'Zilan bir özgürlük abidesidir'

'Zilan bir özgürlük abidesidir'

Zeynep Kınacı (Zilan), eyleminin 18’inci yıldönümünde başta Medya Savunma Alanları’nda olmak üzere, Kürdistan ve Türkiye’nin birçok merkezinde anılıyor. HPG ve YJA STAR gerillaları Zilan’ın ismini ve eylemini ne zaman duydularını ve nasıl bir anlam biçdikleri biçimindeki sorumumuzu yanıtladı. HPG ve YJA STAR gerillaları, Zilan’ın kendileri için bir yaşam çizgisi ve mücadelesi olduğuna dikkat çekti.

REYHAN AFRİN: Zilan arkadaşın eylemini ilk duyduğumda daha gerilla saflarına katılmamıştım ama bende büyük bir etki yarattı. Bu eylem bireysel olarak beni ve çevremi etkiledi. Eyleminden sonra doğan birçok kız çocuğuna heval Zilan’ın ismi verildi. O eylemi anlamak büyük bir sorgulama istiyor. Zilan anın ifadesi olmuştur. Benim için Zilan arkadaşın kişiliği, yaşamımda ulaşılması gereken bir zirvedir. Bunu kendi kişiliğimize oturta bilmek içinde büyük bir mücadelenin sahibi olmak zorundayız. Zilan arkadaşı yaşamak, Önderliği özgürlüğü yaşamaktır. Çünkü o tüm bunların bileşkesi olmuştur.

‘ZİLAN KÖLELEŞTİRİLMİŞ YAŞAMA KARŞI BİR BAŞKALDIRIDIR’

SERHAT BOTAN: Zilan arkadaş, değil bir erkeğe karşı, erkeğin yaratmış olduğu sisteme karşı bir başkaldırıdır. Aynı zamanda özgürlük isyanının zirvede seyreden sembolüdür. Düşürülmüş, köleleştirilmiş, yok sayılmış olan kadının öz iradesi ve güveninin yeniden doğuşudur. Özgür kadının nasıl olacağını, bize sadece düşünceleri ve teorisiyle değil, pratiğiyle de göstermiştir. Zilan arkadaşın eylemi özgür yaşamın ve özgür kadının yaratılabileceğinin bir ifadesi olmuştur. O, sevdiği yaşam uğruna kendini feda etmiştir. Eğer yaşamı bu kadar sevmemiş olsaydı; böylesine zirvede, beyinde patlama yaratan bir eylem gerçekleştiremezdi. Zilan’ın Önder Apo’nun felsefesini ve ideolojisini anı anına yaşayan, hisseden ve bunun sorumluluğunun farkında olan bir kişiliğe sahipti. Bunun yoğunlaşmasının sonucu fedai bir eyleme gitti. Zilan arkadaş yaşayarak, hissetmenin anlamanın ve pratiğe geçmenin somut göstergesi olmuştur.

‘ZİLAN TÜM DÜNYA KADINLARINA BİR MANİFESTODUR’

ÖZGÜR RONİ: Zilan arkadaşın yapığı eylem, büyük bir sorgulama ve yoğunlaşma yarattı. Özgürlük dağlarına yönelmemde etkisi de çok büyük oldu. Eylemi daha anlamlı ele alma ve kişiliğimde sorgulamaya gitmem ise özgürlük hareketine katıldıktan sonra gerçekleşti. Zilan arkadaş eylemiyle, 1996 yılında Önder Apo üzerinde yürütülmek istenilen komploya cevap oldu. Zilan arkadaş Kürdistan’ı sömüren ve yine Kürt kadını şahsında Kürt toplumunu köleleştiren zihniyete karşı bir cevaptı. Mücadelesi özgür yaşamı, kadın mücadelesinin zirveleşmesi anlamına da geliyor. Zilan yoldaşın kadınlara bıraktığı mektuplar, bir manifesto niteliğini taşıyor. Zilan arkadaşın çizgisi, özgürlük çizgisidir. Önder Apo etrafında bir çember oluşturmak gerektiğini en yalın bir şekilde bize kendi eylemiyle göstermiştir. Yine 99 yılında Önder Apo’ya yönelik geliştiren komploya karşı güneşimizi karartamazsınız eylemleri, hareketimizde gelişen fedai çizgisi, Zilan yoldaşın çizgisinin devamı olarak gelişim göstermiştir. Önderliği o kadar içselleştirmiş ki, yaşanan komployu en erken fark eden ve buna karşı kendi bedenini düşmanın beyninde, yüreğinde patlatacak bir yol izlemiştir. Zilan arkadaş Önder Apo’nun rengi ve sesi olmayı başarmıştır. Özgür ve demokratik yaşamı inşa etme hamlesinde bizim çizgimiz, öncümüz, ölçümüz, Zilan arkadaş olmaktadır.

