Salgın döneminde en riskli işlerde çalışanlar kadınlar

Küresel sağlık krizi sırasında en riskli işlerde çalışanlar kadınlar olurken, sokağa çıkma kısıtlamaları da kadınların günlük iş yükünü daha fazla arttırdı.

Fransa’nın önde gelen sendika konfederasyonu CGT’ye bağlı bir birimin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorlukların önemli bir kısmı doğrudan kadınları etkiliyor.

Ülke genelinde birçok sektörden ve yüzde 60’ı herhangi bir sendika üyesi olmayan 34 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, kadın çalışanların yükü salgın nedeniyle oldukça arttı. Buna göre, kadın çalışanlar okulların kapanması nedeniyle günlük ev işlerine 4 saat daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldı.

HAYATİ ÖNEMDEKİ SEKTÖRLERDE KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Aynı araştırmada, kadın ve erkeklerin çalışma koşullarının salgından nasıl etkilendiği de irdelendi. Buna göre, sağlık, ticaret, gıda sanayi ve bakım gibi salgın yasakları sırasında kapatılmayan işyerlerinde kadınların oranı daha yüksek. Kadınların yüzde 70’i ‘hayati önemdeki’ bu sektörlerde çalıştığını beyan ederken, erkeklerde bu oran yüzde 60’da kaldı.

Bu sektörlerde ağırlıkta olan kadınların yüzde 36’ı salgın önlemleri sırasında iş yüklerinin arttığını söyledi. Bu oran erkeklerde yüzde 29 olarak ölçüldü. Benzer şekilde kadın çalışanların yüzde 55’i salgınla birlikte işyerindeki görevlerinin içeriğinde ciddi bir değişim yaşandığını söylerken, bu oran erkeklerde yüzde 43 oldu. Ayrıca çalışma süreleri artan kadınların oranı yüzde 24 olurken, erkeklerde yüzde 20’lik çalışma süresi artışı görülüyor.

ÖLÜM KORKUSUYLA İŞLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALDILAR

Ayrıca işyerlerinde kalınarak hizmetleri sürdürmek zorunda kalınan kamu veya özel sektör kurumlarında çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu. Sağlık sektöründe doğrudan bireylerle kontak halinde olan kadın çalışanların oranı yüzde 59 iken, erkek çalışanlarda bu oran yüzde 53 oldu. Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 43’ü Covid-19 hastalarının bulunduğu ortamlara girmek zorunda kalırken, erkek çalışanlarda bu oran yüzde 35 idi. Yine işyerine gitmek amacıyla toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların oranı yüzde 14 idi. Erkeklerde ise yüzde 11.

İŞYERLERİNDE ÖNLEM ALINMIYORDU

Öte yandan salgının en yoğun olduğu dönemde işe gitmek zorunda kalan kadınların yarıya yakını, işyerlerinde yeterince önlem alınmadığını ve korku içinde çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kadınların yüzde 45’i işyerlerinde virüs bulaşmasına karşı önlemlerin yetersizliği nedeniyle bulaşma korkusunu yaşarken, erkeklerin yüzde 41’i aynı endişeyle işe gitmek zorunda idi. Ayrıca her 5 kadın çalışandan 2’si salgın nedeniyle ağır psikolojik sorunlar yaşayan bireylerle ilgilenmek zorunda kaldı.

Öte yandan salgın önlemleri döneminde çalışmaya devam eden kadınların yüzde 40’ından fazlası okulların da kapanması nedeniyle ek olarak günlük 4 saatten fazla ev işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 26 idi.