Hakikat arayışının neferi: Didar Andok

Savaşçı kişiliği, mütevazi duruşu, coşkulu ruhuyla gerilla arkadaşlarının gönlünde kalıcı bir iz bırakan Didar Andok, 1 Mayıs 2019 günü Amed'de şehitler kervanına katılır.

'Her arayış hakikat sevgili' demişti PKK'nin kurucularından Ali Haydar Kaytan bir şiirinde. Bu cümleler ne kadar yalın, berrak ve düşündürücü. Bizler de evrenin bir parçası olduğumuz için her daim çelişkiler, çatışmalar, arayışlar içerisinde oluruz. Bir şeyleri anlama, kavrama, ulaşma istemi kendini açığa vurur. Yanlış olan, yasaklanan, tahakküm altına alınmak istenen iradeye, ruha, düşünceye yahut kaybedilen değerlere karşıdır bu arzunun gelişimi.

Arayışlardır özgürlük mücadelesinde buluşturan, hakikat yolunda olmayı sağlayan. Ondandır arayışların sürekli akan bir ırmak misali gibi olması. Didar Andok yasaklar ülkesinde yaşamayı kabul etmeyip, özgürlük yolunu tercih eder. Yine Önderliğin, gerillanın televizyondaki görüntülerinden etkilenir ve yüzünü bin yılların direniş diyarı olan dağlara verir. İran rejiminin Kürt halkına uyguladığı baskı, yasaklamalar Didar'da büyük öfke yaratır. Ve 2009 yılında Rojhılat Kürdistanı'ndan PKK saflarına katılır.

YOLDAŞLIK SEVGİSİNİ ESAS ALIR

Gerillaya ilk katılan herkes PKK'nin yoldaşlığından etkilenir. Çünkü kapitalist sistemin çıkarcı, maneviyattan yoksun, maddiyata dayalı ilişki tarzının tersine PKK yoldaşlığı içinde yoğun sevginin, saygının, değerin, birbirini düşünen yaklaşımın olduğu görülür. Değerli bir varlık olduğunu hisseder.

Didar Andok, PKK yaşamında en çok yoldaşlıktan etkilenir ve bu da her zaman büyük bir güç kaynağı olur. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kısa ama romanı yazılabilecek şu cümlesi nasıl da her şeyi anlatıyor: ''Yoldaşın yoldaşı olmak temsil edilen hakikatten pay almaktır.' Didar Andok da bu felsefeye göre yaşamasını, mücadele etmesini bilmiştir.

HAYALİ KUZEY KÜRDİSTAN TOPRAKLARINDA SAVAŞMAK

Her gerillanın hayali Kuzey Kürdistan topraklarında savaşmak, mücadele etmek ve Önderliğe yakın olabilmektir. Gerilla Didar'ın hayali de surların diyarı Amed'e gitmektir. Bunun için çok çabalar. Hayali, istemi hep bu yönlüdür. 2015 yılında önerisi kabul olur ve Kürdistan'ın kalbi Amed'e doğru yolculuk yapar. Tüm yoğunlaşması, amacı zaferi getirecek pratiklerin sahibi olmak, Önderliğimizle Amed surlarında buluşmak, kucaklaşmaktır.

Didar, Amed sahasında kaldığı 4 yıl boyunca birçok başarılı pratiğin sahibi olur. Eylemlerde, yaşamda, yoldaşlık ilişkilerinde her zaman örnek olur. Savaşçı kişiliği, mütevazi duruşu, coşkulu ruhuyla gerilla arkadaşlarının gönlünde kalıcı bir iz bırakan Didar Andok, 1 Mayıs 2019 yılında Amed'in Piran (Dicle) ilçesinde kahramanca çatışarak şehitler ayı olan mayıs ayında sonsuzluğa doğru yol alır.