Ege Bölgesi’nde kadına karşı 553 hak ihlali

Ege Bölgesi’ndeki kadın hak ihlallerine ilişkin açıklama yapan İHD İzmir Şubesi, toplam 553 hak ihlalinin yaşandığını belirtti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 2020 yılı Ege Bölgesi kadın hak ihlalleri raporunu açıkladı.

Basın toplantısı şube binasında yapıldı. Açıklamayı İHD Kadın Komisyonu üyesi Cemile Karakaya yaptı.

Ülkede kadın katliamlarının arttığına dikkat çeken Karakaya, mevcut iktidarın kadını yeterince koruyamadığını dile getirerek, “Hatta korumanın ötesinde şiddeti, tecavüzü ve tacizi meşrulaştıran kararlar ile erk/erkek şiddetini cesaretlendirmektedir. Ülkede kadınların şiddete uğradığı alanlardan biri de cezaevleridir. Son günlerde sıkça duyduğumuz çıplak arama iddiaları ciddi bir hak ihlalidir. En son Uşak’ta gözaltına alınan 30 kadına yönelik Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığına dair iddialar vardır. Hatta cezaevlerinde bu uygulamanın rutinleştirmeye çalışıldığına dair mahpus başvuruları olduğunu biliyor, insanlık onuru ile bağdaşmayan bu uygulamadan vazgeçilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Kadın hak ihlallerinin yaşandığı alanlardan birinin de çalışma hayatı olduğunu belirten Karakaya, şunları söyledi: “Çalışma hayatı içinde kadınlar birçok sorunla karşı karşıya kalmakta, iş esnasında ve işe son verilmede kadınlar sürekli ayrımcı davranışlara uğramaktadırlar. Devlet kadına karşı şiddeti önlemek için her türlü tedbiri almalı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştıracak politikalar üretmeli ve bunu hayatın her alanında aktif hale getirmeli, uygulamalıdır. Biz insan hakları savunucusu kadınlar; şiddetin, tacizin, tecavüzün ve n insanlık suçu olduğunu söylüyor, ses çıkarmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz diyoruz.”

Karakaya, Ege Bölgesi’nde 2020 yılında kadına yönelik 553 hak ihlalinin yaşandığı bilgisini vererek ihlalleri şöyle sıraladı: “Kadın cinayeti 79, şüpheli ölüm 38, öldürme tehdidi 31, öldürmeye teşebbüs 2, kezzaplı saldırı 1, işkence 3, kadına darp ve yaralama 79, kadına taciz ve tecavüz 24, kadın cinayetleri eylemlilikleri nedeniyle gözaltı 28, kadın eylemliliklerinde şiddet ve darp 28, gözaltında küfür ve taciz 4, LGBT+ bireyin sağlığına yönelik şiddet 1, LGBT+ bireyin cinsel kimliğine saldırı 1, LGBT+ bireyin cinsel kimliği ile aileye tehdit 1, LGBT+ bireye psikolojik şiddet 1, LGBT+ bireyin cinsel kimliğini teşhir ederek işinden etmek 1, LGBT+ bireyi cinsel kimliği nedeniyle aile tarafından dışlanmasına neden olmak 1, kız çocuğunu fuhuşa zorlama 4, kız çocuğuna cinsel istismar ve taciz 10 boşanma aşamasındaki kadına çocukları ile tehdit 1, 6284 sayılı yasanın uygulanmaması nedeniyle yaşam hak ihlali 2, medya yolu ile kadın cinayetlerinin hafifletilmesi, cinsiyetçi haber, 2 kadın cinayetinde haksız indirim 11, berdel evlilik 1, kadın cinayetleri ile ilgili sosyal medyada övme 1, kadın fuhuşa sürükleme, zorlama 81, evini kundaklama 2, kayıp, kaçırma 11, ölü bedene zarar verme (Ölüye karşı işlenen suç) 1, 6284 sayılı yasaya sahip çıkan kadınlara medya yolu ile cinsiyetçi küfür 1, kolluk güçlerince çıplak arama 30, trans cinayetinde kolluk dayanışması 1, trans yargının nefret suçunu gizlemesi 1, kadın örgütlerine tehdit 1, kadın örgütlerinde gözaltı 12, İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar tarafından karalanması, dolaylı kadına şiddeti özendirme 1, yargı yoluyla cinayetlerine destek ve cezasızlık haberleri 6, çalışma yaşamında kadına ayrımcı davranış (PTT kreşinin kapatılması çocuklarının gidecek yeri olmayan kadınların yaşadığı hak ihlali) 50 olay yaşandı.”