TJK-E 8 Mart takvimini açıkladı: Kadın devrimine yürüyoruz!

TJK-E, 8 Mart'ı Avrupa'nın onlarca kentinde "Jin jiyan azadi ile kadın devrimine yürüyoruz" şiarıyla alanlarda karşılayacağını duyurarak, tüm kadınları eylemlere çağırdı.

Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü takvimini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan TJK-E, "8 Mart'ı 21. Yüzyılın kadın özgürlük yüzyılı olacağına olan inançla karşılıyoruz. Bu inançla özgürlük mücadelesinde büyük emekleri olan ve bu uğurda şehit düşen Sara, Rojbin, Ronahi, Evin ve Bişeng yoldaşlar şahsında tüm şehitlerimizi sevgiyle anıyoruz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"21. yüzyılın ilk çeyreğinde şu çok net ortaya çıkmıştır ki kapitalist modernitenin uyanan ve bilinçlenen kadınlar karşısında fazla yaşam şansı kalmamıştır. Rosalar'dan Saralar'a, Mirabel kardeşlerden Hevrin Xelef'lere uzanan bu kadın direnişi dalga dalga büyüyerek bugün tüm dünya için özgür bir yaşamın yolunu açmıştır. Özgür kadın mücadelesi, 21. Yüzyılda insanlığın umudu olmayı başarmış bir hakikattir. Kadın kurtuluş çizgisi ve yolunu belirleyen temel dinamik güç kuşkusuz bugün Kürt kadın dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Kadınlar, Kürt kadınların yakaladığı öncü duruştan ciddi bir güç ve ilham almaktadır. Kürt kadınların hem toplumsal sorunlara alternatif olma gücü hem demokratik siyaset alanında sağlamış olduğu performans, hem de savunma alanında ortaya koyduğu öncülük düzeyi bunu tüm dünyaya göstermiştir. Rojava Kadın Devrimi bunun en somut ifadesi olmuştur. Bugün bu mücadele, kadın katliam ve soykırım politikalarına karşı en büyük umudu ve gerçeği ifade etmektedir. Bu umudun büyütülmesi, tüm dünya kadın hareketlerinin de ortak amacı haline dönüşmüştür.

İçinden geçtiğimiz zaman yüz yıllardır inşa edilmiş olan tüm siyasal, sosyal ve düşünsel yapıların radikal bir değişimle gerçekleşebileceği koşulları yaratmıştır. Başta kadınlar olmak üzere tüm yok sayılmış kimliklerin yeni bir toplumsallık içinde kendi geleceğini inşa edebileceği, kendi toplumsallığını kurabileceği zamanımız, büyük fırsatlar ve büyük riskler içeren kritik bir dönüm noktasına dayanmıştır. Dünyanın her yerinde toplumsal muhalefetler gelişmekte, gittikçe örgütlenip, eyleme kalkma yönünde gelişmeler yaşanmaktadır. Tersine kapitalist tekelci sistem güçleri de küresel anlamda alternatif hareketleri ve krizleri denetleyememekte, yönlendirememektedir. Bu da kapitalist tekelci sistemi ciddi anlamda zorlamaktadır.  

'KURDİSTAN ÇATIŞMALARIN VE ÇÖZÜMLERİN MERKEZİ OLDU'

