TJK-E: Komplocular kaybedecek, özgürlük kazanacak!

'15 Şubat’ı Unutma, Unutturma' şiarıyla yapılacak eylemlere en güçlü şekilde katılmaya çağırıyoruz. O gün herkes tek yürek, tek ses Önder APO’nun etrafında kenetlenerek eylemlere akmalıdır. Unutmayalım ki; komplocular kaybedecek, özgürlük kazanacak!

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük Uluslararası 15 Şubat Komplosu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TJK-E'nin açıklaması şöyle:
"15 Şubat Uluslararası Komplosunun ve komploya karşı Önder APO’nun geliştirdiği tarihi direnişin 23. yılına giriyoruz. 15 Şubat Uluslararası Komplosuyla Kürt özgürlük mücadelesi tasfiye edilmek istenmiş, Kürt halkına dönük yeni bir soykırım planıyla Ortadoğu halklarının birliğine ve ortak yaşamına kast edilmek istenmiştir. Çok iyi bilmekteyiz ki, 15 Şubat Uluslararası Komplosu, Önder APO şahsında halkımıza karşı gerçekleştirilmiştir. Kürdistan’da gelişen ve giderek Ortadoğu’ya yayılan özgürlük mücadelemizin büyümesini engellemek amaçlı yapılmıştır.  

'ÖNDER APO TARİHİ DİRENİŞ SERGİLEDİ'
Önder APO tarihi direnişiyle komployu boşa çıkarmış, Kürt Kadınları, Kürt halkı ve Ortadoğu halkları için yeni bir yaşamı mümkün kılmıştır. Önder APO’nun beş bin yıllık ataerkil devlet sistemine ve kapitalist uygarlığın faşist ulus devlet sistemine alternatif olarak geliştirdiği demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü sistem Kürt halkı ve Ortadoğu halkları için yeni bir başlangıç olmuştur. Önder APO yaşadığı ağır tecrit ve işkence koşullarına rağmen Kürt sorunun barışçıl ve demokratik siyaset temelinde çözüm arayışlarından asla vazgeçmemiştir. Demokratik ve özgürlükçü yaşamın öncü gücü olarak özgür kadın sistemini belirlemiştir. Faşist AKP-MHP- ittifakına karşı, halkların demokratik ittifakını kurarak, birlik ve beraberlik ruhuyla mücadeleyi yükseltme çağrısında bulunmuştur.
Önder APO’nun tüm bu çabalarına rağmen komplocu güçler ve faşist AKP-MHP ittifakı tecrit ve işkence sistemini ağırlaştırarak, Kürt halkına dönük soykırım saldırılarına yenilerini eklemişlerdir. Komployu tezgahlayanlar boş durmamakta, komplo girişimlerini sürdürerek özgürlük mücadelemizi tasfiye etmeye çalışmaktadırlar. İşbirlikçi KDP yönetimini de yanına alarak önce Heftanîn'i işgal etmek isteyen AKP-MHP faşist ittifakı son olarak Gare alanını işgal girişiminde bulunmuştur. Tam da 15 Şubat arifesinde yapılan bu saldırılar komplonun boyutlarını ve Kürt halkının soykırımda geçirme planlarını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu işgal harekâtı sadece medya savunma alanlarına değil tüm Güney Kürdistan’a dönük bir işgal harekâtı olduğu anlaşılmaktadır. Nasıl ki 22 yıl önce tüm Kürt kazanımları komplo ile yok edilmek istendiyse bugün de bu kirli ittifak ile  Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Rojava ve Şengal’deki tüm Kürt kazanımları yok edilmek ve Kürt soykırımı tamamlanmak istenmektedir. Önder APO’nun 'soykırım kıskacında Kürtler' belirlemesini bugün tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Ve bu tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmaktadır.

