmış olanların, zorla kaçırılma dahil, MIT, INTERPOL, DINAYET gibi kurumlar kullanılarak takibe alındığına dair bilgilerin olduğu ve bunların AB tarafında da ciddi bir şekilde araştırılası gerektiği ifade ediliyor. Piri’nin hazırladığı raporda, INTERPOL’ün muhalifleri takip amacıyla kullanılmasına müsaade edilmemesi çağrısı yapılıyor.

Raporda, “Türk güvenlik birimlerinin Türkiye sınırları dışında düzenledikleri operasyonlarla yasadışı yollardan çok sayıda kişiyi yakalayıp Türkiye'ye getirdiği ve dolayısıyla Türkiye’nin hiçbir iade talebine olumlu yanıt vermemeleri" konusunda AB ülkelerine de çağrıda bulunuluyor.

DEMİRTAŞ’IN DURUMU

Raporda HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına karşı Ankara’dan verilen mesajlar ve uygulamalar kınanıyor ve AB’den bu kararın uygulanışını mercek altına alması talep ediliyor.

AP Dışişleri Komisyonu tarafından iki hafta önce 7’ye karşı 47 oyla kabul edilen raporda, Türkiye’ye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi sözleşmeleri ve organları ile AİHM’nin kararları hatırlatılırken, bu taahhütlerin gereğinin ivedilikle yapılması isteniyor.