Fransa’da kadın-erkek ücret eşitliği endeksi yaygınlaştırılıyor

Fransa’da aynı iş ve sorumluluğa eşit ücret ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için hayati önemdeki önlemlerden kabul edilen ve dün yürürlüğe giren bir yasa, küçük şirketlerinde maaş endekslerini yayınlamalarını zorunlu kılıyor.

Halen kadın-erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğinin yüzde 16 civarında olduğu Fransa’da daha önce büyük şirketlere getirilen şeffaflık zorunluluğu dünden itibaren en az 50 çalışanı olan küçük şirketler için de geçerli.

İlk kez 2018’de orta ve büyük şirketler için getirilen bu kural kapsamında maaşlara dair endeksler şirketlerin internet sitelerinde yayınlanmak zorunda. İnternet sitesi olmayan şirketler ise, bunu ya afişler ya da şirket içi yazışma veya e-mail yoluyla açıklamakla yükümlü.

Şirketler ayrıca maaş endekslerine dair sonuçları hem çalışan temsilcilerine hem de Çalışma Bakanlığı’nın yereldeki müfettişlerine sunmakla yükümlü tutuluyor. Yasa kapsamında İnsan Kaynakları departmanı bulunmayan şirketler için şimdiye kadar 450 civarında eğitim organize edildi.

AYNI GÖREV VE SORUMLULUKTA FARK HALEN YÜZDE 8

Kadın-erkek arasındaki genel ücret eşitsizliği aynı görevi üstlenen ve aynı sorumluluklara sahip çalışanlar arasındaki farktan iki kat daha fazla. Bu grupta maaş farkı halen yüzde 8.

Fransa’da uygulanan ‘kadın-erkek ücret eşitliği endeksi’ her biri 20 puan getiren 5 ayrı kriter üzerinden hesaplanıyor.

YASANIN İLK 2 YILDA OLUMLU ETKİSİ OLDU

Aynı iş ve sorumluluğa eşit ücret konusunda özellikle büyük şirketlerin 2 yıl öncesinden başlayan yasal zorunluluk sayesinde ilerleme kaydettikleri belirtiliyor. Ülke genelindeki şirketlerin 2020 yılında ücret eşitliği endeksinde 4 puan artışla ortalama 87,4 puan aldıkları bildiriliyor.

Ayrıca 2019 yılında şirketlerin yüzde 17’si 75 puanın altında bir nota sahip idi. 2020’de bu düzeydeki şirketlerin oranı yüzde 4’e kadar geriledi.

Kadın-erkek ücret eşitliği endeksinde 75 puanın altına kalan şirketlere 3 yıl süre tanınıyor. Bu süre içinde 75 puanın üzerine çıkılamaması halinde tüm çalışanların toplam maaşlarının yüzde 1’i kadar bir para cezası verilebiliyor.

Öte yandan bu durum şirketler açısından ‘kötü imaj’ olarak kalacak. Bu yıl başlatılan uygulama ile 100 üzerinden 75 puanın altında kalan ve en az 250 çalışanı olan şirketlerin isimleri Çalışma Bakanlığı’nın sitesinde afişe edilecek.