İskandinavya'da Kürt kadınları her hafta eylem yapacak

İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da çalışma yürüten Kürt kadın örgütleri, tecride karşı ve direnişçileri sahiplenmek için her hafta eylem yapmaya karar verdi.

İskandivaya ülkelerinde çalışma yürüten Kürt kadın örgütlerinin sözcü ve eşbaşkanları, örgütlenmelerini büyütmek ve eğitim için hafta sonu  İsveç'in Uppsala ilinde bir araya geldi.

Kürdistan'ın dört parçasından kadınların temsil edildiği, 35 kadının katıldığı eğitim çalışmasında, kadınların süreçte tarihi görevlerini yerine getirebilmeleri için özgün kadın sisteminin anlaşılması üzerinde duruldu.

'KADINLAR TARİH BİLİNCİNİ GELİŞTİRMELİ'

Araştırmacı Sultan Öger, kadının kendi emeğine sahip çıkması ve daha güçlü bir cins bilincine sahip olabilmesi için eğitim çalışmalarının gerekli olduğunu söyledi.

Eğitimin teori ile sınırlı kalmasını istediklerini ancak koşullardan ötürü pratik anlamda sistemsel boyutlarıyla tartışmayı daha uygun gördüklerini söyledikten sonra, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz hem kadın hem göçmen hem de Kürdüz. Ülkemizde yaşamıyoruz ve Kürt olarak ihtiyaçlarımızı tespit etmemiz gerekir. Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Kürt kadınları çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Bunların başında farklı bir kültürün olduğu ülkede yaşamanın  kadınlarda yarattığı etkiler geliyor.

Kadın olarak tarihin başlangıcından beri her şeyin ilkini oluşturan kadının kendisidir. Fakat ataerkil sisteme geçilmesiyle birlikte kadına sadece ve sadece soyunun devamı görevi verildi. Kadınların tarih bilincini geliştirmesi gerekiyor."

'ÖCALAN İLE DİRİLİŞ...'

Öger, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la birlikte yok edilmiş ve inkâr edilen Kürt halkının dirilişini yaşadığını belirterek, “Önderlik var olan teklik felsefesine karşı demokratik ulus felsefesini esas aldı. Bu çoğunluk ve azınlık haklarını esas alan felsefedir” dedi.

'ROJAVA SAVUNULMALI'

Toplantıda Türkiye, Kürdistan ve Rojava'daki gelişmeler ve kadınların mücadeleleri ele alınarak tartışıldı. Rojava'da kadınların önderliğinde gerçekleşen devrimin Türkiye'nin saldırılarına karşı savunulmasının önemine dikkat çekildi.

'DİRENİŞ SÜRECİNDE TARİHİ GÇREVLERİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ'

DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in 7 Kasım 2018'de başlattığı açlık grevinin Kürt kadınlarının Önderliğe bağlılığını gösterdiğini belirten Öğer, “Leyla Güven'in önderliğinde gelişen direniş sürecinde bizlere düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde tarih bizden bunun hesabını soracaktır. Biz bu direniş ruhuyla başarıdan başka bir şey düşünmemeliyiz. Hiçbir engel tanımadan direnişçilere layık olmalıyız ve nitelikli eylemler gerçekleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

'ANNELERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Eşi ve benzeri olmayan şekilde binlerce tutsağın katıldığı ölüm orucu ve açlık grevinin sürdürüldüğüne dikkat çeken Kürt kadınları, beyaz tülbentli anneleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, her hafta eylem yapma kararı aldı.