Yunanistan sağ güvenlikçi ve liberal ekonomik politikalara teslim

Yunanistan’da geçtiğimiz ay göreve gelen Başbakan Kyriakos Miçotakis’in hızla hayata geçirmeye çalıştığı sağ güvenlikçi ve liberal ekonomik politikalar tartışma yaratıyor.

7 Temmuz’daki erken genel seçimlerde çoğunluğu yakalayan Yeni Demokrasi (ND) lideri Kyriakos Miçotakis, 4 yıllık sol hükümetin izlerini silmek amacıyla birçok tartışmalı projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran hükümetin gündeminde kamuda reformun yanı sıra güvenlikle ilgili birçok değişiklik bulunurken, hedeflenen üç yasadan ikisi meclisten geçirildi.

EMLAK VERGİSİ TÜMDEN KALDIRILIYOR

Bunların başında ekonomik kriz nedeniyle uluslararası kredi kuruluşlarının dayattığı emlak vergisinin kaldırılması geliyor. Bir önceki sol hükümetin Başbakanı Aleksis Çipras’ın sadece küçük ve orta gelir düzeyindeki ev sahipleri için istediği düzenleme, Miçotakis hükümeti tarafından tüm ev sahipleri için getirildi.

İŞLEYİŞ DAHA DA MERKEZİLEŞTİRİLİYOR

Salı günü kabul edilen hükümetin ve merkezi yönetimin yeniden düzenlenmesi ve şeffaflığına ilişkin reform da tartışma yarattı. Hükümetin işleyişinin ‘verimliliğinin’ ve ‘koordinasyonunun iyileştirilmesi’ iddiasıyla kabul edilen reformla ‘Hükümet Başkanlığı’ adlı kurumun rolü güçlendiriliyor. Başbakan Miçotakis, milli gelirin yüzde 7’sine ulaşan kamu bürokrasisinin giderlerinin azaltılacağını iddia ediyor.

Ancak sol muhalefete göre, bu reformla birlikte yürütme gücü ciddi oranda başbakanlıkta yoğunlaşacak ve bakanlıklar zayıflatılacak. Eski Başbkana ve Syriza lideri Aleksis Çipras da, ‘partizan devlet’ anlayışının geliştirileceğini ve hükümete alınacak yeni çalışanlarla birlikte maliyetin artacağını savunuyor.

GÜVENLİK POLİTİKASI ÜNİVERSİTELERİ DE HEDEFLİYOR

Sağcı hükümetin bir diğer hedefi de göçmenler ve bunun üzerinden güvenlik politikasını sertleştirmek.

Bin 500 yeni polis alımı kararı veren hükümet, başvuruları reddedilen sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesinin hızlandırılmasına karar verirken, göçmenlerin sağlık sigortasından yararlanması uygulamasına son verecek. Yine Göç Bakanlığı’nın kaldırılarak, göçmenlerle ilgili işlerin İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yardımcı üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

Bugün parlamentoda tartışılacak kanun tasarısıyla üniversitelere polisin girişinin önünün açılması isteniyor. Hükümet, böylelikle ‘üniversiteye sığınma’ uygulamasına son vererek, suç işleyenlerle daha iyi mücadele edileceğini savunuyor. 1967-1974 yılları arasındaki Albaylar Cuntası döneminde üniversite öğrencilerinin başkaldırısının ardından çıkarılan bir yasayla polisin üniversitelere girmesi yasaklanmıştı.

Miçotakis hükümeti, toplumsal olaylara karışanların polisten kaçarak üniversitelere sığındığını iddia ediyor.