Amacı, bilinçli bir kadın savaşçı hakikatine ulaşmaktı

Öz benliğine kavuşma aşkı ve inancı ile mücadele eden Nujin Artos’un en büyük amacı güçlü bir irade, onurlu bir yaşam ve bilinçli bir kadın savaşçı hakikatine ulaştırmaktır.

Bütün zamanların aşka doğru yürüyen anlarında anlamın büyük arayışçısıdır Kürt özgürlük gerillası… Bu yüzden yaşam da büyük bir anlam deryası kılınır, bu yaşamın umut dolu ritminde atan o duru kalplerde. Anlam her nefeste, her anın gerçekliğinde biraz daha kendin olabilmek, kendine doğru yürüyebilmek için benliğinin, yüreğinin heybesinde biriktirdiklerindir. Öze doğru seninle var olan, seni var eden her güzelliğin adıdır aslında. Bu yüzden zordur anlam arayışçısı olmak, anlam savaşçısı olmak; anlamın kendisi olabilmek ve yaşamı bu uğurda bir adanışa sürükleyebilmek.

Zoru aşkla göğüsleyerek anlamı kucaklayanlardır bu adanışta kendini feda edenler. Zamanları, mekanları git gide bütün zamanlara, bütün mekanlara akıtarak göklerde mavilere, okyanuslarda dalgalara, ateşlerde kızıllara, toprakta canlara ve yüreklerde umutlara, sonsuzluklarda özgürlüğe sarmalanırlar. Bir tohum gibi yaşamın anlam doruğundaki aşkların kucağına düşüp yine yeniden başka anlamların güzelliğinde filizlenerek yeşerirler.

Anlamın tanımını Kürt Özgürlük Hareketi’nin komutanlarından Nujin Artos şöyle diyor: "Anlamak, anlamlandırmak çok önemli. Bu yüzden PKK içerisinde insanın kendisini anlaması, anlamlandırması, hep bir arayış içerisinde olması çok önemli. Özgürlük mücadelesi çok uzun soluklu bir mücadeledir. PKK içerisinde, Önderlik gerçekliği içerisinde daha anlayacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir deniz gibi… Ne kadar kulaç atabilirsen ne kadar içinde var olabilirsen o kadar yeni şeyler görüyorsun. O farklılığı o kadar hissedebiliyorsun. O yüzden hep bu arayış içerisinde olmayı istiyorum. Böyle bir iddiamda var."

ÖZ BENLİĞİNE OLAN ÖZLEMLE KOYULUR YOLA

1980 yılında Ankara’da doğan ve burada büyüyen Nujin, aslen Karslıdır. PKK saflarına katılana dek Kürdistan'ı hiç görmemiş ve hep biraz daha kendine uzak düşmenin gerçekliğiyle büyümüştür. Mevlana Celâlettin'in "Aslından uzak kalan kişi, her zaman buluşma zamanını arar durur…" dizelerinde dile getirdiği anlamın misaliyle hep ülkesine, topraklarına, o öz kimliği ve benliğine uzak kalmışlığın hissiyle büyür gerilla Nujin. Anlam arayışçılığı bu özlem duygusunun derinliğiyle başlar ve 1998 yılında Özgürlük Hareketi ile tanışınca bu duygularına ait olmadığı mekanlarda geçen zamanına duyduğu öfkesi de katılır.

Bu yıllarda gençlik çalışmalarında kalır ve dört yıl boyunca yaşadığı zamanı her anlamı bir bilinç gerçekliğine, inanç ve iradeye dönüştürmenin çabasını verir. Nitekim her gün biraz daha yakınlaştığı o özgürlük aşkı en büyük hayalini gerilla saflarına katılarak o özgürlük dağlarına ulaşmakla kılar ve 2002 yılında Kelareş’e attığı ilk adımla bu hayali gerçekleşmiş olur. Dağlarda aldığı ilk nefesin derinliğinde yüreğini yüce anlamların heybesi kılarak koyulur ardın sıra uzanan patikalara, yollara…

Her yol bir başka diyara doğruymuş gibi görünse de hepsi aynı hakikatin bahçesinde, aynı anlamın gizinde kesişir. Toprağından uzaklarda büyümüş olmanın öfkesiyle ulaştığı farkındalıklar giderek artmaya başlayınca Komutan Nujin için mücadele gerekçeleri de giderek artar. Dağlarda aklına düşen her sualin cevabına Önderlik gerçekliğinde rastlar ve kendisinin tanımıyla ‘mücadele gerekçelerini daha güçlü kılar. Bu mücadele uğrunda ulaştığı dağlara ilk gittiğinde hayallerinde kavuşmak istediği o gerçekliğe, özlemlerine kavuşur.

GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN BÜYÜK HAYALLERİ VARDIR

Her insan hayallerinin gerçeğe uzanan zaman diliminde tutunur yaşama. Her adım, o hayalleri biraz daha gerçek kılıyormuşçasına bir öncekinden daha büyük atılır. Gerilla bir de umut katmıştır her hayalinin bir köşesine. Bu yüzden başı dik, gözleri ufuklarda, adımları büyüktür. Çünkü gerçekleşen hayalleri ile gerçekleşmesi gereken büyük hayalleri, büyük umutları vardır Kürt Özgürlük savaşçılarının. Komutan Nujin Artos, "İlk hayalim gerillaya ulaşmaktı. En büyük hayallerimden ikincisi de Kuzey Kürdistan’a gidebilmek, orada mücadelemi tekrar yürütebilmektir. Tabi buna ulaşmak zor oldu. Bunun da gerçekleşiyor olabilmesi insanı çok mutlu ediyor" sözleri ile sevincini dile getirir.

Kandil, Xinere, Zagros, Serhat alanlarında kaldıktan sonra 2015 yılında bir başka hayalin güzelliği ile yüzünü Erzurum’a döner. Bu seferki hayali her Kürdün yüreğinde hep canlı kalan Amed surlarında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile buluşabilmek, Güneş’in halkı aşk ateşiyle kucaklayışına tanıklık edebilmekti. Gittiği bütün mekanlar, içinde öz varlığına doğru yürüdüğü bütün zamanlar O’nun yüreğine hep bunun umudunu nakşetmiştir. Bu yüzden büyük bir sevinçle en önde yürümüştür bütün yolları; başı dik, gözleri ufuklarda ve adımları büyük…

Öz benliğine kavuşma aşkı ve inancı, mücadelede yer aldığı zamanlarda her gün biraz daha artmış olan Nujin Artos’un en büyük amacı, her istemi ve hayalini güçlü bir irade, onurlu bir yaşam ve bilinçli bir kadın savaşçı hakikatine ulaştırmaktır. 2015 baharında Erzurum’a gitmiş olan Nujin Artos, 2017 baharında kamplarından çıkarak yine yola düşmüştür. TC devletinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında şahadete ulaşan Nujin, yere akan her damla kanıyla 37 yıl önce ülkesinden, Kürdistan’dan uzaklarda doğmuş o küçük Pınar’ın kendisiyle büyüttüğü umutlarını sulayarak umudun onurunu da aşkın, hakikatin anlamına kavuşturmuştur…