Heftanin’de şehit düşen 3 gerillanın kimlikleri açıklandı

Heftanin'de 10 Temmuz'da şehit düşen 3 gerillanın kimliğini açıklayan HPG, "Şüphesiz bu tarihi direnişe öncülük edenler Apocu felsefenin yılmaz savaşçıları olan kahraman şehitlerimizdir" dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklamasında şunlar belirtildi:

"24 Temmuz tarihli açıklamamızda, Heftanin bölgesine bağlı Tepê Dupişk alanına yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda görevleri başında olan Argeş, Reşat ve Zınar yoldaşlarımızın şehadete ulaştığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştık.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın ayrıntılı kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Argeş Sara
Adı Soyadı: Rıfat Bozkurt
Doğum Yeri: Urfa
Anne - Baba Adı: Şemse - Abdi
Şehadet Tarihi ve Yeri: 10 Temmuz 2020 / Heftanin

 

Kod Adı: Reşat Tımok
Adı Soyadı: Toprak Adırbelli
Doğum Yeri: Batman
Anne - Baba Adı: Neslihan - Yasin
Şehadet Tarihi ve Yeri: 10 Temmuz 2020 / Heftanin

 

Kod Adı: Zınar Devrim
Adı Soyadı: Rızgar Yılmaz
Doğum Yeri: Siirt
Anne - Baba Adı: Hiliye - İbrahim
Şehadet Tarihi ve Yeri: 10 Temmuz 2020 / Heftanin

İşgalci Türk Devleti, Kürt soykırımını tamamlamak ve Neo-Osmanlıcı hayallerini gerçekleştirmek için, işbirlikçi çizginin de desteğiyle Güney Kürdistan’ı işgal etme saldırıları geliştirmiştir. Bu saldırıların son halkası olan Heftanin operasyonunda başarılı olabilmek için çağın tüm gelişmiş tekniğini kullanarak sonuca gitmeyi amaçlamıştır. Fakat Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın çelikten iradesini hesaba katmayan işgalci Türk Devleti bozguna uğramaktan kendini kurtaramamıştır. Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın kendisini çağın savaş gerçekliğine uygun bir şekilde yeniden yapılandırarak zengin tarz ve taktiklerle geliştirdiği tarihi direniş işgalci Türk ordusunda yeni bir sendromun yaşanmasına neden olmuştur. Şüphesiz bu tarihi direnişe öncülük edenler Apocu felsefenin yılmaz savaşçıları olan kahraman şehitlerimizdir.

10 Ağustos 2020 tarihinde Heftanin’e bağlı Dupişk Tepesi’nde gerçekleşen hava saldırısında şehadete ulaşan Zınar, Reşat ve Argeş yoldaşlarımız da tüm mücadele yaşamları boyunca fedai bir tarzla Önder APO’nun geliştirdiği özgür yaşam felsefesinin birer militanı olarak Heftanin alanında bu görevlerini destansı bir direnişle taçlandırarak, Özgür Önderlik ile Özgür Kürdistan’da yaşama görevlerini ardılları olan yoldaşlarına devretmişlerdir.

ARGEŞ

Argeş arkadaşımız, insanlık tarihine beşiklik eden ve Kürdistan Özgürlük Mücadelesi açısından tarihi çıkışların gerçekleştiği kadim Rıha kentinde, yurtsever özellikleri olan bir ailede dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarına kadar Kürt kültürü ve yurtseverliğiyle büyüyen Argeş arkadaşımız kapitalist ve sömürgeci sistemin özelde Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklar üzerinde geliştirdiği baskıcı politikalarına erken yaşlarda şahitlik etmiş ve bu durum onda yeni arayışlara neden olmuştur. Argeş yoldaşımız bu arayışlarının karşılığını Önder APO’nun felsefesinde bulup Rojava Devrimi’nden etkilenerek gerilla saflarına katılır. Gerilla alanlarına geldiği günden itibaren kişiliğinde büyük dönüşümler yaratan Argeş arkadaşımız Önder APO’nun örnek bir militanı olmayı başarmıştır. Görev aldığı her alan ve çalışmada Kürdistan devriminin geldiği tarihi aşamayı en derinden hissederek, devrimin büyük sorumluluklarına uygun bir şekilde hareket etmiş, fedailik misyonuyla yetkin bir duruşun ve pratiğin sahibi olmuştur.

REŞAT

Batman’da yurtsever bir ailede dünyaya gelen Reşat arkadaşımız; çocukluğundan itibaren Özgürlük Mücadelesi’ni tanımış ve bu tanıma Reşat arkadaşın kişiliğinin şekillenmesinde önemli etkide bulunmuştur. Çocuk yaşlarından itibaren gerillanın kahramanlık destanlarıyla büyüyen Reşat arkadaşımız mücadele sırası kendisine geldiği zaman, hiç tereddüt etmeden mücadelenin içerisine atılmasını bilmiştir. Ülkemiz Kürdistan açısından büyük kazanımların elde edildiği ve bu kazanımlar için büyük bedellerin verildiği 2014 yılında Kürdistan’daki savaşın en yoğun olduğu bir dönemde gerilla saflarına katılan Reşat arkadaşımız kısa zaman içerisinde askeri yetkinlik kazanarak Özgürlük Mücadelesine aktif bir katılım yapmıştır. Yaşamı boyunca sadeliğin ve dürüstlüğün timsali olan Reşat yoldaşımız Önder APO’nun ideolojisinde derinleşerek örnek bir militan olmuş ve tüm arkadaşlarının sevgisini kazanmasını bilmiştir.

ZINAR

Gerilla mücadelemizin ve halk serhıldanlarının ilk filizlendiği yer olan Botan’ın yurtsever bir ailesinde dünyaya gelen Zınar arkadaşımız ailesinin bu kimliğine yaraşır bir şekilde gençlik yıllarından itibaren sürekli Özgürlük Mücadelesi’nin içerisinde olmuş ve aktif çalışmalar yürütmüştür. Mazlumların, Kemallerin ve Zilanların mücadele ruhunu kendisine rehber edinen Zınar yoldaşımız da mücadele tarzında her zaman fedai çizgiyi kendine esas almıştır. Bu amaçla sürekli olarak Önder APO’nun ideolojisini anlamaya ve bu temelde devrim çalışmalarına daha aktif ve sonuç alıcı bir katılım yapmayı kendisine temel ilke edinmiştir. Son olarak görev aldığı Heftanin alanında da işgalci Türk ordusunun tüm saldırılarına karşı büyük bir irade ve destansı bir duruşla cevap olmuş, düşmanın bozguna uğratılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın bizlere devrettiği görevleri layıkıyla yerine getireceğimizin ve onların hayallerini gerçekleştireceğimizin sözünü veriyor, bu temelde başta şehit yoldaşlarımızın değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz."