Amed'den çağrı: Savaşa ve yoksulluğa karşı alanlardayız

Amed'de yapılan ortak açıklamada, "1 Mayıs’ta yoksulluğu derinleştiren savaşa karşı ortak mücadeleyi büyütelim" mesajı verildi.

Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve çeşitli inisiyatifler, Amed'de basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs’a katılım çağrısında bulundu. Toplantıya DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDP Milletvekili Remziye Tosun, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, TJA Temsilcisi Figen Ekti ve bazı kurum temsilcileri katıldı.
Hazırlanan ortak metin Öztürk ve Aydeniz tarafından okundu.

 Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün yaşanan çoklu krizlerin nedeni savaş siyasetidir, bu savaş sürdükçe daha çok açlık yoksulluk, kadın katliamları ve kaosun süreceği ortada. Bu savaşlar dün sonuç almadığı gibi bugün de sonuç almayacaktır. Bütün geleceğini bu savaşta görenler bilmeli ki bu politikalar sonlarını da getirecektir. Savaş, tecrit kayyum politikaları kadın ve Kürt düşmanlığı daha çok halkları birbirine düşürecek, emek sömürüsünü ve katliamları derinleştirecek. Ekonomiyi soranlara kurşunun fiyatını soranlar bu ülkeyi düşünmediklerini, demokrasiyi düşünmediklerini gösterdiler. Bu 1 Mayıs savaşa karşı mücadelenin büyütüldüğü alanlar olmalı. Biz de DBP’yi Kürdistan’da 1 Mayıs’ı birlikte mücadelenin alanlarına dönüştürülmelidir diyoruz. Hem 8 Mart alanları hem de Newroz alanları savaş politikalarına karşı birlikte mücadelenin büyütülmesi gerektiğini net olarak gösterdi. Bu iktidar toplumdan yana politika yürütmüyor, kendi saraylarını ve geleceklerini ayakta tutma derdinde. Bunun nafile olduğunu Newroz alanları nasıl gösterdiyse 1 Mayıs alanları da gösterecektir.

'SAVAŞ EKONOMİK KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR'

Geçmişten günümüze işçilere, emekçilere, kadınlara, Kürdistan ve Anadolu’da yaşayan halklara ve ötekileştirilmiş kimliklere karşı yürütülen baskı, sindirme ve katliam politikaları, AKP-MHP faşist ittifakıyla yoğunlaşarak devam etmekte. İktidarların yürüttüğü savaş politikalarının ülkeyi ekonomik krize sürüklediğini ve özellikle Kürt sorununu çözümü noktasında 'güvenlik' politikalarına başvurulmasının sorunu daha da derinleştirdiğini son 40 yılda deneyimledik. Buna karşın diyalog ve müzakere yolunun Kürdistan ve Türkiye toplumu üzerinde siyasi ve ekonomik olarak olumlu sonuçlarına da toplum olarak tanık olduk.

7 Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olamayan AKP ülkeyi şiddet sarmalında kaosa sürükleyerek tek adam rejimini inşa etmeye çalıştı; darbe girişimiyle birlikte OHAL ve KHK yoluyla işçiyi, emekçiyi açlığa ve yoksulluğa mahkum ederek cezalandırmak istedi. Aynı zihniyet çöktürme planıyla Kürtleri ve demokrasi güçlerini siyaset dışı bırakmaya çalışırken, kayyım sistemiyle de Kürt halkının iradesini gasp etti. Bugün ise AKP-MHP iktidarı, tükenmekte olan siyasi ömrünü, aynı şekilde şiddet, savaş ve kutuplaştırma politikası üzerinden uzatmaya çalışmaktadır ancak kadınlar 8 Mart’ta, Kürt halkı Newroz alanlarında bir kez daha gösterdi ki iktidarın baskı ve çöktürme politikaları asla sonuç vermeyecektir.

Bilindiği üzere Ukrayna-Rusya arasında bir savaş yaşanmakta, bu savaşta bir yandan 'barış elçisi' rolüne soyunarak dünya kamuoyunda yerle yeksan olmuş itibarını kazanmaya çalışırken öte yandan Kürdistan ve Ortadoğu coğrafyasında savaş ve işgal politikasını en üst düzeye çıkarmak istemektedir. İçeride ve dışarıda savaş siyaseti yürüten bu iktidar, ülkenin kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekerken işçilere ve emekçilere açlığı ve yoksulluğu dayatmaktadır. İktidarın milliyetçi, cinsiyetçi ve barışı hedef alan, savaşı dayatan, halkları ayrıştıran emeği sömüren politikalarına karşı birlik ve dayanışma içinde mücadelemizi büyütmeliyiz.

'HERKESİ ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

1 Mayıs; etnik ve inançsal kimliği fark etmeksizin, işçilerin, köylülerin, emekçilerin ortak mücadelesinin toplumsal bir karakter kazandığı gün olma özelliğiyle, emekten yana olan herkesi; Türkiye'nin ve Kürdistan'ın her yerinde dilimiz, kimliğimiz ve rengimizle talana ve emek sömürüsüne karşı alanlara çağırıyoruz. İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak iş cinayetlerini önlemek, göçmen işçilerinin ucuz iş gücü olarak görülüp sömürülmesini durdurmak, çocuk işçiliğinin son bulması, hak ve ifade özgürlüğünü haykırmak için; Ortadoğu'da barış ve kardeşliğin arzusunu haykırmak; Kürt sorununu eşitlik ve özgürlük temelinde siyasal çözümü için, Ekonomik krizin yarattığı işsizlikle mücadele etmek, savaş ve yıkıma karşı direnişi ve emek dayanışmasını büyütmek, emekçiler olarak halkların kardeşliğini ve işçilerin birliğini inşa etmek için, 1 Mayıs'ta alanlardayız!"