PAJK:  İlk kurşun köle Kürdün makus talihine atılmıştır

PAJK: 15 Ağustos’ta karanlığa atılan ilk kurşun Kürt halkının, kadınların ve bölge halklarının yeniden aydınlandığı ilk kurşun olmuştur. 15 Ağustos hamlesi, kendi toplumsallığından kopan köle Kürdün makus talihine atılmış ilk kurşundur.

PAJK Koordinasyonu, 15 Ağustos atılımının 35 yıldönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. PAJK, “Kürt halkının diriliş bayramı 15 Ağustos; başta Önder Apo olmak üzere, yurtsever halkımıza, özgürlüğe inanan kadınlara, tüm mücadele mevzilerinde direnen yoldaşlarımıza kutlu olsun. Kürdistan diriliş bayramının inşacısı büyük komutan Agit yoldaş şahsında dirilişi kurtuluşa evrilten Beritan, Zilan, Delal, Nalin, Helin, Armanç, Zeki, Atakan, Helmet ve Şevin yoldaşlar şahsında tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Kürt halkı, kadınlar, bölge halkları ve tüm direnişçileri için 15 Ağustos atılımının özgürlük mücadelelerine yeni bir umut ışığı olduğunu vurgulayan PAJK, “Koçgiri, Zilan, Ağrı, Dersim soykırım saldırılarıyla ölüm sessizliğine yatırılan Kürt halkı 15 Ağustos 1984 ile birlikte artık yeni bir yaşam umuduna sahip oldu.  12 Eylül gibi tüm halkları, özgürlük eğilimlerini yok etmeye çalışan Türk Faşist rejimi yine onu besleyen merkezi hegemonyaya 15 Ağustos ile birlikte hiç beklemediği bir darbeyi vurdu. Oysa merkezi hegemonya tüm bölge halklarını işbirlikçi ulus devlet iktidarları aracılığı ile itaat eden araçlar olarak tasarlamaktaydı. Bu tasarımda Kürtlere biçilen rol ise sömürgeci devletler aracılığı ile asimile edilmiş, kendi kültüründen uzak ucube birer varlık haline getirilmesiydi. Merkezi hegemonya, bölgedeki birçok devlete müdahale etmiş, bölgedeki işbirlikçileriyle tüm direniş ve diriliş güçlerini bastırmıştı. Önderliğimiz bölgedeki tüm bu bastırılmış, ötelenmiş halkların direniş umudunu bir araya getirerek, yeni bir siyasal, askeri, diplomatik hamleye girişti” diye belirtti.

PAJK açıklamasında şunlar vurgulandı:

15 AĞUSTOS KÖLE KÜRDÜN MAKUS TALİHİNE ATILMIŞ İLK KURŞUNDUR

15 Ağustos’da karanlığa atılan ilk kurşun Kürt halkının, kadınların ve bölge halklarının yeniden aydınlandığı ilk kurşun olmuştur. 15 Ağustos hamlesi, kendi toplumsallığından kopan köle Kürdün makus talihine atılmış ilk kurşundur. Yeni bir toplumsal kimlik, özgür birey olmak isteyen Kürdün var oluş mücadelesinin adı haline dönüşmüştür. Bu atılımla birlikte Kürtler, kadınlar yeni bir toplumsallık, yeni bir ulusal kimlik ve birey kimliği kazanmaya başlamıştır.

15 Ağustos atılımı özgür Kürt de söylemi ve eylemi birleştirmiştir...

Merkezi hegemonya güçleri ve bölgedeki işbirlikçileri 15 Ağustos atılımını birkaç maceracı gencin eylemi olarak göstermek istemişse de bu eylem Kürtleri bugün bölgenin büyük siyasal bir aktörü haline getirmiştir. Bu nedenle Önderliğimiz 15 Ağustos askeri atılımını gerçekte siyasi bir eylem olarak tanımlamıştır. PKK’nin Kürt halkının var oluş mücadelesini yeni bir aşamaya taşıyan bu eylem ardından Türk devleti barış, ateşkes vb çözüm kavramlarını ve tartışmalarını başlatmalarına neden olmuştur. Tam da bu nedenledir ki birçok işbirlikçi güç askeri hamleyi durdurmak, gerillayı anlamsız kılmak istemiştir. Oysa Kürt halkının demokrasi ve barış mücadelesinde elini güçlendiren en başat eylem 15 Ağustos hamlesi olmuştur. Kürtlerin bugün Ortadoğu da vazgeçilmez siyasi aktöre dönüşmesinin de temel gerekçesi kendisini savunan, bir güç olma yeteneğidir.

35 yıllık dolu dizgin yürüyen gerilla mücadelesi sürekli yeni katılımlarla beslenmiş ve büyümüştür. Yiğit genç kadınlar ve erkekler gerillalaşarak özgürlüğün sağlanacağına inanmış ve bu uğurda büyü bedeller ödemiştir. Düşman birkaç sol maceracı olarak gördüğü bu hareketi klasik askeri ve istihbarat yöntemlerle biteceği düşünülmüştür. Ancak Kürt özgürlük güçleri tersine bölge de ve dünyada etkili bir pozisyona gelmiştir.

Bu gücün mimarı Önderliğimiz büyüyen gerilla mücadelesinde kadının rolünü daha da büyütmek için kadın ordulaşmasını geliştirmiştir. Kadın ordulaştıkça özgüven, irade, örgütlülüğü de büyümüştür. Nasıl ki Kürt halkı Ortadoğu da siyasal aktörse kadınlar da bölgenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesinde başat güç ön plana çıkmıştır.

35 YILDIR DİRENEN GERİLLAYI SELAMLIYORUZ

Ve şimdi gerilla mücadelemizin AKP-MHP faşizminin topyekûn özel savaş saldırılarına karşı gerilla ve halk olarak topyekûn devrimci halk savaşı direnişini her alanda yürütüyor. 15 Ağustos diriliş ruhuyla HPG/YJA-Star gerilla güçlerimiz Kürdistan topraklarında direnişi yaygınlaştırıyor. Serhat’tan Dersim’e, Amanos’tan Xakurkê’ye kadar ülke topraklarında soykırımcı güçlere darbe üstüne darbe vuruyor. 35 yıldır büyük direnen gerillayı selamlıyor, son dönemlerin büyük eylemlerini planlayan tüm komuta ve savaşçı yapımızın 15 Ağustos diriliş bayramını kutluyoruz.

Diriliş bayramımızın 35’inci yıl dönümü vesilesiyle PAJK-PKK militanı, YJA-Star’ın büyük komutanı Şehit Şevin Bingöl şahsında tüm kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, Apocu çizgide direnen tüm yoldaşlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz.”