 'TEK YOL MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK, TECRİDE SON VERMEK'

Önder APO’ya uygulanan ağırlaştırılmış tecrit bu nedenledir ki tüm topluma, kadınlara, tüm demokratik güçlere uygulanmaktadır. Türkiye bugün büyük bir cezaevine dönüştürülmüştür. Her türlü hak arayışı, demokratik mücadele ve demokratik örgütlülüğe vahşice saldırılmakta, boğulmak istenmektedir. Hukuk ayaklar altındadır. Basın özgürlüğünden bahsetmek bile suç sayılmaktadır. Tam bir diktatöryal rejim ve çete devleti hayatın tüm alanlarına hakim kılınmak istenmektedir. Hiçbir faşist rejim mücadele eden halk gerçekliğine karşı direnememiş ve çökmekten kurtulamamıştır. Faşizm sessizlikten, renksizlikten ve mücadelesizlikten beslenir. Dolayısıyla böyle bir faşist rejime karşı tek yol mücadeleyi en geniş cepheden büyütmek ve tecride son vererek özgürlüğü sağlamaktır. Bunun için Önder APO’nun fiziki özgürlüğü sağlanmadan, komplonun gerçek anlamda boşa çıkartıldığını düşünmek mümkün değildir.
Tüm bu komplo ve saldırılara karşı, başta kadınlar olmak üzere halkımız Önder APO’nun geliştirdiği tarihi direnişten güç alarak varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama mücadelesini her alanda büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürmektedir. Özgürlük gerillalarının yürüttüğü görkemli direniş, Kürt kadınları öncülüğünde Kürt halkının 40 yıldır devam eden kesintisiz mücadelesi, Şengal halkının tarihin karanlık sayfalarını yırtarak oluşturduğu özyönetim-özsavunma gerçeği, Rojava'da kadınların öncülüğünde gelişen yüzyılın devrimi, Kürt analarının yıllardır sokaklarda yükselen onurlu sesi ve Kürt gençlerinin özgürlük arayışı ve mücadelesiyle komplo boşa çıkarılmıştır. Önder APO’nun yarattığı bu büyük irade ve ruh şimdi de dimdik ayakta ve zafere yürümekte kararlıdır. Her zamankinden daha güçlü bir konumda olan Kürdistan Özgürlük Hareketi sadece Kürdistan’da değil, özellikle de Ortadoğu’da halklara umut olmuş, özgürlük yolunu açmıştır.

 'SEFERBER OLMALIYIZ'

Bu karanlık kirli komploya karşı, başta kadınlar olmak üzere bütün Kürdistan ve Türkiye halkları, demokrasi güçleri ve uluslararası toplum seferber olmalı, faşist AKP-MHP ittifakına karşı, kadınların ve halkların demokratik ittifakını kurarak mücadeleyi yükseltmeliyiz. Bu temelde TJK-E olarak bir kez daha komplocu güçlerin her türlü saldırıları karşısında görkemli İmralı direnişini selamlıyoruz. Başta komploya karşı mücadele bilinci ve iradesini oluşturan 'Güneşimizi Karartamazsınız' eylemlerinde fedaice şehit düşen onlarca yoldaşımızın şahsında tüm şehitlerimize özgür yaşam ve özgür ülke için zafer sözümüze bir kez daha vererek saygıyla anıyoruz.

ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI 

Önder APO üzerindeki mutlak tecridi kırmak ve fiziki özgürlüğü sağlamak öncelikle biz kadınlar ve Kürt halkının görevidir. Bu aynı zamanda Kürdistan ve Ortadoğu halklarının demokratik ve birlikte özgür yaşam umudunun gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca şu çok nettir; Önder APO şahsında Kürt halkına dönük gerçekleşen komplo ve soykırıma gerçeğine karşı durmayanlar bu suçun ortağı durumunda olacaktır. Bu nedenle biz kadınlar, başta CPT olmak üzere uluslararası kurumları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Uluslararası kamuoyunu Kürt halkına ve Ortadoğu halklarına dönük gerçekleşen bu suça karşı sessizliğini bozmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

 '13 ŞUBAT'TAKİ EYLEMLERE KATILALIM'

Bu temelde Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak başta kadınlar olmak üzere tüm halkımızı ve demokratik güçleri 13 Şubat'ta küresel düzeyde gerçekleşecek olan '15 Şubat’ı Unutma, Unutturma' şiarıyla yapılacak eylemlere en güçlü şekilde katılmaya çağırıyoruz.  O gün herkes tek yürek, tek ses Önder APO’nun etrafında kenetlenerek eylemlere akmalıdır. Unutmayalım ki; komplocular kaybedecek, özgürlük kazanacak!"