Alevi Kadınlar Birliği konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

Demokratik Alevi Kadınlar Birliği, geçtiğimiz günlerde düzenlediği konferansta alınan kararları açıkladı.

Demokratik Alevi Kadınlar Birliği, 3 Konferansı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.
Bildirgede, "Tarihimizle  Yüzleşiyor, İnancımızla Örgütleniyoruz şiarıyla, 16-17 Ekim’de Almanya’nın Dortmund şehrinde  3. Demokratik Alevi Kadın Konferansı'nı çeşitli Alevi süreklerinin, Çepnilerin, Tahtacıların, yöre derneklerinin  temsilcileri ile Avrupa, Türkiye ve Almanya’dan   70’e yakın kadın canımızın katılımıyla büyük bir heyecan ile çok dilli olarak gerçekleştirdik. Konferansa ayrıca Arap Alevisi, Yaresan Alevileri, cezaevlerinde bulunan Alevi kadınlar  ve çeşitli kadın  kurumları  mesajları ile destek sundular" denildi.
Bildirgede şunlar da kaydedildi:
"Pandemiden kaynaklı uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiğimiz konferansta, Alevi kadınların yaşamı yeniden yaratma ve her türlü gericiliğe, baskı ve asimilasyona  karşı kendi kimliğiyle, diliyle, kültürü ve inancıyla  varolma isteği vurgulandı. Özellikle konferansa katılan  Alevi analar, Alevi inancında ananın yolun  ve erkanın  yürütücüsü olarak tarihte önemli bir yeri olduğunu ancak zaman içerisinde  erkek egemen yaklaşımlarla anaların ikinci plana itildiklerini, son zamanlarda  kadın taliplerin mürşidlerin ve anaların her türlü engellemeye karşı bu hizmeti tekrar yapmak için bir duruş ve emek içerisinde olduklarını vurguladılar.
Alevi inancında musahipliğin ocak sisteminin son derece önemli olduğu, bu kavramların inanç doğrultusunda gerçek anlamlarına uygun olarak yaşama geçirilmesinin rıza toplumunun  yani paylaşımı karşılıklı dayanışmayı esas alan bir toplumun inşasını yaratacağı vurgulandı.
Öte yandan konferansta Alevi inancı da kadın doğa ilişkisi kapsamlı olarak ele alındı. Doğanın insanın dışında olmadığı, her varlığın doğada bir yeri olduğu ve bu döngüselliğin ve uyumun aslında  yaşamın kendisi olduğu vurgulandı. Biz Aleviler cümle canlılara aynı nazardan bakar, doğada hiçbir varlığın diğerinden üstün olmadığına inanırız.
Konferansta inancın ana dilinde yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Bizim nazarımızda her ot kendi kökünde biter her kuş kendi dilinde öter. Bu hakikat ışığında  gençlerin ve genç kadınların ve yine çocukların inancımızı  kendi dillerinde öğrenmelerinin önemine vurgu yapıldı."

KONFERANS KARARLARI

Bildirgede, konferansta alınan kararlar da şöyle açıklandı:

"İnancımızın ritüellerini hayata geçirme ve temel kavramlarımızla ilgili eğitim çalışmaları yapılması,

Tüm Alevi sürekleri ve kurumları ile musahiplik ikrarı temelinde ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi,

Bu temelde  Alevi süreklerindeki  kadın canlarla cemal cemale gelinmesi,

İnancımız temelinde Avrupa’daki canlarımızın hanelerine mihman olup bağlarımızı güçlendirme,

Yol yürütücüsü kadın anaların, yola hizmet edecek kadın canları yetiştirmesi için çalışmalar yapılması,

Basın yayın alanında inancımızı görünür kılma ve bu temelde dergilerimizin her kesime ulaşmasını sağlanmalı."