3. Dünya Savaşının en sıcak dönemlerinde geçtiğimiz bu süreçte Kurdistan, güncel olarak yaşanan yoğun çatışmaların, aynı zamanda gelişebilecek çözümlerin de merkezi haline gelmiştir. Bu yüzden de küresel, bölgesel, yerel ve toplumsal tüm güçler, şu anda gelişen bu tarihsel sürecin içinde aktif olarak yer almak zorunda kalmıştır. Ortadoğu’nun yeni yapılanmasında merkezi hegemon güçler kendi çıkarları temelinde yeni denge ve düzenlemelerle ömrünü uzatma çabası içinde olsalar da, demokratik modernitenin unsurları olma iddia ve iradesini gösteren demokratik güçler, bu kaotik ortamdan kadınların ve halkların lehine çıkmak için önemli bir arayış ve mücadelenin içindedirler. Ortadoğu’da yaşanan kriz ve kaoslu ortamda ortaya çıkan ve başarı şansı en yüksek olan güç, demokratik toplum güçleridir. Önder APO’nun üçüncü yol olarak tanımladığı Demokratik Modernite çözümü, Ortadoğu Demokratik Konfederalizmini de beraberinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Kapitalist erkek tekelinin yaşadığı çıkmazlar ve ulus devletçiliğin gittiği tıkanma noktası halklara kaoslu ve katliamlı bir yaşamı mahkum etmek istemektedir. Ancak buna karşı APO’cu düşüncenin ortaya çıkardığı gelişmeler üçüncü yol olarak demokratik modernitenin gelişme zeminini oluşturmuştur. Bunun en yalın ve sade ifadesi ise tüm dünyada yankılanan 'Jin, Jiyan, Azadi' sloganı olmuştur. Yani Önder APO, tüm ezberleri bozarak kadınlar ve halklar için yeni bir yol haritası çizmiştir. Bugün sadece Kürt kadınları için değil Afgan, Arap, Fars, Belluc, Ermeni kadınlar başta olmak üzere tüm dünya kadınları için yol gösterici olmuştur.

 Ataerkil politikalara karşı bugün ortak mücadele yürütmek bizler için temel stratejik bir öneme sahiptir. Yüz yılımızın başından itibaren ataerkil kapitalist modernitenin küresel ve bölgesel düzeyde geliştirdiği politikalar en çok biz kadınları etkilemektedir. Ataerkil güçlerin kendi hegemonyalarını devam ettirmek için yürüttüğü savaşların bilançolarına bile bakıldığında savaşta savunmasız kalıp öldürülen, tecavüz edilen, savaş ganimeti olarak el konulan, yurdundan göç etmek zorunda kalan, ucuz iş gücüne dönüşen ve fuhuş metası olarak kullanılan kadınların sayıları milyonlar ile ifade edilmektedir. Bu nedenle bu kaostan çıkışı en çok isteyecek ve bu konuda en çok mücadele edecek olanlar yine biz kadınlarız.

Biz kadınlar biliyoruz ki; maddi-manevi toplumsal değerler kadın eksenli oluşmuştur. Bu değerler ataerkil akıl-zihniyet tarafından çalınarak üzerinden devasa köleci bir sistem inşa edilmiştir. Burada çalınan özünde kadının ve kadınla birlikte toplumun toplumsal özgür kimliği olmaktadır. Bu anlamda kadın özgürlük sorunu çok daha kapsamlı toplumsal-sosyal-ekonomik boyutları olan bir sorun olmaktadır. Toplumsallık ve toplumsal değerler günümüze kadar bunca egemenlik ve savaşlara rağmen yaşayabilmişse, bunu kadının toplumsal emeğinde aramak gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer kadın, hala bir doğa ve toplumsallığın çekirdek veya asıl gücü olarak yaşıyorsa, bunu aynı zamanda toplumların bünyesinde hala yaşayan ahlak ve politikanın diriliği ve canlılığına bağlamak gerekiyor. Toplumsal doğanın değişim-dönüşüm dinamiği olarak kadında sağlanan özgürlük ve eşitlik düzeyi, toplumun da özgürlük ve eşitlik düzeyinin ölçütü olmaktadır. Kadının kendi farklılığını bütün toplumsal zihniyet, kültür, sosyal, politik, ahlak, estetik, ekonomik olarak ortaya çıkarıp, kendisini gerçekleştireceği, özgürce bunu yapılandıracağı bir toplumsallık aynı zamanda insanlığın da kurtuluşu olacaktır.

'ÖZGÜR KADIN İRADESİNİN YÜKSELECEĞİ BİR ÇAĞ...'

İçinden geçtiğimiz çağ özgür kadın iradesinin yükseleceği bir toplumsal çağdır. Bu anlamda bizler için yerelden başlayarak evrensel düzeyde kadın özgürlüğünün ideolojik ve politik esasları temelinde örgütlenmek, pratikleşmek ve ortak kurumlaşmalara gitmek büyük önem taşımaktadır. Kadının özgürlük sorunlarını bilince çıkarmak kadar, çözüm yollarını tartışmak ve uygulama alanlarını ortak geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda kadının siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik, etik, ekonomi, öz savunma, diplomasi öz bilinç, öz irade ve öz örgütlülükle örgütlendirilmesi hayati önemdedir. Önümüzdeki mücadele yılının bu anlamıyla bizler için çok daha coşkulu ve dolu dolu geçeceği şimdiden söylemek mümkündür. Bunun için her kadını emekle ördüğümüz kadın sistemimiz içinde yer alarak, el ele, omuz omuza aşkla, heyecanla ve umutla birlikte yürümeye çağırıyoruz.  

