Belçikalı kadınlar, emeği daha görünür kılmak için greve gidiyor

Belçika’da kadın emekçiler, hayati önemdeki birçok sektörü ayakta tutmalarına rağmen ‘görünmez’ kılınan emeklerinin karşılığı için 8 Mart’ta greve gidecekler.

Kadınlar sağlık, gıda, eğitim, çocuk ve yaşlı bireylere hizmetler gibi birçok sektörde emekçilerin çoğunu oluşturuyor. Ancak bu sektörler aynı zamanda ücretler noktasında diğerlerine oranla göreceli çok daha düşük kalırken, bu durum kadınların çalışma hayatında ‘daha az görünür kılınmasını’ beraberinde getiriyor.

Buna tepki amaçlı Belçika’da 2019’dan bu yana Collecti.e.f. 8 Maars adıyla örgütlenen kadın hareketlerinin çağrısıyla yapılan 8 Mart grevi, bu yıl da devam edecek. Kolektifin çağrısıyla 8 Mart günü kadınların greve giderek ‘kadınların görünmez ve değersizleştirilen emeğinin daha fazla görünür kılması’ hedefleniyor.

MEVCUT KRİZ KADIN EMEKÇİLERİ DAHA FAZLA VURUYOR

Greve katılım çağrısı yapan kolektifin açıklamasında, kadınların zaten erkeklerin çoğunlukta olduğu sektörlere oranla daha az karşılığı verilen emeklerinin geçtiğimiz yıldan bu yana daha da zarar gördüğü vurgulanıyor. Açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizin en çok kadın yoksulluğunu arttırdığı ve kadınları daha fazla şiddete maruz bıraktığının altı çiziliyor.

Açıklamada, sağlık, gıda ve beslenme sektörü, eğitim ile çocuk ve yaşlı bireylerin bakımı gibi birçok sektörün kadınlar sayesinde ayakta durduğu; ancak kadınların düşük ücret ve zor çalışma koşullarında çalıştığı da yer alıyor.

BİRÇOK BÜYÜK KENTTE EYLEMLER PLANLANIYOR

Belçika’daki emekçi kadınların grevi kapsamında 8 Mart’ta Brüksel, Anvers, Hasselt, Mons, Charleroi, Gent, Liege, Louvain, Courtrai, Namur ve Tournai gibi büyük kentlerde eylem ve aktiviteler düzenlenecek. Greve birçok sendika da destek veriyor.