Sağlıkçılar gözaltıları protesto etti

Sağlıkçılar, gözaltına alınan meslektaşları için basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sonuç alana kadar mücadelelerini sürdürecekleri mesajı verildi.

Sağlık meslek ve emek örgütleri, Ankara Şehir Hastanesi’nde özlük hakları için seslerini duyurmak isterken gözaltına alınan sağlık emekçilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda salona “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Özlük Hakları için mücadele eden arkadaşlarımız serbest bırakılsın!” pankartı asıldı
SES Genel Sekreteri Pınar İçel, salgından kaynaklı 353 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini belirten İçel, “150 binden fazlası hastalanmıştır. Tüm bunlardan ötürü öfkeliyiz; ‘Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık sesimizi duymak istemediler” diye konuştu.
İçel, “Sözümüzü, eylemimizi görmezden gelen bu yaklaşımı alkışlarımızla protesto ediyoruz” diyerek gözaltına alınan sağlık emekçilerinin serbest bırakılmasını istedi.

SAĞLIKÇILAR NE İSTİYOR?

Sorunlarının ivedilikle çözülmesini isteyen Dev Sağlık-İş Dış Kapı Hastanesi İşyeri Temsilcisi Reyhan Karadeli, sağlık emekçilerinin talepleri kabul edilinceye kadar mücadele edeceklerini söyledi. Karadeli, sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

“*Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılmasına dönük yapılacak düzenlemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme tüm işyerlerini ve tüm sağlık emekçilerini kapsamalı,

*Ek göstergeye ilişkin biz sağlık emek ve meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı

*5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı genişletilerek yıpranma payı düzenlenmeli

*Haklarında memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri görevlerine iade edilmeli

*Farklı istihdam rejimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı arttırılmalı

*Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağlamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalışma takvimi paylaşılmalıdır.

*İş yükümüz azaltılarak, pandemi döneminde çalışma süresi yeniden düzenlenmeli

*Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve diğer sağlık meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılmalı

*İş hukukuna uygun 7/24 ücretsiz kreş hakkımız sağlanmalı

*EYT sorunu acilen çözülmeli

*Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli

*Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler alınmalı

*Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmalıdır.”