WWF: Kaçak hayvan ticaretinin önüne geçilmeli

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), yasadışı hayvan ticaretine karşı mücadelenin arttırılmasını istedi. WWF’ye göre yasadışı pazarlar, koronavirüs gibi yeni patojenlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor.

WWF, kaçak hayvan ticaretinin yapıldığı ilgili ülkelerde geniş bir araştırma gerçekleştirdi. Başta bilim insanları olmak üzere bu konuda bir çok uyarıya katılan WWF, hayvan satışının yapıldığı pazarların önlenmesini istedi.

Covid-19 virüsü, hayvandan insana geçen bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Yarasadan bir aracı hayvana, oradan insana bulaştığı yönünde şüpheler olsa da henüz bu netlik kazanmadı. Mevcut durumda, virüsün ilk olarak Çin’deki bir hayvan pazarında insana bulaştığı sanılıyor.

WWF, bu tür pazarların virüs dolaşımını desteklediğini belirterek, evcil veya yabani farklı türdeki hayvanlar, hapsedildikleri dar alanlar, dışkıları ve hayvan kanı gibi  faktörlere işaret etti. 

Araştırmada, Japonya, Hong Kong, Myanmar, Tayland ve Vietnam’da tesadüfi 5 bin dolayında kişinin konu hakkındaki görüşüne de başvuruldu. WWF-İsviçre sözcüsü Pierrette Rey, çıkan sonucu şöyle özetledi: “Görüşüne başvurulan kişilerin yüzde 93’ü bu pazarların kapatılması görüşünde.”

Rey, “İnsan yaşamı üzerindeki etkisinden çok endişeliler ve hükümetlerin sıkı tedbirler alması gerektiğini düşünüyorlar” dedi.

Araştırmaya katılanların çoğunluğu, tanıdıkları arasında yarasa veya pangolin gibi türlerin tüketen kişileri caydırmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar.

Kaçak yabani hayvan ticareti sağlık için risk oluşturduğu gibi, çok sayıda türün varlığını da tehdit ediyor. Örneğin pangolin nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.