‘EN BÜYÜK HEDEF ZİLAN GİBİ BİR SAVAŞÇI OLABİLMEKTİR’

BERFİN ARARAT: 96 yılında fedai bir eylem yaptığını duyduğumda aklıma ilgik gelen, ‘Zilan arkadaşın savaşçısı olabilir miyim’ sorusu idi? Çünkü Önderliğimizi en iyi anlayan, hisseden O’ydu. Özgür kadın mücadelesinin mihenk taşı, yaşam çizgisi anlamında da en büyük mirasımızdır. Zilan arkadaş kendisini aşmış, halkıyla, Önderliğiyle bir olmayı, her şeyiyle başarmış özgür kadın kişiliğidir. Yüzyıllardır eve sıkıştırılan, namus diye hergün öldürülen kadın, özelde de Kürt kadını Zilan arkadaşın eylemiyle yeniden can buldu. Tüm özgürlük savaşçılarının kendisine örnek aldığı ve ulaşmak istediği özgür militan kişiliğidir. Zilan arkadaş bizim, tüm gerillaların tanrıçası olmayı başarmıştır. Onun için biz özgürlük savaşçıları için de halkımız ve Kürt kadınları için de özgür yaşam çizgisine çağırıdır Zilan.

‘ZİLAN TANRIÇA KÜLTÜRÜNÜN GÜN YÜZÜNE ÇIKIŞIDIR’

ABBAS AFRİN: Eylemi, Arap toplumunda ve sistemde yaşayan biri olarak ben de büyük bir etki yarattı. Toplumda kadına geleneksel yaklaşım çok hakimdi. Bir Kürt kadının böyle bir eylem yapması, geliştirilen 5000 yıllık erkek egemenlikçi sistemin yerle bir olması anlamına da geliyor. Zilan arkadaş eylemiyle bunu yüreğinde, beyninde aşmış ve özgürlüğe koşmuştur. Zilan arkadaş, Kürt kadının öncüsü olmanın da ötesinde, tüm kadınların ve elbette biz erkeklerin de öncüsü, önderi olmuştur. Kürt kadınında direniş ve yaşama bağlılığın hiç bitmediğinin sembolü olduğunu belirtebilirim. Zilan arkadaş, tanrıçalık kültüründeki direnişin tekrar gün yüzüne çıkışıdır.

ASMİN VİYAN: Zilan, anın savaşçısı, bir özgürlük gerillası olmayı başaran bir Kürt kadınıdır. Önder Apo’nun ‘Zilan benim komutanımdır, o talimat veriyor ben yerine getiriyorum’ sözleri, Zilan arkadaşının kişiliği ve eyleminin bizim için ne kadar anlamlı ve paha biçilmez olduğunu vurguluyor. Zilan arkadaş önündeki tüm zorlukları başarıya çevirmesini bilen ve etrafındaki herkese bunu kendi duruşu ve eylemiyle öğreten bir komutandır. Zilan arkadaş daima ulaşılması, anlaşılması, esas alınması gereken bir ilkedir bizim için. Onun için de özgür yaşama çağırının kendisidir Zilan.