'ÖNDER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'

Biz kadınlar için 'Önder APO’ya Özgürlük, Kürt Sorununa Siyasi Çözüm' hamlesi stratejik bir öneme sahiptir. Bu hamle Önder APO etrafındaki çemberi hiç kesintisiz yürüten Gladyo politikalarına karşı Önder APO şahsında Kürt halkı için somutlaşan 'sağlık, güvenlik, özgürlük' üçlüsünü sağlamak, içinden geçtiğimiz sürecin kazanılmasının garantisi olacaktır. Bunun içindir ki biz kadınlar diyoruz ki; Önder APO’nun Özgürlüğü, Kadınların Özgürlüğüdür! 25 yıllık işkence sistemine son verecek olanlar da biz kadınların öncülüğünde gelişen mücadelemiz olacaktır.

 Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) olarak 2024, 8 Mart’ını 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' hamlesi ile karşılıyoruz. Hamlemiz aynı zamanda her gün kendi sistemimizi, kendi yaşam alanlarımızı yarattığımız bir pratiğin sözüdür. Hamlemiz yaşamın her alanında evde, sokakta günlük olarak ataerkil sistem tarafından sömürülen, erkek terörüne maruz kalan tüm kadınların ortak mücadelesidir. Oğullarını ve kızlarını yurdun savunmasında toprağa vermiş analar, fedaice bir direniş göstererek şehit düşen binlerce kadın yoldaşımız, özgürlüğü kendisinde çalınmış, evlerine hapsedilmiş binlerce kadın, çocuk yaşta bedeni ve emeği ile sömürülen onlarca çocuk ve daha binlercesi yeni bir hayatı yaratmamız için en baştaki nedenlerimizdir. 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' hamlesini büyütmek tüm bunlara verilecek en anlamlı ve güçlü cevap olacaktır.

 'JİN JİYAN AZADİ İLE KADIN DEVRİMİNE YÜRÜYORUZ!'

Bu temelde Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) olarak 2024 8 Mart’ını 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' sloganı ile 1-10 Mart tarihleri arasında Avrupa’nın onlarca merkezinde yapacağımız eylem ve etkinlikler ile karşılayacağız.

 2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde ve 3 Mart’ta ise Fransa’nın Paris ve İsviçre’nin Basel şehirlerinde “Cinsiyetçilik Öldürür, Mücadele Özgürleştirir!” sloganı ile Cinsiyetçilik ile Mücadele Konferansları yapılacaktır.

1-10 Mart tarihleri arasında farklı merkezlerde ve tarihlerde paneller, seminerler, film gösterimleri, kadın buluşmaları, resim sergisi ve benzeri kültürel etkinlikler yapılacaktır.

 8 ve 9 Mart’ta ise onlarca merkezde farklı kadın örgütleri ortak yürüyüşler ve mitingler yapılacaktır.

 Tüm kadınları cinsiyetçiliğe, faşizme, milliyetçiliğe, dinciliğe ve gericiliğe karşı 8 Mart’ı özgürlük mücadelesinin zirveye çıktığı gün yapmaya çağırıyoruz. Ataerkil sistemin tüm çirkinliklerin ve kötülüklerin kaynağı olarak aşılması ve özgür yaşamın özgür kadın ve özgür erkekler tarafından inşa edilmesi için her yerde ve her anı özgürlük bilinci ve eylemleriyle güzelleştirelim. Özgürlük zamanını hep birlikte yaratalım!

Unutmayalım ki faşizm kaybedecek, kadınlar kazanacak!"

EYLEM TAKVİMİ

Avrupa Kürt Kadın Hareketi'nin eylem planlaması şöyle açıklandı:
"2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde ve 3 Mart’ta ise Fransa’nın Paris ve İsviçre’nin Basel şehirlerinde 'Cinsiyetçilik Öldürür, Mücadele Özgürleştirir' sloganı ile Cinsiyetçilik ile Mücadele Konferansları yapılacaktır.

