Dünya ekonomik sıralaması değişiyor, Türkiye yerinde sayacak

Dünya Bankası tarafından yayınlanan son verilere göre Hindistan 6’ıncı büyük ekonomi olurken, Çin, 2030’da ABD’yi geçerek birinci olacak. Türkiye ise 10’uncu büyük ekonomi olma hedefi yalanını 2030’lara kadar duymaya devam edecek.

2017 yılına dair ekonomik verileri açıklayan Dünya Bankası’na göre, geçtiğimiz yıl dünya ülkeleirnin milli gelirlerinin toplamı 80 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yıla göre 4,7 trilyon dolarlık bir global ekonomik büyüme kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 19 trilyon 390 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam ederken, Çin Halk Cumhuriyeti ABD’nin en yakın takipçisi konumunda. Çin’in yurtiçi hasılası ise 12 trilyon 237 milyar dolara ulaştı.

4,87 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya ulaşan Japonya 3’üncü büyük ekonomi olarak yerini korurken, 4’üncü sıradaki Almanya ise 3 trilyon 677 milyar dolarda.

HİNDİSTAN FRANSA’YI ALTINCI SIRAYA İTTİ

Dünya Bankası verilerine göre 1,4 milyar nüfuslu Çin’le birlikte son on yıllardaki büyümesini sürdüren ülkelerin başında gelen ve 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan, dünyanın 6’ıncı büyük ekonomisi oldu. 2 trilyon 597 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya ulaşan Hindistan, 2 trilyon 622 milyar dolarlık ekonomiye sahip Büyük Britanya’yı yakından takip ediyor. 2 trilyon 582 milyar dolarda kalan 66 milyon nüfuslu Fransa ise, bu yıl Hindistan’ın gerisine düştü ve 7’inci sırada yerini aldı.

200 milyon nüfuslu Brezilya’da  yurtiçi hasıla 2 trilyon 55 milyar dolar olurken, 9’uncu sırada 1 trilyon 934 milyar dolarlık ekonomisiyle İtalya geliyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında İtalya’nın ardından Kanada, Rusya Federasyonu, Güney Kore, Avustralya, İspanya, Meksika ve Endonezya yer aldı.

AKP’NİN TÜRKİYE’Sİ 17’DEN YUKARI BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır ‘dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi’ olunacağı yalanıyla halkı uyuttuğu Türkiye, 2017’de de 17’inci sırada kaldı.

Dünya Bankası verilerine göre, 851 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası bulunan Türkiye’nin 16’ıncı sıradaki Endonezya ile arasında 164 milyar dolarlık bir ekonomik güç farkı bulunuyor. Centre for Economics and Business Research tarafından yayınlanan tahminlere göre de, 2032 yılında dahi dünyanın ilk 12 ekonomisi içerisinde Türkiye’nin yer almadığı görülüyor.

Aynı verilere göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin önümüzdeki 12 yıl içerisinde ABD’yi geride bırakması mümkün olacak.

Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Meksika, Türkiye gibi ülkelerin sıralamada daha çok nüfuslarının fazlalığı sayesinde yer aldıkları biliniyor. Kişi başı gelirlerde halen Lüksemburg, ABD, Avrupa ülkeleriyle Ortadoğu’daki irili ufaklı petrol üreticisi ülkeler başı çekiyor.

Centre for Economics and Business Research tarafından yayınlanan tahminlere göre, 2032 yılında dünyanın en büyük ekonomisi Çin olacak. ABD’nin ikinci sıraya gerileyeceği 2032 yılında Hindistan 3’üncü ekonomik güç olarak yerini alacak.

Bu tahmine göre 2032’de dünyadaki en büyük 10 ekonomisi sıralaması şöyle gerçekleşecek: Japonya, Almanya, Brezilya, Büyük Britanya, Güney Kore, Fransa ve Endonezya.