8 Mart'ta yapılacak eylemler:

ALMANYA
Köln
Saat: 18:00
Yer: Roncalliplatz


Duisburg
Saat: 15:00
Yer: Duisburg HBF


Wuppertal
Saat: 17:00
Yer: Laurentiusplatz/Wuppertal


Dortmund
Saat: 16:00
Yer: Europabrunnen


Osnabrück
Saat: 16:00
Yer: DGB Haus


Bielefeld
Saat: 16:00
Yer: Alten Markt


Münster
Saat: 17:00
Yer: Stubengasse


Hamburg
Saat: 18.00
Yer: Rathausmarkt


Bremen
Saat: 16.00
Yer: Marktplatz


Kiel
Yer: Platz der Kinderrechte
Saat:16.00


Saarbrücken
Saat: 18.00
Yer: Max-Oppehuls-platz.


Mannheim
Saat :16.30
Yer:Gewerkschafhaus Hans-Böckler Str.3


Darmstadt
Saat: 17.00
Yer: Friedenplatz


Hanau
Saat: 17.00
Yer: Aschaffenburg Str. 5


Gießen
Saat: 17.00
Yer: Berlinerplatz


Stuttgart  
Saat: 16:00
Yer:  Schloßplatz


Karlsruhe
Saat: 17.00
Yer: Stephansplatz  


München
Saat: 17.00
Yer: Marienplatz


Hildesheim
Saat: 17.00
Yer: Marktplatz


Trier
Saat: 17.30
Yer: Porta Nigra


Hannover
Saat: 15:00
Yer: Opernplatz


Celle
Saat: 17:00
Yer:Gertrud-Schröter Platz


Kassel
Saat: 17:00
Yer: Kassel Rathaus


Dresden
Saat: 16.00
Yer: Königsufer


Berlin
Saat: 14:00
Yer: Unter den Linden 21

İSVİÇRE

Basel
Saat :18.30
Yer: De Wette Park


Bern
Saat: 18.30
Yer: Quartiergasse 17


St. Gallen
Saat: 18.00
Yer: Marktgasse


Winterthur
Saat: 20.00
Yer: Steinberggasse str.


Cenevre
Saat:17.30
Yer: Rue Du Mont- Blanc


Lozan
Saat: 18.30
Yer: Place du 14 Juin (St.Laurent)

FRANSA

Paris
Saat:  14.00
Yer:  Place Gambetta Metro 3 istasyon Gambetta


Marsilya
Saat:  13.00
Yer:  Caniebere


Bordeaux
Saat:  18.00
Yer:  Place de la Victoire


Rennes
Saat:  15.00
Yer:  Place Charles De Gaulle


Toulouse
Saat: 14.00
Yer: Capitale meydanı


Strasbourg
Saat : 17:00
Adres: Place Kléber 67000 Strasbourg


Mulhouse
Saat  :  17.30                            
Yer    : Place de la Bourse Mulhouse

İSVEÇ

Stockholm
Saat: 18.00
Yer: Sergels Torg/Stockholm

FİNLANDİYA

Helsinki
Saat: 17.00
Yer: Senaatintori/Helsinki

NORVEÇ

Oslo
Saat: 18.00
Yer: Youngstorget/ Oslo

AVUSTURYA

Graz
Saat: 17.00
Yer: Platz der Versöhnung/Paulustor


Innsbruck
Saat: 17.00
Yer: Annasäule

İNGİLTERE

London
Saat: 18.00

BELÇİKA
Liège  
Saat: 13.00
Yer:  Place des Arts

HOLLANDA

Amsterdam
Saat: 18.00
Yer: Dam, 1012 NP
 

9 Mart eylemleri:

ALMANYA

Düsseldorf
Merkezi yürüyüş
Saat: 14:00
Yer: DGB Haus/Friedrich -Ebert Str.


Frankfurt
Merkezi Yürüyüş
Saat: 14.00
Yer: Hauptbahnhof

İSVİÇRE

Zürich
Merkezi Yürüyüş
Saat: 13.30
Yer: Paradeplatz, Zürich

FRANSA

Reims
Saat: 16.00
Yer: Reims Merkez


Évry
Saat: 14:00
Yer:  Belediye binası."